Pracownia sterowników PLC

Idź do spisu treści

Menu główne

Pracownia sterowników PLC powstała w 2012 r. jako jedna z pracowni przygotowanych do nauki w zawodzie technik mechatronik oraz zawodach pokrewnych np. technik elektryk. Na jej wyposażeniu znajdują się stanowiska komputerowe do programowania sterowników PLC firmy Siemens S-1200. Programowanie może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu tzw. EasyPort'u i oprogramowania, które umozliwia pracę z wirtualnymi modelami i obiektami sterowania. Drugi zaś wykorzystuje rzeczywiste obiekty sterowania jakie gwarantują zestawy typu Meclab w skład których wchodzą:  stacja transportowa, stacja manipulacyjna i stacja magazynowa tworzące łącznie małą linię produkcyjną. Młodzież ucząca się w tej pracowni ma możliwość zapoznania się z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC jak również obserwowania fizycznie działających elementów urządzeń mechatronicznych.

mgr inż. Zbigniew Marcinkowski


Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć.
N
iebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego