część I - Archiwum wydarzeń ZS nr 2 w Jedrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

część I

2021 - 2022
01.09.2021 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021 / 2022
Dzisiaj w ZS nr 2 miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2021/22. Ze względu na niesprzyjającą aurę odbyła się ona w budynku naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie dyrektor szkoły mgr P.Kowalski powitał zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniow klas pierwszych, ich rodziców oraz przedstawicieli grona pedagogicznego. Dyrektor życzył wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny przyniósł wiele sukcesów dydaktyczno-wychowawczych, był spełnieniem marzeń dla młodzieży i nauczycieli. Odczytał także skierowany do społeczności szkolnej list Ministra Edukacji i Nauki P.Czarnka. Wicedyrektor mgr B.Suchmiel przypomniał zgromadzonym, że dzień 1 września to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego, ale również kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Zaznaczył, że uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości możliwe jest dzięki ofiarnej walce o wolność naszych przodków. 
Po tym wystąpieniu uczniom klas pierwszych przedstawieni zostali ich nowi wychowawcy: 1Tfż - I.Solecka, 1Tgs - M.Sosnowska, 1Tse - M.Bugajska, 1Tim - Z.Marcinkowski, 1c - E.Cichoń, 1k -B.Ragan. Nowi wychowawcy przekazali swym podopiecznym podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem szkoły, planem szkoły, planem lekcji.
Po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, dyrekcja ZS nr 2 oraz przedstawiciele młodzieży zapalili "znicze pamięci" pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi osoby i ważne wydarzenia związane z II wojną światową.
Z.Marcinkowski
14.09.2021 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
We wtorek 14 września 2021 r. odbyły się wybory władz Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
 • Przewodniczący – Sandra Warot kl. III Th
 • Zastępca – Kamil Sroka kl. III Tm
 • Sekretarz – Dominik Laprus kl. III Tbs
Członkowie:
 • Magda Chrabąszcz kl. III Tfg
 • Wioletta Wieczorek kl. III Tfg
 • Jakub Chudzik kl. III tes
 • Damian Pak kl. III Tm
 • Natalia Kaczmarczyk kl. II też
Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy!
Klaudia Banach

20.09.2021 r.
Dzień Patrona
Dzisiaj społeczność ZS nr 2 w Jędrzejowie obchodziła dzień patrona szkoły - gen. Stefana Roweckiego "Grota". Główne uroczystości miały miejsce w Archiopactwie O.O.Cystersów w Jędrzejowie. Ze względu na obostrzenia covid-19 bezpośrednio w obchodach wzięli udział tylko uczniowie klas pierwszych. Młodzież klas starszych mogła je oglądać w szkole poprzez łącze internetowe. Uroczystości zaszczycili swą obecnością m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego M.Bogusławski, starosta powiatu jędrzejowskiego P.Faryna, wicestarosta powiatu jędrzejowskiego M.Barańska, burmistrz miasta Jędrzejowa - M.Piszczek, członek zarządu powiatu jędrzejowskiego - R.Kawiorska, przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych, dyrektorzy szkół i poczty sztandarowe. Obchody rozpoczęła msza św., której przewodził proboszcz parafii i kustosz sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka o. Jakub Zawadzki  w asyście o. Wiesława Kundery. Następnie głos zabrał dyrektor P.Kowalski, który powitał zgromadzonych w kościele uczestników obchodów i zaprosił na przygotowany montaż słowno-muzyczny o patronie szkoły gen. S.Roweckim "Grocie". Młodzież naszej szkoły przybliżyła wszystkim sylwetkę patrona inscenizując jego przesłuchanie przez Niemców po aresztowaniu w Warszawie. Całość obchodów uświetniły wiersze oraz pieśni z okresu II wojny światowej. Punktem kulminacyjnym spotkania w klasztorze było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Rotę przysięgi na sztandar szkoły złożyła młodzież klasy 1Tfż, 1Tgs1Tse, 1Tim, 1c i 1k. Po zakończeniu uroczystości w Archiopactwie O.O.Cystersów w Jędrzejowie zaproszeni goście udali się do ZS nr 2 w Jedrzejowie. Złożono wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą gen. S.Roweckiemu "Grotowi" a także pomnikiem mjr S.Gądzio -"Kosa" i Dębem Katyńskim.
Z.Marcinkowski
27.09.2021 r.
Dzień Języków Europejskich
Dzień Języków Europejskich -  wspaniała uczta intelektualna dla uczniów klas pierwszych. Na ten dzień nauczyciele języków obcych przygotowali mnóstwo atrakcji: konkursy wiedzy o krajach unii europejskiej, quizy, skróty sms-owe.  Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Paweł Kowalski który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz życzył wspaniałej zabawy.
W pierwszej turze najlepsza z wiedzy o krajach unii europejskiej okazała się klasa 1tim, drugie miejsce zajęła klasa 1k, a trzecie 1c. W drugiej turze najlepsi byli uczniowie klasy 1tgs, zaraz za nimi byli uczniowie 1tse a trzecie miejsce przypadło klasie 1tfż. Wszystkim klasom dziękujemy za wspaniały doping, a uczestnikom za grę fair play!


28.09.2021 r.
Salon Maturzystów Perspektywy 2022 on-line
Dzisiaj uczniowie klas czwartych technikum uczestniczyli w Kampanii Salonu Maturzystów Perspektywy, organizowanej od 15 lat we wrześniu, tym razem również online. Cel ten sam od lat: pomoc maturzystom w przygotowaniu do matury i rekrutacji na studiaTegoroczny program obejmował następujące zagadnienia:
 • Matura 2022 – wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Kierunkowskaz kariery – prezentacje uczelni i kierunków
 • Ranking uczelni i najpopularniejszych kierunków – prezentacja podpowiedzi, jakie przynoszą zgromadzone informacje
 • Strategia maturalna to podstawa – webinary z doradcami kariery
 • Expo - Wirtualne stoiska wystawców
Nasi uczniowie uczestniczyli w Łódzkim i Świętokrzyskim Salonie Maturzystów. Zarejestrowane osoby otrzymają „Informator dla Maturzystów 2022” w formie interaktywnego e-booka.
M.Pańczyk
27.09.2021 r.
Spotkanie z doradcą zawodowym PUP w Jędrzejowie
W dniu dzisiejszym gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, doradcę zawodowego - panią Monikę Tasak. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych technikum. Celem spotkania było:
- promowanie aktywnej postawy na rynku pracy;
- przedstawienie oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie w zakresie udzielanych form wsparcia oraz realizowanych projektów w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób młodych.
M.Pańczyk
29.09.2021 r.
Narodowe Dyktando
29 września 2021r.  odbył się etap szkolny IX Dyktanda Niepodległościowego ,,Po polsku o historii”. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz znajomości języka ojczystego. Jest to też aktywna forma wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Tegoroczne dyktando przywołało pamięć powstań śląskich – ważnego fragmentu naszej historii. W dyktandzie wzięli udział uczniowie klasy: 3tg, 3Tm, 3tm, 2tms. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego. Etap wojewódzki odbędzie się 26 października 2021r.
 Beata Ragan
29.09.2021 r.
Rajd "Grocika"
29.09 2021 z inicjatywy opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Klaudii Banach i Marty Chabuz, został zorganizowany rajd ,,Grocika". W rajdzie uczestniczyli uczniowie sześciu klas drugich. Trasa rajdu pieszego  przebiegała od Podkarczówki do Jaskini Raj, czerwonym szlakiem turystycznym. Pod Jaskinią Raj  czekał autokar, który przewiózł uczniów w okolice Zamku w Chęcinach. Tam czekało na nas ognisko, pieczenie kiełbasek  i zabawy sportowe. Uczniowie mieli okazję nie tylko poznać walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego ale również zintegrować się z  rówieśnikami. Zabawa była wspaniała. Mamy nadzieję na powtórkę za rok! 
Marta Chabuz, Klaudia Banach
05.10.2021 r.
Dzień Turystyki w szkole.
Z okazji  Światowego Dnia Turystyki w naszej szkole odbyły się multimedialne lekcje. Organizatorkami były Pani Olga Cholewińska i Pani Ewa Nemś - opiekunowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.  Celem dnia turystyki w szkole było podniesienie świadomości na temat roli turystyki  i ukazanie jak wpływa na społeczne, kulturowe i ekonomiczne wartości na całym świecie. Nauczyciele oraz uczennice z klasy 3 Th przedstawili ciekawe prezentacje na temat turystyki górskiej. Uczniowie na zakończenie lekcji rozwiązali quiz dotyczący ciekawych miejsc turystycznych w Europie. Przydatna okazała  się znajomość mapy. W obchodach dnia Turystyki brały udział klasa 3 ti  oraz 2 tms. 
 Ewa Nemś, Olga Cholewińska

14.10.2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Standardem są organizowane w tym czasie szkolne spotkania, podczas których uczniowie mogą wyrazić podziękowanie swym nauczycielom i wychowawcom za codzienny trud wkładany w ich edukację, przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności. 
W naszej szkole również odbyła się taka akademia. W trakcie jej trwania padło wiele ciepłych życzeń ze strony młodzieży pod adresem grona pedagogicznego i pracowników oświaty. Nie brakło również żartobliwych skeczy o tematyce szkolnej czy utworów muzycznych prezentowanych przez szkolny zespół i chórek. Podsumowaniem akademii było wręczenie przez dyrektora szkoły P. Kowalskiego nagród dla nauczycieli, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą. 
Nagrody Starosty: B.Ragan, A.Oleksiak, W.Bugajski
Nagrody Dyrektora:  B.Suchmiel, T.Wojtachnio, M.Olesiński, Ł.Komorowicz, M.Cichoń, J.Adamczyk, J.Pietrucha, A.Muchowska, R,Mider, A.Kowalska, R.Karp, A.Kamińska, I.Dudek, O.Cholewińska, M.Bugajska, R.Gola.
Nagroda Kuratora Świętokrzyskiego: P. Kowalski
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

List Starosty Jędrzejowskiego P.Faryny skierowany do grona pedagogicznego i pracowników oświaty w związku z Dniem Edukacji Narodowej - link
Z.Marcinkowski
15.10.2021
Projekt "Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo"
W Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie doposażona została pracownia mechatroniczna służąca uczniom do nauki w zawodzie technik mechatronik. Do pracowni zakupione zostały dwa zaawansowane ramiona robota z oprogramowaniem i podajnikiem liniowym oraz cztery drukarki 3D wraz z różnymi kolorami filamentów. Zrealizowane zadania z pewnością przyczynią się do podniesienia kompetencji uczniów oraz ułatwią im wejście na rynek pracy. Było to mozliwe w ramach projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwój CKZiU
22.10.21
Olimpiada Wiedzy Technicznej - etap szkolny
Nasi uczniowie co rok biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Próbują swych sił, weryfikują swą wiedzę i umiejętności. Nie inaczej było też w tym roku, chociaż trwajaca pandemia Covid-19 zmieniła trochę sposób przeprowadzenia "sprawdzianu". Olimpiadę zorganizował i przeprowadził mgr inż. Adam Piasecki. W skład Komisji weszli: przewodniczący: Z.Marcinkowski, członkowie T.Wojtachnio i A.Piasecki.
Przy tej okazji należy wspomnieć czym jest Olimpiada Wiedzy Technicznej. OWT jest to konkurs interdyscyplinarny, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozgrywany w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.
Zawody szkolne (I stopnia) polegają na rozwiązaniu na platformie internetowej zestawu testów i zadań przygotowanych przez Komitet Główny OWT. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych. Zakwalifikowani uczestnicy z zawodów szkolnych biorą udział w zawodach II stopnia w okręgach w wybranej przez siebie grupie tematycznej:  mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej. Zawody III stopnia (centralne) odbywają się w jednym miejscu i uczestniczą w nich najlepsi uczestnicy wyłonieni z zawodów okręgowych. Uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych) – po uzyskaniu określonej regulaminem liczby punktów zostają laureatami lub finalistami Olimpiady. Preferencje dla laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów, regulują uchwały Senatów wyższych uczelni technicznych. Laureaci i finaliści Olimpiady – (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022:
Zawody I stopnia (szkolne) – 22.10.2021
Zawody II stopnia (okręgowe) – 4.01.2022
Zawody III stopnia (centralne) – 2.04.2022

Z.Marcinkowski
27.10.2021 r
Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
W naszej szkole odbyły się obchody XIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku pod hasłem pod hasłem "Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".
Młodzież naszej szkoły w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich przyłączyła się do akcji i przeprowadziła działania pokazując soją kreatywność oraz nabywane kompetencje. Uczniowie prezentowali rozmaite posiłki, sposób  przygotowania i podania. Młodzież technikum usług fryzjerskich pokazała swoje umiejętności podczas kreowania najmodniejszych fryzur, modnych kolorów i upięć. Naszą szkołę odwiedzili również przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju. Odbyło się spotkanie informacyjne w klasach czwartych i trzecich po gimnazjum o tematyce związanej z wymaganiami przyjęć na akademie wojskowe, pracą w wojsku, możliwością odbycia szkoleń i  wyjazdów na misje.
Warto się przy tym pochwalić, że nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za udział i realizowane działania w ramach poprzedniej edycji OTK.
M.Pańczyk

30.10.2021 r
Pomagamy Igorowi
Igor ma 12 lat. Urodził się ze złożoną wadą serca. Ma serce jednokomorowe.Jest po kilku operacjach kardiochirurgicznych. Ma też wszczepiony rozrusznik serca. Oprócz tego cierpi na plastyczne zapalenie oskrzeli. Jest to mało znane schorzenie. Nie wiadomo skąd się bierze ani jak je leczyć. Póki co jest nieuleczalne. I właśnie ta choroba zabiera mu możliwość swobodnego oddychania. Przez to nie może normalnie chodzić do szkoły, ani tym bardziej ćwiczyć na zajęciach WF. Nie może również chodzić na basen. Nagle pojawiła się nadzieja. Możliwość wyjechania do USA na zabieg, który miejmy nadzieję, odmieni życie chłopca. NIestety potrzebne są na ten cel znaczne fundusze pieniężne.
Nasza szkoła włączyła się w tą szlachetną akcją pomocy dla Igora. Udało się zebrać 1655,60 zł. Darczyńcom dziękujemy serdecznie.

03.11.2021 r.
Wycieczki kulturoznawcze do Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie.
W miesiącu październiku odbyły się wycieczki klas pierwszych, które miały na celu zapoznanie z zabytkami oraz historią powstania Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Dzięki uprzejmości Ojców Zakonu młodzież mogła zwiedzić piwnice klasztorne, zapoznać się z najdawniejszymi dziejami zakonu oraz życiem zakonnym. Przytoczona została także postać Błogosławionego Biskupa Krakowskiego Wincentego Kadłubka oraz jego istotne znaczenie dla Klasztoru. Uczniowie mieli także okazję zwiedzić cele Wincentego Kadłubka. Na zakończenie wycieczki młodzież mogła z bliska zobaczyć barokowe organy Klasztoru Cystersów.  W wycieczkach brały udział klasy : 1Tse, 1Tfż, 1Tgs, 1Tmi. Organizatorem była Pani Agnieszka Łęczek-Bieganik. 


4.11.2011
Turniej Wyciskania Wielokrotnego Sztangi Leżąc o Puchar Starosty Powiatu Jędrzejowskiego
W dniu 04.11.2021 odbył się w naszej szkole Turniej Wyciskania Wielokrotnego Sztangi Leżąc o Puchar Starosty Powiatu Jędrzejowskiego Pawła Faryny, w ramach akcji „Powiat Jędrzejowski Na Sportowo”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie sportów siłowych wśród młodzieży. W rywalizacji wzięło udział 20 zawodników. Zawody otworzył starosta jędrzejowski Paweł Faryna wraz z dyrektorem szkoły Pawłem Kowalskim oraz Prezesem Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych Januszem Adamczykiem. Rywalizacja stała na wysokim poziomie, a impulsem dla młodych sportowców był wynik starosty Pawła Faryny, który startując poza konkursem, uzyskał wynik 55 powtórzeń. Sędzią głównym zawodów był Aleksander Mazurkiewicz, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji. Turniej zakończył się sukcesem organizacyjnym i sportowym. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Organizatorzy dziękują Siłownia Fitness Poweriron za udostępnienie profesjonalnego sprzętu.
A.Mazurkiewicz
05.11.2021 r.
WYNIKI KONKURSU GASTRONOMICZNEGO pt.„Rozgrzewające dania na jesienne dni – metoda na chłoda"
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się :
 • Natalia Kaczmarczyk - 2tże
 • Sylwia Ponikowska - 4tgg
 • Katarzyna Bielecka - 4tgg
 • Patrycja Imosa - 3Tfg
 • Marcelina Bielecka - 3 tg
SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU!!!
Drugi etap konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego "Grota". Osoby wyłonione z I etapu konkursu wykonywać będą zgłoszone do konkursu przepisy zgodnie z przestrzeganiem wszelkich  aktualnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Jury dokona oceny prac, wyłoni zwycięzce i przyznania nagrody rzeczowe. Termin II etapu konkursu zostanie ogłoszony na stronie  Zespołu Szkół Nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego "Grota" .
Agnieszka Koncewicz

05.11.2021 r.
Akcja „Polibus” w naszej szkole
5 listopada 2021 roku uczniowie o specjalności technik mechatronik i technik informatyk odwiedzili Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach akcji "POLIBUS – nauka na kółkach”. Jest to kampania promocyjna uczelni skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Była to doskonała okazja, aby zapoznać siąę z ofert edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej.  Program pobytu zakładał zwiedzanie:
- laboratorium mechatroniki, automatyki i robotyki,
- pokaz możliwości łazika implus,
- laboratorium telekomunikacji,
- laboratorium metrologii,
- laboratorium obróbki plastycznej
- laboratorium komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych,
- laboratorium systemów pneumatycznych,
Uczniowie byli bardzo zainteresowani nowinkami technologicznymi, które przedstawiali wykładowcy uczelni. Część uczniów już zadeklarowała kontynuowanie nauki na Politechnice Świętokrzyskiej. Akcja „POLIBUS” w ZS nr 2 będzie kontynuowana. Jeszcze w tym miesiącu  zaproszeni zostali uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik geodeta.  
M.Pańczyk


