I -VI.2018 - Archiwum wydarzeń ZS nr 2 w Jedrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

I -VI.2018

2017 - 2018
9.01.2018 r.
Elektryk z Grota w II etapie Olimpiady „Euroelektra”
W dniu 8.01.2018r. uczeń kl.IIITBE Kornel Jabłoński wziął udział w zawodach okręgowych II stopnia XX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Był jednym z dwunastu osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu organizowanego w Krakowie w grupie tematycznej elektrycznej. Uczeń zmagał się z 5 zadaniami tekstowymi z zakresu obwodów magnetycznych, sterowania silnikami indukcyjnymi klatkowymi, analizy obwodów jednofazowych i trójfazowych prądu przemiennego oraz napędów przekształtnikowych prądu stałego. Zawody trwały 120 minut.
Wyniki zostaną ogłaszane na stronie internetowej Olimpiady w terminie jednego miesiąca od dnia zawodów. Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów.
Renata Walczak
12.01.2018
Spotkanie w ramach projektu AIESEC
W dniu 12.01.2018 odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe zorganizowane przez panią Martę Chabuz. Zajęcia prowadzone były przez zaproszone wolontariuszki z Chin, studiujące w The University of Melbourne w Australii. Warsztaty prowadzone był w języku angielskim a poprzedzone ćwiczeniami Tai Chi - specjalny trening koordynacji ciała i umysłu, w oparciu o klasyczne koncepcje chińskiej nauki. Studentki przybliżyły uczniom kulturę i obyczaje Chin. Spotkanie odbyło się w ramach projektu organizowanego przez organizację AIESEC. Warsztaty wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród młodzieży.
M. Chabuz
17.01.2018r.
Akcja HDK
W dniu 17 stynia 2018 roku w czytelni ZSP nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie została przeprowadzona akcja Honorowego Krwiodawstwa z przeznaczeniem na pomoc w leczeniu nauczyciela szkoły Jacka Bertmana. Pan Jacek Bertman cierpi na bardzo ciężką odmianę białaczki limfoblastycznej i przebywa w Świętokrzyszkim Centrum Onkologii. W akcji wzięło udział 46 osób z których 33 oddały 14,850 litrów krwi. Dzięki dodatkowemu wsparciu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, krwiodawcy oprócz soczków i czekolad otzrymali odblaski w kształcie serc, jojo, smycze. Dodatkowo w piątek na dużej przerwie rozlosowano 18 koszulek w rozmiarach S-XL, które trafiły do Artura Wosia, Bartłomieja Świetlika, Jakuba Radwana, Jakuba Szałasa, Eryka Marcinkowskiego, Bartłomieja Chudzika, Michaliny Szymańskiej, Patryka Gila, Konrada Knapa, Gajos Patrycji, Lniaka Huberta, Bartosza Miernickiego, Bartłomieja Kowalskiego, Dominika Stryjniaka, Bartosza Stryjniaka, Michała Biernackiego, Marty Zmorzyńskiej i Damiana Dąbka.
Była to zarazem 60 akcja HDK wZSP nr2 w Jędrzejowie. W czasie prawie 17 lat krwiodawstwa młodzież Szkoły oddała 1204,2 litry krwi.
Włodzimierz Bugajski
28.01.2018
Studniówka
Na 100 dni przed maturą tradycyjnie jak co roku odbył się Bal Studniówkowy. W tym roku bawiliśmy się w Różanym Dworku na Ignacówce. Punktualnie o godzinie 18.00 dyrektor szkoły mgr inż. Jolanta Jędrzejewska przywitała zgromadzonych gości, rodziców i nauczycieli a przede wszystkim uczniów klas maturalnych, bo to oni byli gwiazdami wieczoru. W tym roku na balu studniówkowym bawilły się klasy czwarte wraz z wychowawcami: IVTg (Klaudia Banach w zastępstwie Ewelina Żychlińska), IVTei (Aneta Haczyk), IVTb (Agnieszką Muchowską), IVTs (Janusz Adamczyk) oraz Thr (Renata Karp). Zupełnie nadzwyczajnym gestem serca wykazał się Dj Mariusz Żubrowski. Jako absolwent szkoły zdecydował się przekazać całą kwotę za wieczór na rzecz walczącego z okrutną chorobą nauczyciela Jacka Bertmana. Zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę limfoblastyczną T-B Common. Nauczyciel Jacek Bertman leczy się w Klinice Hematologii i Transplantacji na Oddziale Ostrych Białaczek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Po części oficjalnej, powitaniach, złożeniu życzeń maturzystom przez dyrekcje szkoły, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisława Nawrota, burmistrza miasta Jędrzejowa Marcina Piszczka, dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Pawła Faryny a jednocześnie przedstawiciela wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek bal rozpoczął pierwszy taniec polonez. Uroczysty korowód poprowadzili: dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska z wicedyrektorem Bernardem Suchmielem oraz nauczyciele Ewelina Żychlińska z Michałem Olesińskim. Zabawa przy suto zastawionych stołach oraz przy gorących rytmach trwała do białego rana. Miłym akcentem balu były wybory miss i misstera studniówki. Po prezentacji kandydatów, konkursach tanecznych jury wybrało: z klasy IVT Tg Paulinę Sieradzką miss studniówki a korona i berło króla wieczoru przypadło Dominikowi Łatasiowi z klasy IVTb. Teraz maturzyści muszą wytężyć umysły bo do egzaminu maturalnego zostało niecałe trzy miesiące nauki.
Ewelina Żychlińska
1.02.2018 r.
Spotkanie z Mnister Edukacji Narodowej
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im S.Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie uczestniczyła w spotkaniu Zespołu do spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Spotkanie odbyło się 1 lutego 2018 roku w siedzibie Targów Kielce S.A.
Minister Edukacji Anna Zalewska wyznaczyła priorytety Ministerstwa Edukacji względem rozwoju szkolnictwa zawodowego, którym jednym z nich jest promocja szkolnictwa branżowego oraz dobra organizacja doradztwa zawodowego. Program spotkania Minister Edukacji z dyrektorami szkół, nauczycielami i przedsiębiorcami obejmował zakres współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz politykę rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim. Przed zgromadzonymi wystąpił dyrektor departamentu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego- Grzegorz Orawiec, dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców- Piotr Prędota oraz Dominik Kraska- dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. Szczególnym wyróżnieniem dla ZSP Nr 2 w Jędrzejowie była możliwość zaprezentowania się, przedstawienia zasad współpracy z przedsiębiorstwami z regionu, pokazania rozwiązań stosowanych w kształceniu praktycznym w technikach i branżowej szkole I stopnia, monitorowaniem lokalnego rynku pracy, organizacji klas patronackich, prowadzenia kształcenia dualnego w technikach i szkołach branżowych oraz ścisłej współpracy szkoły i możliwości doskonalenia warsztatu pracy przez uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego. Dodajmy, że ZSP Nr 2 w Jędrzejowie jest jedyną szkołą zawodową w powiecie jędrzejowskim kształcącą na tak dużą skalę w różnorakich zawodach. Rozwiązania i zasady współpracy z lokalnym rynkiem pracy wzbudziły duże zainteresowanie wśród zaproszonych gości. Prelegentami ze strony szkoły byli: dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska, wicedyrektor Anna Kamińska, kierownik praktycznej nauki zawodu Tomasz Wojtachnio.
W spotkaniu Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego uczestniczyli także: senator Krzysztof Słoń, poseł Anna Zuba, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa, wiceprezydent Kielc- Andrzej Sygut oraz przedstawiciele organów prowadzących i związków zawodowych.
Ewelina Żychlińska
2.02.2018 r.
Pamięć o bohaterach
W piątek 2 lutego 2018 z inicjatywy Przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów RP i Osób Represjonowanych wicedyrektora szkoły Bernarda Suchmiela oraz starosty powiatu jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka obchodziliśmy 74 rocznicę odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą Gestapo w Jędrzejowie.
Uroczystości upamiętniające bohaterów rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem upamiętniającym odbicie żołnierzy Armii Krajowej przed budynkiem LO im Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w klasztorze o.o. Cystersów. Po mszy uczestnicy uroczystości spotkali się przed pomnikiem mjr AK Stefana Gądzio- Kosa przed budynkiem naszej szkoły na ulicy Okrzei. Z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medale Pro Patria, osoby zasłużone dla propagowania wiedzy o historii naszego kraju otrzymali Monika Bolewska, Tadeusz Domińczak, Tadeusz Mędrala, Ewa Puto, Bożena Szczypiór, Wojciech Zwierzchowski. Dodatkowo wicestarosta, Janusz Grabek z rąk Aliny Szwach, szefowej kieleckiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, otrzymał odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla światowego związku żołnierzy Armii Krajowej. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku szkoły gdzie na I pietrze obok pokoju nauczycielskiego uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu w ubiegłym roku świętej pamięci doktorowi Piotrowi Kurkowi. ŚP. Piotr Kurek aktywnie działał w środowiskach kombatanckich, w szczególności w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2002 roku przewodniczył Komisji do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego Związku, a od 2005 roku był członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK. Dzięki jego zaangażowaniu doszło do wypracowania mechanizmów współpracy Związku z Instytutem Pamięci Narodowej oraz kuratoriami oświaty. Propagował oraz wspierał ideę powstawania Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w szkołach na terenie całego kraju. Angażował się w działania związane z tworzeniem pomników Armii Krajowej.
Jak powiedział wicedyrektor szkoły Bernard Suchmiel dzięki sponsorowi i jednocześnie absolwentowi szkoły Pawłowi Szostakowi udało się ufundować tablicę ku pamięci Piotra Kurka.
Po części oficjalnej gości uroczystości zaproszono na wojskowy poczęstunek.
Ewelina Żychlińska
13.02.2018 r.
"Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”
Projekt zakłada przyznanie 320 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne) w województwie świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów/stypendystek jest objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie (wypłata stypendium następuje w sposób jednorazowy w łącznej kwocie 3800 zł). Warunkiem ubiegania się o stypendium było złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu jest otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
W dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynęło 547 wniosków o przyznanie stypendiów. Komisja przyznała 320 stypendiów dla 205 uczennic i 115 uczniów. Wśród stypendystów znaleźli się także nasi uczniowie: Baran Radosław i Sadowska Katarzyna. Oba wnioski zostały wysoko oceniaone (po 16 pkt). Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Z.Marcinkowski
1.03.2018
Pamięć o żołnierzach wyklętych

Zaszumiałaś, Polsko, biało- czerwonymi skrzydłami
Dumnym orłem zawisłaś tam, hen, pod obłokami.