09.11.2021 r.
Podziękowanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy za udział naszej szkoły w akcji współtworzenia Narodowego Czytania 2021 - "Moralność pani Dulskiej" - Gabrieli Zapolskiej
10.11.2021 r.
Akademia z okazji święta 11 Listopda
10 listopada nasza szkoła uczciła 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta akademia została rozpoczęta od odśpiewania hymnu narodowego o 11.11, tym samym włączając się  do akcji "Szkoła do hymnu". Następnie uczniowie klasy II Tms, IITeż, II K1 przedstawili montaż słowno- muzyczny, przypominający "polskie drogi" do wolności. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska i Członek Zarządu Jarosław Krawczyk.
                                                                                                    nauczyciele j. polskiego
10.11.2021 r.
10 listopada 2021 roku w naszej szkole została zorganizowana wystawa militarna pod opieką Anety Haczyk. Dwaj uczniowie klasy 3tes – Jakub Chudzik i Oskar Kaleta są pasjonatami historii, przede wszystkim okresu II wojny światowej. Z własnych funduszy pozyskują eksponaty, kupując je na różnego rodzaju aukcjach i w sklepach z militariami. Chłopcy postanowili podzielić się z nami swoimi zainteresowaniami i pokazać, co udało im się do tej pory zdobyć. Gratulujemy pasji i życzymy dalszych sukcesów w jej realizacji.
Aneta Haczyk
17.11.2021 r.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
W dniu 17.11.2021 r. odbył się w naszej szkole I etap VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Motyw przewodni to „Rodzina – wsparcie i tradycja”. I etap, z racji na pandemię, przeprowadzony był on-line. Piętnaście zespołów dwuosobowych zmagało z testem składającym się z 30 pytań. Zagadnienia dotyczyły : prawa, teologii i socjologii.. Udział w Olimpiadzie stanowił okazję do namysłu i refleksji na temat wyborów życiowych w aspekcie życia osobistego, zawodowego i społecznego oraz pogłębiania wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas : 2tfg, 2ti, 3tfg,3tg, 3Tbs, 4Tg.  
M.Pańczyk
17.11.2021 r.
Projekt "Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo"
Zespół Szkół nr 2 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie bierze udział w projekcie „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”. Jest on realizowany od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2023 roku. W ramach projektu zostały doposażone dwie pracownie służące do nauki w zawodzie technik geodeta i technik mechatronik. Pracownia geodezyjna wzbogaciła się o 10 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne oraz rzutnik. Do pracowni mechatronicznej zakupiono dwa zaawansowane ramiona robota z oprogramowaniem i podajnikiem liniowym oraz 4 drukarki 3D. W ramach projektu utworzono sześć grup uczniowskich po osiem osób w każdej. Po dwie grupy mechatroników, informatyków i geodetów.
Sukcesywnie odbywają się następujące szkolenia:
-Podstawy wyceny nieruchomości i obsługa programu QGIS – dla geodetów
-Druk 3D i podstawy programowania gier komputerowych dla informatyków
-Programowanie robotów i druk 3D dla mechatroników.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkoły właśnie przez doposażenie pracowni, uzupełnianie umiejętności zawodowych nauczycieli we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, zwiększanie zdolności adaptacyjnych poprzez odbywanie staży zawodowych, szkoleń i dodatkowych zajęć.
Ewa Nemś
17.11.2021 r.
Listopadowe spotkanie z poezją
Listopad jest wyjątkowym miesiącem, który skłania nas do refleksji i zadumy nad ludzkim losem. Z tej okazji w naszej szkole odbyło się ,,Listopadowe spotkanie z poezją”. W lirycznym i nastrojowym klimacie uczniowie klasy 3 tg i 3 tes zaprezentowali najpiękniejsze wiersze Wisławy Szymborskiej, Jana Twardowskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny i Leopolda Staffa. Spotkanie uświetniły nostalgiczne piosenki Marka Grechuty, Maryli Rodowicz oraz Tadeusza Woźniaka.
Beata Ragan
19.11.2021 r.
Geodeci na Politechnice Świętokrzyskiej
W dniu 19.11.2021r klasa 4Tgg wzięła udział w obchodach GIS Day na Politechnice Świętokrzyskiej pod hasłem „GIS moją pasją i inspiracją” W tym roku wydarzenie zostało połączone z obchodami 10-lecia kierunku geodezji i kartografii na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej. Można było zobaczyć stoiska producentów oprogramowania oraz firm świadczących usługi związane z danymi i technologią GIS. Nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniach warsztatowych, grze terenowej, prezentacjach. Odbyły się również konkursy dla wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z korzystaniem z systemów informacji przestrzennej. Młodzież naszej szkoły zdobyła pierwsze miejsce w grze terenowej w zakresie ćwiczeń geodezyjnych. Byli bezkonkurencyjni, jako pierwsi wśród wszystkich zgłoszonych szkół wykonali poprawnie powierzone im zadania. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
M.Pańczyk

25.11.2021 r.
Uczniowie z Jędrzejowskiego „ Grota” najlepsi w województwie!!!
25 listopada w kieleckim Wojewódzkim Domu Kultury odbyły się uroczyste, choć w okrojonym składzie i programie obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują swoją krew osobom potrzebującym. W spotkaniu udział wzięli Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK Jarosław Ciura, zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Kielc, Policji, Straży Pożarnej i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce. Podczas spotkania honorowych dawców krwi uhonorowano odznaczeniami przyznawanymi przez Polski Czerwony Krzyż oraz Ministerstwo Zdrowia. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19 podsumowano dwa lata Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. Wśród 50 szkół województwa świętokrzyskiego za rok 2019 Zespół Szkół nr 2 im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie zajął 3 miejsce a w roku 2020- 1 miejsce.
Celem turnieju jest zachęcanie uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi i poszerzenie grupy honorowych dawców o młodzież ucząca się. Szkoła bierze udział w turnieju 15 lat i tylko raz nie znalazła się w pierwszej trójce najofiarniejszych szkół województwa ( 3 razy 1 miejsce, 6 razy drugie miejsce i 5 razy trzecie miejsce). Krwiodawstwo w szkole kultywowane jest od 20 lat a pierwsza akcja miała miejsce 23 maja 2001r, w której 43 uczniów oddało 19,350 litrów krwi. Opiekun Szkolnego Klubu HDK nr 123 przy ZS nr 2 w Jędrzejowie, Bugajski Włodzimierz, zorganizował 73 akcje poboru krwi podczas których pobrano 1372,050 litry krwi. Najbliższa akcja HDK odbędzie się 1 grudnia 2021r na terenie warsztatów szkolnych.
26.11.2021 r.
Doświadczenie z symulatorami
W dniu 26.11.2021 roku w ramach kampanii informacyjno- promocyjnej Politechniki Świętokrzyskiej – „POLIBUS” – nauka na kołach” ponownie odwiedziliśmy Politechnikę Świętokrzyską. Tym razem w akcji wzięła udział klasa 4Tbs. Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn młodzież zapoznała się między innymi z pracowniami Centrum Laserowych Technologii Metali oraz Laboratorium Samochodów i Ciągników-Ośrodek Dąbrowa. Uczniowie uczestniczyli w pokazie działania urządzeń umożliwiających realizację badań kontrolnych jakości, diagnostycznych i eksploatacyjnych a w szczególności: badań drogowych, badań na hamowni podwoziowej, badań stateczności oraz badań układów hydraulicznych i oceny stanu technicznego pojazdów i ich zespołów. W laboratorium tym nasi uczniowie przetestowali swe umiejętności jazdy samochodem korzystając z jednego z najnowocześniejszych symulatorów pojazdu samochodowego, co cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas pobytu na Wydziale Budownictwa i Architektury, uczniowie mogli przyjrzeć się pracy studentów oraz obejrzeć nowoczesny sprzęt. Młodzież zdobyła cenne informacje na temat nowych technologii, ale również wiedzę na temat możliwości podjęcia dalszego etapu nauki po maturze.
M.Pańczyk
29.11.2021 r.
"Święty Mikołaj dla Seniora"
Z inicjatywy opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Klaudii Banach i Marty Chabuz oraz dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 włączyliśmy się w akcję charytatywną ŚWIĘTY MIKOŁAJ DLA SENIORA. Uczniowie przygotowali dwie paczki dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości. Paczki przygotowano bazując na listach napisanych przez seniorów (Panią Irenkę i Pana Andrzeja) do św. Mikołaja. Mamy nadzieję, że tymi skromnymi podarkami wywołamy uśmiech na ich twarzach. Nasi uczniowie po raz kolejny nas nie zawiedli za co wszystkim serdecznie dziękujemy. Pomaganie ma moc a okazane dobro wraca!
M.Chabuz,  K.Banach
29.11.2021 r.
Dzisiaj w Zespole Szkół Nr 2 zakończyła się akcja KOLOROWE KREDKI czyli KOLOROWY KREDKOWY RECYCLING. Akcję koordynował Samorząd Szkolny wraz z opiekunami K. Banach i M. Chabuz. Akcja polegała na zebraniu używanych kredek, które po obróbce trafią do dzieci w szkołach przyszpitalnych, świetlicach środowiskowych a także zostaną wykorzystane do wykonania biżuterii oraz innych przedmiotów, przekazanych na aukcje charytatywne.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!
M.Chabuz, K.Banach


29.11.2021 r.
 „BohaterON – włącz historię!”
W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Nr 2 im. gen. S. Roweckiego „Grota” dołączył do ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Szkolnym koordynatorem była Aneta Haczyk, która przeprowadziła zajęcia dotyczące codzienności podczas Powstania Warszawskiego w 8 klasach technikum i 2 klasach szkoły branżowej pierwszego stopnia. Na początku każdej lekcji nauczyciel wygłosił krótki wykład na temat okoliczności wybuchu Powstania, następnie zaaranżował dyskusję dotyczącą potrzeb i marzeń współczesnych nastolatków. Z rozmów wynikały podobieństwa między młodzieżą dawniej i dziś. Na lekcjach został wykorzystany zaproponowany przez organizatorów film z YouTube Historia bez cenzury "Głód, brud i wesela - codzienność podczas Powstania Warszawskiego". Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli nagranie Pana Wojtka Drewniaka, po czym często następowała ożywiona dyskusja. Efektem dużego zainteresowania tematem wśród uczniów było zrobienie 127 kartek dla Powstańców, w których uczniowie dokonywali osobistych wpisów, dziękując Powstańcom za wolną i niepodległą ojczyznę, a także życząc zdrowia, radości i pogody ducha. Z tych prac 29.11.2021r. została zorganizowana wystawa w szkole, którą podziwiał m.in. Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Pan Paweł Faryna, Wicestarosta Powiatu Jędrzejowskiego Pani Maria Barańska, a także wielu nauczycieli i uczniów. W związku z prośbami organizatorów tylko część prac została przesłana do Fundacji. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole”. To szczególna inicjatywa, która jest bardzo ważna dla społeczności Zespołu Szkół Nr 2, ze względu na kultywowanie przez nią historii i patriotyzmu.
A. Haczyk
02.12.2021 r.
Wycieczka przedmiotowa klasy III Th.
Klasa III technikum hotelarskiego w dniu 01.12.2021. pod opieką nauczycieli: mgr Marty Sornat i mgr Edyty Juszczyk - Grad odwiedziła hotel Ibis w Kielcach. Dzięki uprzejmości dyrekcji, młodzież zobaczyła jak wyposażony jest obiekt hotelarski. Obejrzała pokoje dla gości, sale konferencyjne, holl, recepcję, pion gastronomiczny. Poznała działania pracowników recepcji, standardy obsługi oraz program rezerwacyjny, działania służby pięter oraz gastronomii. Duże zainteresowanie wzbudził program lojalnościowy dzięki któremu hotele Ibis zwiększają swoją konkurencyjność na rynku. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda rekrutacja na poszczególne stanowiska, jakie wymagania są stawiane przed kandytatami. Wizyta w hotelu pomogła bliżej poznać obowiązki i zadania pracowników branży hotelarskiej.
Edyta Juszczyk- Grad
 