Pieśń żołnierką, co czyn Twych bohaterów sławi,
Odbiła się echem od morza aż do Tater grani.
Co za siła jest w Tobie, Polsko, Ojczyzno moja,
Że wciąż uparcie i dumnie powstajesz z swych kolan
Niejedną bolesną i krwawą naznaczona blizną.
Gwiaździstym diamentem w popiołach jaśniejesz, Ojczyzno.
Bóg, Honor, Ojczyzna- te słowa święte, sprawę świętą
W sercu wyryte miała Armia, nazwana Wyklętą.
Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie,
Z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie.

Wicedyrektor szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie im. Stefana Roweckiego „Grota” zorganizował pod pomnikiem gen majora Gądzio – Kosa przy ulicy Okrzei spotkanie dla uczniów upamiętniające żołnierzy wyklętych. Jak przypomniał dyrektor Suchmiel inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński uzasadniając, że jest to hołd dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych. Dyrektor Bernard Suchmiel wyjaśnił też uczniom, dlaczego to właśnie 1 marca obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Jak mówił, 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wykonując wyrok tzw. metodą katyńską - strzał w potylicę.
Spotkanie zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod pomnikiem.
Ewelina Żychlińska
1.03.2018 r.
Wyjazd na Targi Enex Nowa Energia, EKOTECH oraz Green City Expo w Kielcach
Dziś 50 - osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły reprezentująca zawody technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk udała się do kieleckiego centrum targowego. Tematem przewodnim odbywającej się tam wystawy była ochrona środowiska oraz alternatywne sposoby pozyskiwania energii. Na targach wystawiło się ok. 160 firm które prezentowały nowoczesne technologie i urządzenia związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami jak również pozyskiwaniem energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy biomasy. W trakcie targów młodzież miała możliwość uczestniczenia w trwających konferencjach na temat ochrony srodowiska, możliwości wykorzystania fotowoltaiki w firmach jak również gospodarstwach indywidualnych, trendów w budowie tzw. inteligentnych domów wykorzystujących niekonwencjonalne sposoby pozyskiwania energii, jak rownież zapoznać się z bieżącą sytuacją w zakresie segregacji odpadów. Nasi uczniowie przyglądali się trwającym zmaganiom monterów instalacji OZE jak również sami brali udział w konkursach teoretycznych w trakcie których można było zdobyć wiele cennych gadżetów. Można też było podziwiać samochód elektryczny Tesla S 85D, który osiąga 100 km/h w 2,8 sekundy, a szacowana moc jego silnika to około 500 KM.Tematyka wycieczki doskonale wpisała się w zagadnienia realizowanego w naszej szkole projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii oraz montażem instalacji elektropneumatycznych i układów sterowania jako niezbędnych elementów instalacji OZE.
Opiekunami młodzieży byli: Jacek Garus, Agnieszka Chabior, Renata Walczak i Zbigniew Marcinkowski.
Zbigniew Marcinkowski 
03.03.2018
Konkurs Artystyczny
905 uczestników z 8 krajów: Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Austrii, Anglii, Kazachstanu
i USA wzięło udział w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pod tytułem „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Bartosz Hosaniak z klasy 3 TMS oraz Radosław Baran z 4 TEI, którzy wzięli udział w edycji fotograficznej. Bartosz za swoją interpretację poezji Włodzimierza Pietrzaka został wyróżniony. W gronie jurorów konkursu plastycznego, fotograficznego czy recytatorskiego znaleźli się profesorowie i adiunkci z Łódzkiej Szkoły Filmowej i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca i dyrektor Konkursu Maciej Konieczny propaguje życie i twórczość Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, pisarza, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział 11 tysięcy 182 uczestników z różnych państw. Uczniowie z naszej szkoły– Daniel Grzyb
i Bartosz Hosaniak - byli dwukrotnie wyróżnieni. Ich opiekunami byli: Aneta Haczyk i Michał Cichoń.
Aneta Haczyk

6.03.2018
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego -hańbą oczywistą”.
Franciszek Ksawery Dmochowski

6 marca 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku i obchodzone corocznie 21 lutego. Święto upamiętnia wydarzenia w Dhace, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu zginęło podczas pokojowej demonstracji, w trakcie której domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu jednego z dwóch języków urzędowych w Bengalu Wschodnim, należącym wówczas do Pakistanu.
Poza upamiętnieniem tych wydarzeń, głównym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie odpowiedzialności za polszczyznę. Zgodnie z tymi założeniami został przeprowadzony konkurs poprawnych norm i form, w którym wzięli udział przedstawiciele klas: I tbs, II tg, II tbe, II tms, III ow. Następnie młodzież musiała zmierzyć się z łamańcami językowymi. Zadanie polegało na poprawnym przeczytaniu wylosowanych tekstów, które były przepełnione trudnymi do wyartykułowania wyrazami. Konkurs dostarczył uczniom wiele emocji, a zwycięzcami okazali się przedstawiciele klasy II tms.
Beata Ragan
7.03.2018
Maturzyści na Jasnej Górze
Szacuje się, że około 1200 maturzystów z diecezji kieleckiej wzięło udział w pielgrzymce wielkopostnej na Jasną Górę. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej - Andrzej Kaleta. Pod hasłem “Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” maturzyści składali swoje prośby i podziękowania przed Matką Bożą Częstochowską. Biskup Kaleta zachęcał młodych do podążania drogą Chrystusa.