02.12.2021 r.
Teatr Kurtyna w "Grocie"
Dziś w Zespole Szkół Nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego "Grota" uczniowie mogli poczuć się jak w teatrze. Aktorzy krakowskiego Teatru Kurtyna przedstawili spektakl pt. „Młody gniewny”. Spektakl „Młody gniewny” to przejmujący i prawdziwy obraz wielu współczesnych rodzin. Scenariusz spektaklu opisuje dramatyczną sytuację, w której to tzw. "ulica" staje się domem dla młodych ludzi, koledzy autorytetami , a przemoc fizyczna i słowna jedynymi formami realizacji celów i ostatecznymi sposobami rozwiązywania problemów.
06.12.2021 r.
Mikołajkowy Konkurs Fryzjerski
Dnia 06.12.2021r, jak co roku w Jędrzejowskim Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, młodzi adepci fryzjerstwa z kierunku Technik usług fryzjerskich, wzięli udział w Wewnątrzszkolnym Konkursie fryzjerskim pt.KOLOROWY LOOK” o tytuł „ Króla Fryzjerów 2021r”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Paweł Faryna.
Tematem przewodnim fryzur był KOLOROWY LOOK” . W tym roku szkolnym konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie i duże emocje wśród uczniów.  Młodzież pierwszy raz od czasów pandemii, mogła rywalizować w szkolnej pracowni fryzjerskiej. Nasi młodzi, przyszli fryzjerzy prezentowali swoje umiejętności, mogli spotkać się z rówieśnikami i porównywać wykreowane  przez siebie fryzury, jak również czerpać inspiracje na przyszłość. Osiągnięte wyniki w konkursie pozwoliły na ukazanie talentów, pomysłów i wyobraźni oraz wiarę we własne możliwości. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod nadzorem nauczycieli:mgr Sylwii Chatys i Karoliny Słowińskiej i Żanety Stanek.
Wyniki konkursu :
I miejsce  Nowakowska Emilia 2Tfg
II miejsce Wawrzyńczyk Klaudia 3Tfg
III miejsce Wojsław Oliwia 2Tfg.
S.Chatys
06.12.2021 r.
Mikołajki w „Grocie”
Mikołajki w Zespole Szkół nr 2 w Jędrzejowie to wyjątkowa oprawa, niecodzienny klimat i odrobina magii. Świątecznie udekorowana szkoła, integrujace się klasy, współzawodnictwo w zawodach sportowych, konkursach to tylko nieliczne atrakcje. Ale od początku…..
Dyrekcja Szkoły oraz Samorząd Uczniowski przygotowali moc niespodzianek. Każdy uczeń, który przyszedł do szkoły w czapce mikołajkowej, został zwolniony z odpowiedzi ustnej. Na korytarzu szkoły zamontowano uroczą foto -budkę gdzie utrwaliliśmy piękne wspomnienia. Wielką atrakcją było utworzenie przez uczniów i nauczycieli tanecznego korowodu, który zakończył się na sali gimnastycznej. Tam czekał na wszystkich dyrektor szkoły pan Paweł Kowalski ze słodkimi upominkami. 
Jak co roku w Mikołajki w „Grocie”, młodzi adepci fryzjerstwa z kierunku Technik usług fryzjerskich, wzięli udział w wewnątrzszkolnym konkursie fryzjerskim pt.”Kolorowy Look” o tytuł „ Króla Fryzjerów 2021r”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Paweł Faryna. W tym roku szkolnym konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie i duże emocje wśród uczniów. Młodzież pierwszy raz od czasów pandemii, mogła rywalizować w szkolnej pracowni fryzjerskiej. Nasi młodzi, przyszli fryzjerzy prezentowali swoje umiejętności, mogli spotkać się z rówieśnikami i porównywać wykreowane przez siebie fryzury, jak również czerpać inspiracje na przyszłość. Osiągnięte wyniki w konkursie pozwoliły na ukazanie talentów, pomysłów i wyobraźni oraz wiarę we własne możliwości. Pierwsze miejsce zdobyła Nowakowska Emilia z klasy II tfg, drugie miejsce – Wawrzyńczyk Klaudia z klasy III tfg i trzecie miejsce Wojsław Oliwia z klasy II Tfg. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod nadzorem nauczycieli: mgr Sylwii Chatys i Karoliny Słowińskiej i Żanety Stanek.
Zespół wychowania fizycznego przygotował: Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Szkoły. Zawody w piłce siatkowej dziewcząt zostały rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I i II oraz III i IV. Dziewczęta podeszły do zawodów ambitnie, mecze stały na wysokim poziomie, a o kolejności na podium zadecydowała ostatnia seria spotkań. Wszystkie klasy biorące udział w turnieju otrzymały nagrody oraz kosz słodkich upominków, które wręczył Dyrektor Szkoły mgr Paweł Kowalski.
Ostateczna kolejność w grupach przedstawiała się następująco:
Klasy I-III
1 miejsce - klasa 1 fhż
2 miejsce - klasa 1 k
3 miejsce - klasa 2 tfg
Klasy III-IV
1 miejsce - klasa 3 Th
2 miejsce - klasa 3 Tfg
3 miejsce - klasa 3 tfg
W turnieju piłki nożnej klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce – klasa IV Tbs
II miejsce – klasa III Tm
III miejsce – klasa I Tse
Turnieje cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży naszej szkoły, czego wyrazem była duża ilość kibiców obserwujących to wydarzenie. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego dziękuję zawodnikom za walkę w duchu Fair Play, a kibicom za wspaniały doping.
Biblioteka szkolna również włączyła się akcje mikołajkowe. Na czytelników w bibliotece czekał słodki upominek.
Mikołajkowy czas w „Grocie” to momenty radości, uśmiechu, dzielenia się szczęściem z innymi.
Ewa Nemś
07.12.2021 r.
Stypendia rozdane...
7 grudnia w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie zostały wręczone Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Jędrzejowskiego im. Św. Jana Pawła II za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu jędrzejowskiego.  
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem oraz  uzyskał przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Stypendium to może także otrzymać uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Wśród 14 uczniów szkół z powiatu jedrzejowskiego, którzy otrzymali to wyróżnienie znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły: Patrycja Imosa i Dawid Krzysztofik
Stypendium Starosty Jędrzejowskiego im. św. Jana Pawła II może otrzymać uczeń, który musi spełnić określone warunki, m.in.: posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4.8 w liceum ogólnokształcącym, 4.5 w technikum, 4.25 w branżowej szkole, w poprzednim semestrze. Oprócz tych warunków, stypendysta powinien spełnić co najmniej jeden spośród niżej wymienionych czyli:
- wykazać się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej oceny celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre;
- być laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych lub medalistą zawodów sportowych;
- być wyróżnionym za aktywną postawę i zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;
- przyczyniać się do promocji powiatu m.in. poprzez udział w innych niż przedmiotowe konkursach i przeglądach na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym;
- pomagać innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym.
Wśród 10 uczniów nagrodzonych tym stypendium znaleźli się także przedstawiciele naszej aszkoły: Paweł Rudnicki, Piotr Raus, Patryk Luszczek.  