"My wędrowcy, my pielgrzymi dziś przychodzimy w to miejsce, żeby postawić sobie pytanie, czy dobrą drogą idę, a w ogóle jaką drogą ja mam iść przez moje życie? Wiele pytań pojawia się w sercu i umyśle człowieka młodego, również pytanie o to, kim ja tak naprawdę jestem, pytanie o naszą tożsamość, i jakie chcę uczynić moje własne życie. Wiele pytań pojawia się, gdy stajemy w tym miejscu" - powiedział biskup Kaleta.
Po mszy świętej na Wałach, które stanowią pozostałość dawnych umocnień klasztoru, wokół Sanktuarium Jasnogórskiego odbyła się Droga Krzyżowa a po niej w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej młodzież złożyła akt zawierzenia. Dla wszystkich uczestników pielgrzymki była to niezapomniana uczta duchowa i głębokie przeżycie religijne.
Ewelina Żychlińska
7.03.2018 r.
Kto jeśli nie technicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
W dniach 5 i 7 marca 2018 roku, przyszli technicy z „Grota” o specjalności technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych odwiedzili Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach akcji "POLIBUS – nauka na kółkach”. Jest to kampania promocyjna uczelni skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Była to doskonała okazja, by zobaczyć ofertę edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej „od kuchni”. Program pobytu zakładał zwiedzanie ;
 laboratorium komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych,
 laboratorium systemów pneumatycznych,
 laboratorium mechatroniki, automatyki i robotyki,
 pokaz możliwości łazika implus,
 laboratorium samochodów i ciągników ,
 laboratorium silników cieplnych.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani nowinkami technologicznymi, które przedstawiali wykładowcy uczelni. Część uczniów już zadeklarowała kontynuowanie nauki na Politechnice Świętokrzyskiej. Akcja „ POLIBUS” w ZSP nr 2 będzie kontynuowana, jeszcze w tym roku szkolnym zaproszeni zostali uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa i technik elektryk.
Anna Kamińska
8.03.2018 r.
Konferencja naukowa
8 marca 2018 roku uczniowie klasy I tfg wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo Wincentego Kadłubka. Cystersi- miasto- region od średniowiecza do współczesności”. Konferencją poświęconą życiu i dziedzictwu Wincentego Kadłubka zainagurowane zostały obchody 800-lecia przybycia błogosławionego do klasztoru Cystersów. Młodzież wysłuchała referatów II panelu konferencji:
• „Wincenty Kadłubek w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie”
• „Wincenty Kadłubek - teolog”
• „Decus armigerum palmigerumque - nieznany wiersz ku czci Wincentego Kadłubka zachowany w aktach procesu beatyfikacyjnego”
• „Świadkowie procesu beatyfikacyjnego Wincentego Kadłubka”
Beata Ragan
12-14.03.2018
Rekolekcje Wielkopostne
Od poniedziałku 12.03.2018 jak co roku cała społeczność szkolna uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych, przygotowując się do Świąt Wielkanocnych w Klasztorze ojców Cystersów w Jędrzejowie. Msza święta z kazaniem dla młodzieży odbywa się codziennie o godzinie 10.00. Wtorek był dniem spowiedzi świętej z której uczniowie naszej szkoły licznie korzystali. Kazania rekolekcyjne wygłosił ksiądz mgr lic. Marek Leśniak który jest wikariuszem w Archikatedrze świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
Ewelina Żychlińska 
12.03.2018 r.
Pracownia fryzjerska
Fryzjerstwo jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się zawodów. To rzemiosło, które stawia wysokie wymagania zajmującym się nim osobom. Współczesny fryzjer to nie tylko zwykły rzemieślnik wykonujący zamówioną usługę, ale przede wszystkim stylista, kreator i artysta, który za każdym razem tworzy nowe dzieło. Dlatego też nasza szkoła wychodzi naprzeciw dużemu zainteresowaniu uczniów nauką w zawodzie fryzjera i oddaje do użytku nową pracownię fryzjerską, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt fryzjerski i stanowiska fryzjerskie. 
16.03.2018
Dzień Świętego Patryka
Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie im. Stefana Roweckiego “Grota” świętowali dzień świętego Patryka - patrona Irlandii. Obchody dnia św Patryka obejmowały konkurs wiedzy o życiu i działalności biskupa Irlandii ale także, konkurs plastyczny na symbol kojarzący się z patronem zielonej wyspy.
Uczniowie klas drugich technikum mechaniczno-samochodowego i budowlano-elektrycznego zgłosili się licznie do konkursu wiedzy o życiu i działalności misyjnej świętego Patryka. “Co jest atrybutem św.Patryka?, gdzie i kiedy urodził się św.Patryk? kiedy został biskupem?” - na te i wiele innych pytań uczniowie musieli odpowiedzieć podczas testu. Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy II technikum budowlano elektrycznego Michał Kowalski i Artur Zbroński, zaraz za nimi uplasowali się uczniowie z klasy II technikum mechaniczno-samochodowego Jakub Kucharski i Patryk Łysek. Zwycięzcy konkursu otrzymali z języka angielskiego oceny celujące oraz nagrody rzeczowe: torby szkolne, zeszyty i długopisy.
Drugą częścią obchodów dnia świętego Patryka był konkurs plastyczny na symbol, motyw kojarzący się z patronem Irlandii. Konkurs plastyczny zdominowały prace uczennic z klasy II K. Wyróżniono prace plastyczne: Angeliki Byczek, Karoliny Fatygi i Klaudii Sobieraj. Prace można oglądać na II piętrze szkoły, obok sali językowej A37. Organizatorem dnia świętego Patryka była nauczyciel języka angielskiego Ewelina Żychlińska.
Ewelina Żychlińska
17.03.2018
ZSP nr 2 W Warszawie
W dniu 17 marca 2018r 6 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie wzięło udział w pólfinale XIX Olimpiady Techniki Samochodowej w Warszawie. Przedmiotem olimpiady przeprowadzonej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. W półfinale olimpiady uczestniczyło 356 uczniów. Uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki:
Patryk Kucia, klasa 4 Ts 47 punktów
Patryk Kośmider, klasa 4 Ts 30 punktów
Chwastek Konrad, klasa 3C 26 punktów
Orkisz Mateusz, klasa 3K 25 punktów
Marzec Rafał, klasa 3K 24 punkty
Sobczyk Szymon, klasa 3 Tms 19 punktów.
Opiekunami uczniów byli Wojtachnio Tomasz i Bugajski Włodzimierz.
Patryk Kucia został zakwalifikowany do Finału Olimpiady Techniki Samochodowej. Będzie to etap praktyczny w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o 12 maja 2018r.
W.Bugajski
19.03.2018
Międzynarodowy Dzień Poezji
W związku ze zbliżającym się międzynarodowym dniem poezji, bibliotekarz Ewa Nemś oraz nauczyciel języka angielskiego Ewelina Żychlińska zorganizowały w czytelni naszej szkoły "Spotkanie z poezją brytyjską". Uczniowie klasy I Technikum budowlano-samochodowego wspólnie wybrali na ten dzień poezje Wiliama Szekspira - angielskiego poetę i dramaturga. Szekspir powszechnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatora teatru. Jego dorobek obejmuje 38 sztuk, 154 sonety, a także wiele utworów innych gatunków. Uważa się go za poetę narodowego Anglii. Uczniowie Mateusz Fert, Dominik Błasiak, Patryk Chudzik i Kamil Karkocha zaprezentowali fragmenty utworów przed swoimi kolegami. Momentami było poważnie, chwilami wesoło i zabawnie bo to właśnie poezja oferuje nam pełen wachlarz doznań literackich. Spotkanie miało na celu zachęcenie młodzieży do czytania, popularyzowanie poezji i częstsze odwiedzanie szkolnej biblioteki. W drugiej części spotkania uczniowie klasy ITbs mięli okazje obejrzeć fragment dzieła Szekspira w oryginalnej wersji językowej.
E.Żychlińska
21.03.2018
Międzynarodowy Dzień Poezji
21 marca 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Poezji. To święto zostało ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania i publikowania poezji. Ten dzień ma dać nowy impuls, aby docenić poezję. W związku z tym uczniowie klasy 3 th zaprezentowali najpiękniejsze wiersze miłosne Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej oraz George’a Byrona. Ponadto młodzież wysłuchała wielu pięknych utworów poezji śpiewanej w wykonaniu Michała Bajora, Michała Żebrowskiego oraz Anny Marii Jopek. W szkolne czytanie poezji włączyła się pani dyrektor mgr Anna Kamińska oraz grono pedagogiczne. Program spotkania przygotowała Beata Ragan i Ewa Nemś.
B.Ragan
23.03.2018
Geodeta na "start"
Rusza nowy kierunek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie- technik geodeta. Rozmawiamy z dyrektor szkoły Jolantą Jędrzejewską.

Skąd pomysł aby utworzyć w szkole nowy kierunek- technik geodeta?
- W regionie nie ma szkoły kształcącej na kierunku technik geodeta a zapotrzebowanie na ten zawód istnieje, w związku z trwającymi w województwie inwestycjami budowlanymi, w których absolwenci znajdują zatrudnienie.

Jaka była formalna droga aby szkoła otwarła nowy kierunek?
- 25.01.2018 roku zwróciliśmy się do Powiatowej Rady Zatrudnienia z wnioskiem o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik geodeta. Otrzymaliśmy pozytywną uchwałę. Następnie złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i 20.03.2018r otrzymaliśmy również pozytywną uchwałę.

Czym przekonaliście obie te instytucję do tego, że taki kierunek jest potrzebny w ZSP nr 2 w Jędrzejowie?
- Szkoła działa jako publiczna jednostka oświatowa. Od kilkudziesięciu lat kształci uczniów w różnych zawodach. Posiadamy kadrę nauczycielską wyspecjalizowaną w kształceniu zawodowym. W szkole istnieją 24 odziały w tym 15 technikum , 5 zasadnicza szkoła zawodowa, 2 odziały branżowej szkoły I stopnia. W szkole istnieje pokrewny kierunek technik budownictwa który od lat cieszy się zainteresowaniem. Oczywiście część wyposażenia będzie można wykorzystać dla kierunku technik geodeta. Kształcenie praktyczne może się odbywać w pracowniach szkolnych, w centrum kształcenia praktycznego oraz bezpośrednio w terenie w formie ćwiczeń geodezyjnych w zespołach 5 osobowych. Ćwiczenia geodezyjne mogą być również organizowane w formie praktyki zawodowej.

Czym zajmuje się technik geodeta?
Geodeta to zawód, który daje duże możliwości – finansowe i rozwojowe. Po ukończeniu tego kierunku zadaniem technika geodety będzie mierzenie działek i innych elementów terenu, wykonywanie podziału nieruchomości, tworzenie map, obsługa geodezyjna budynków, ulic, dróg, metra czy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. A po kilku latach pracy w zawodzie może zostać geodetą uprawnionym, który przyjmuje zlecenia na prace geodezyjne, a ich wykonanie autoryzuje własnym nazwiskiem. Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne.

Dziękuję za rozmowę
Ewelina Żychlińsk
23.03.2018 r.
Konferencja stypendystów
Uczniom naszej szkoły – Katarzynie Sadowskiej z klasy 3 TH oraz Radosławowi Baranowi z 4 TEI zostały przyznane stypendia z Projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego. Do organizatora wpłynęło 547 wniosków, z czego 320 przeszło weryfikację. 19.03.2018 r. ww. uczniowie wraz z nauczycielami - opiekunami – Martą Strzeszkowską i Anetą Haczyk oraz rodzicami, wzięli udział w konferencji edukacyjnej, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach. Organizatorem konferencji był Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas konferencji zostały wręczone umowy stypendialne dla uczniów zakwalifikowanych do stypendium oraz umowy dla nauczycieli-opiekunów. Odbył się także pokaz popularno-naukowy pt. „Poczuj chemię” zorganizowane przez Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach. Następnie została przeprowadzona prelekcja pt. „Znakomite spojrzenie na kształcenie”. LEGO Education w praktyce szkolnej” przez Kingę Wnuk i Jacka Kuflikowskigo z Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na zakończenie przeprowadzono kolejny pokaz popularno-naukowy pt. „Mroźna planeta, świet(l)ny eksperyment i inne ciekawostki przyrodnicze” przez pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. Podopiecznym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że ich postawy będą inspiracją dla innych uczniów naszej szkoły.
Aneta Haczyk
27.03.2018
Spotkanie z "myśliwym"
We wtorek 27 marca 2018 r. do naszej szkoły przybył Pan Marcin Adamski. Zaproszony przez Panią Anetę Haczyk gość wystąpił z prelekcją dotyczącą gospodarki leśnej, a także działalności Koła Łowieckiego w Wodzisławiu. Mowa była m. in.: o ochronie lasu, korzyściach jakie czerpie człowiek z natury, zagrożeniach współczesnego ekosystemu, zwierzętach, które żyją w okolicznych lasach. Pan Marcin próbował obalić pogląd na temat „krwiopijczych” myśliwych, tłumacząc ich postępowanie ochroną równowagi wśród populacji różnorodnych zwierząt leśnych. Podczas spotkania można było obejrzeć broń myśliwską, która przechodzi z pokolenia na pokolenie w rodzinie Państwa Adamskich.
W spotkaniu wzięły udział klasy: 1 TBS, 2 TBE, 3 TG, 3 OW.
Aneta Haczyk
27.03.2018
Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej
W tym roku po raz pierwszy odbyła się Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej. Szkoły ponadgimnazjalne mogły wystawić siedmioosobowe zespoły. Nasz zespół tworzyli uczniowie: R. Adamek, W.Gliwiński, A.Lubińska, Sz.Misterski, H.Fluśniak, K.Bania, D.Stateczna. Dnia 27 marca 2018r. odbyły się zawody na poziomie powiatowym. Zawodnicy musieli zmierzyć się z testem: 28 pytań zamkniętych oraz dwa opisowe. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja: Renata Gola(opiekun merytoryczny zawodników) oraz Magdalena Pańczyk. Obecnie, z niecierpliwością, czekamy na wyniki zawodów.
R.Gola.
13.04.2018 r.
Konkurs wiedzy o regionie
W tym roku mija 20 lat istnienia naszego województwa. W ramach obchodów tego jubileuszu Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprosił uczniów szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie wiedzy o regionie świętokrzyskim "Jeden region - wiele miejsc". Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno - politycznym regionu świętokrzyskiego oraz promowanie wiedzy o regionie. Uczniowie naszej szkoły odpowiedzieli na to zaproszenie i 13 kwietnia 2018r. 11 osób z klasy III TG przystąpiło do rozwiązywania testu konkursowego, składającego się z 30 pytań. Zwycięzcami zawodów szkolnych zostały : Klaudia Bania, Monika Pasek oraz Anna Piątek, które będą nas reprezentowały na etapie wojewódzkim. Opiekunem zawodników jest nauczyciel WOS - Renata Gola.
20.04.2018
Wycieczka na Targi Kielce
Jedne z najpopularniejszych targów, dedykowane wszystkim sympatykom budownictwa mieszkaniowego i aranżacji wnętrz po raz kolejny rozpoczęły się w kieleckim ośrodku wystawienniczo - kongresowym. XXV Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM- trwają od 20 do 22 kwietnia w Targach Kielce. Blisko 100 uczniów naszej szkoły wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyło w pierwszym dniu targów. Podczas trwania targów odbywało się wiele wydarzeń, min: III międzynarodowe targi zdrowia i urody Helath & Beauty, X międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i aktywnej Agrotravel & Active Life, XXV ogólnopolskie targi materiałów i budownictwa mieszkaniowego i wyposażenia wnętrz Dom, XXV targi ogrodnicze i działkowe Ogród i Ty, VII międzynarodowe targi rzemiosła artystycznego Rękodzieło oraz salon produktów ekologicznych. W ramach targów zobaczyć można było zastosowanie najnowszych technologii w budownictwie mieszkaniowym, a także poznać trendy w urządzaniu wnętrz. Jak co roku, na stoiskach prezentowane były zarówno podstawowe, jak i dodatkowe wyposażenie dla domu. O tym, jakie materiały i dlaczego wybrać dyskutowali najlepsi branżowi specjaliści. Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęła się interesująca konferencja naukowa pt.: “Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” której organizatorem był oddział świętokrzyski Instytutu Geologicznego w Kielcach. Podczas targów uczniowie mieli okazję zapoznać się między innymi z ofertą materiałów budowlanych, okien, drzwi, bram, systemów kominowych, instalacji wodnych i kanalizacyjnych czy ogrzewania. Ponadto prezentowane były najmodniejsze meble, oświetlenie wnętrz, wyposażenie łazienek, schody oraz posadzki. Szeroką ofertę swoich usług zaprezentowali architekci oraz firmy budowlano – instalacyjne. Dla uczniów naszej szkoły klas budowlanych, gastronomicznych i hotelarskich była to niewątpliwie atrakcyjna wycieczka przedmiotowa.
Ewelina Żychlińska
19-20.04.2018 r.
Wycieczka przedmiotowa - śladem OZE
To już kolejna z wycieczek edukacyjnych jakie nasza szkoła proponuje swym uczniom. Tym razem wyjazd odbył się w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” a jego celem było poszerzenie kompetencji naukowo - technicznych uczniów w zakresie OZE (odnawialnych źródeł energii). W wycieczce uczestniczyła grupa 24 uczniów klas pierwszych reprezentujacych zawody: technik mechatronik i technik budownictwa. Młodzież zwiedziła elektrownię szczytowo-pompową na górze Żar w Międzybrodziu Bialskim. Uczestnicy wyjazdu mogli się tu zapoznać z budową, zasadą działania tej specyficznej elektrowni oraz najważniejszymi jej urządzeniami takimi jak choćby hydrogeneratory, turbiny czy specjalny sztuczny zbiornik na szczycie góry Żar. Ze szczytu młodzież miała okazję podziwiać niezwykłą panoramę Beskidu Małego, szybujących w powietrzu paralotniarzy jak również miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze. Na górze znajduje się również położona najwyżej w Polsce (740 m.n.p.m) elektrownia fotowoltaiczna skladająca się z 2400 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,6 MW. Uczniowie mogli się także przyjrzeć z bliska kompleksowi energetycznemu elektrowni zbiornikowej w Tresnej, na który składa się m.in. zapora ziemna i hydroelektrownia o mocy 21 MW. Młodzież miała również możliwość bliższego zapoznania się z wykorzystaniem rekreacyjnym i grzewczym wód geotermalnych. W Białce Tatrzańskiej uczniowie skorzystali z dobroczynnych właściwości wód w Termach Bania, relaksując się w licznych basenach z bąbelkami, jacuzzi, zjeżdżalniach, rwącej rzece czy basenie ze sztuczną falą. Woda w basenach Białczyńskiej Termy to woda mineralna, która dzięki energii Ziemi osiąga wysoką temperaturę. Zawiera ona: siarczki, krzemionkę, potas, wapń, magnez i żelazo, które dzięki podwyższonej temperaturze i lekko kwaśnemu odczynowi łatwiej są przyswajane przez organizm ludzki. Kąpiele w wodzie termalnej przynoszą wiele korzyści t.j. choćby: obniżenie poziomu stresu, przywracają równowagę psychofizyczną, poprawiają ciśnienie i przemianę materii, eliminują bóle głowy, bezsenność, przyspieszają rekonwalescencję. Innym wykorzystaniem wód geotermalnych jest ogrzewanie mieszkań i budynków usługowych. Taka magistrala ciepłownicza istnieje w miejscowości Bańska Niżna. Nasi uczniowie w trakcie pobytu na Podhalu korzystali po raz kolejny z gościnnych progów schroniska położonego na polanie Głodówka (1138 m n.p.m.), niedaleko Morskiego Oka. Miejsce to zapewnia wspaniały widok na Tatry, a jego gospodarz barwnymi opowieściami potrafi wypełnić wolną chwilę.
Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali nauczyciele: Renata Walczak, Jacek Garus i Zbigniew Marcinkowski
Z.Marcinkowski
19-23.04.2018 r.
Akcja edukacyjna '' Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II."
Po raz kolejny nasza młodzież brała udział w akcji skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pięciu województw Polski Wschodniej: warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W czasie 45 min. lekcji została przybliżona wiedza o tym, jak Fundusze Europejskie pomagają młodym ludziom przekuć pomysł w prosperujący biznes? Elementem lekcji był komiks z zadaniem konkursowym, za którego rozwiązanie trzej najszybsi uczniowie otrzymali nagrody: bony zakupowe do sieci Empik, a wszyscy inni - upominki. W lekcjach brały udział klasy: II TBE oraz III OW. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji, a w naszej szkole Renata Gola - nauczyciel przedsiębiorczości i szkolny koordynator akcji.
Renata Gola.
23.04.2018
Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej.
Zawody na poziomie powiatowym, które odbyły się miesiąc temu wyłoniły najlepszych uczniów w poszczególnych powiatach. Wśród nich znalazły się nasze uczennice: Klaudia Bania z III TG oraz Anna Lubińska z I TFG. Organizatorzy podkreślali świetne przygotowanie oraz dużą wiedzę z zakresu przepisów konsumenckich uczestników. Dnia 23 kwietnia 2018 r. odbył się II etap Olimpiady - wojewódzki. Nasze zawodniczki przystąpiły do rozwiązywania bardzo trudnego testu z 30 pytaniami, na który miały tylko 35 minut. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwała komisja w składzie: Renata Gola oraz Magdalena Pańczyk. Czekamy na wyniki i liczymy na nagrody.
Renata Gola
24.04.2018
Stypendia Starosty Jędrzejowskiego
We czwartek 24 kwietnia 2018 r. Starosta Jędrzejowski Pan Edmund Kaczmarek wyróżnił kolejnych dziewięciu najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych podlegających pod powiat. Tradycja ta kontynuowana jest od 2005 roku i ponad 200 osób otrzymało tą nagrodę. Stypendium Starosty Jędrzejowskiego zostało ustanowione uchwałą Rady Powiatu w Jędrzejowie jako żywy pomnik ku czci papieża Jana Pawła II. Są one przyznawane dwa razy do roku – w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego. Podczas 26. edycji to zaszczytne wyróżnienie i 700 złotych otrzymali m.in. dwaj uczniowie naszej szkoły – uczeń klasy 4 TEI – Radosław Baran oraz Mateusz Miśkiewicz z 1 TMI. Chłopcy uzyskali najwyższe średnie ocen na koniec pierwszego semestru, angażowali się w różnego rodzaju konkursy, olimpiady, zawody, a także aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.
A.Haczyk
26.04.2018
KOMÓRKOMANIA w “Grocie”
Szukamy “bliźniaka genetycznego”. Wbrew pozorom nie chodzi o zabawę na telefonie komórkowym, ale o akcję rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Akcja KOMÓRKOMANIA skierowana jest do młodych ludzi, którzy zaczynają swoje dorosłe życie. Jak pokazują statystyki w Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, 18-letni Tomek walczy właśnie z ostrą białaczką szpikową. Uczniowie naszej szkoły już nie po raz pierwszy udowodnili, że są młodymi i wrażliwymi ludźmi a los ich równolatka nie jest im obojętny. W czwartek 26 kwietnia w czytelni naszej szkoły w godzinach od 10.00 do 15.00 odbyła się rejestracja potencjalnych dawców. “W ciągu zaledwie tych paru godzin zgłosiło się 40 osób jako potencjalnych dawców. Jest to duży sukces jak na akcję trwającą 5godzin. Zwłaszcza, że niedawno podobne akcje odbyły się w Starostwie powiatowym i w ZSP nr 1 w Jędrzejowie”- powiedziała koordynująca akcję- nauczyciel Katarzyna Chrust.
Bez względu na wiek-każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu osób walczących z białaczką jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.
Koordynatorami akcji KOMÓRKOMANIA w naszej szkole byli nauczyciele: Katarzyna Chrust, Sylwia Michno, Ewa Nemś z siedmioma wolontariuszkami z klay IIIthr oraz przy pomocy technicznej uczniów z klasy I K: Tomasza Gogóła i Łukasza Waluśkiewicza.
Ewelina Żychlińska
27.04.2018
Pożegnanie uczniów klas maturalnych
Uroczytość pożegnania uczniów klas maturalnych rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 im.S.Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie- Jolanta Jędrzejewska. Swoje słowa skierowała do uczniów klas czwartych, które w tym dniu opuszczały mury szkoły po czterach latach nauki. Pani dyrektor życzyła absolwentom, aby ich wybory życiowe były słuszne, aby dobrze pokierowali swoim losem, bo teraz wszystko w ich rękach. Wśród przyjaciół szkoły znaleźli się w tym dniu: dr inż. Rafał Chatys z Politechniki Świętokrzyskiej, Bogusława Wypych - prezes Stowarzyszenia Ziemia Jędrzejowska “Gryf” oraz Paweł Olszak reprezentujący zarząd powiatu jędrzejowskiego. Każdy z zaproszonych gości życzył uczniom kończącym w tym dniu szkołę powodzenia w dalszym życiu, sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. W imieniu wychowawców klas maturalnych pożegnała uczniów nauczyciel Renata Karp, słowami: “Życzymy Wam dzisiaj szerokiej drogi! Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Idźcie odważnie przez życie. Nie bójcie się marzyć i spełniajcie swoje marzenia. Wytyczajcie sobie ambitne cele i realizujcie je. Nigdy nie traćcie nadziei, ani wiary we własne siły i umiejętności. Pamiętajcie, że o wartości człowieka decyduje to co ma w sercu”.
Za bardzo dobre wyniki w nauce i za wzorowe zachowanie dyplom, świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymali: z klasy IVT Thr Gabriela Przybylska oraz z klasy IVTb Dominik Łataś. Za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie: z klasy IV Tei Radosław Baran, z klasy IV Ts Michał Janikowski, oraz Patryk Kośmider. Wyróżniono także Konrada Matusa za zajęcie IV miejsca w zawodach wojewódzkich w wyciskaniu sztangi leżąc. Za honorowe