Z.Marcinkowski
 
07.12.2021 r.
Konkurs literacki
Natalia Fatyga, uczennica 4 klasy Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. S Roweckiego „Grota”, wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II”. Został on zorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury i Kurię Diecezjalną w Kielcach w celu upowszechniania twórczości poetyckiej i nauczania Papieża – Polaka, propagowania norm moralnych i etycznych, a także rozwijanie kreatywności i wrażliwości młodych ludzi. Konkurs ten wpisuje się także w obchody 30. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Masłowa. Rolą uczestnika było napisanie wiersza lub opowiadania/wspomnienia. Inspiracją do napisania pracy miał być jeden z zamieszczonych w regulaminie konkursu fragmentów twórczości Jana Pawła II. 7 grudnia 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się spotkania, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu. Natalia po raz kolejny udowodniła swój talent artystyczny. Pod opieką merytoryczną Anety Haczyk napisała wiersz pt. „Szczęście – wielka tajemnica” i tym razem również znalazła się w gronie laureatów. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
A.Haczyk
14.12.2021 r.
Spotkanie online z firmą Vanstar
14 grudnia w  naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca profilu i zakresu działań firmy Vanstar. Tym razem w formie online, do czego zmusiła nas sytuacja epidemiologiczna. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 3Tm, 3tes i 3k. Prelekcję prowadziła pani Paulina Połowniak – Specjalista ds. Koordynacji Produkcji, Badań i Rozwoju, która służyła swoją wiedzą i doświadczeniem oraz udzielała odpowiedzi młodzieży na wszelkie nurtujące pytania. Nasi uczniowie zostali zapoznani ze strukturą i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, rozwiązaniami logistycznymi jak również procesem wytwarzania oferowanych przez firmę produktów. Pani Paulina Połowniak przedstawiła również profil kandydata na prawnika oraz mówiła  o przyszłości szkolnictwa zawodowego, możliwościach i szansach jakie daje młodym ludziom szkoła zawodowa.
M.Pańczyk
22.12.2021
Jasełka bożonarodzeniowe
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego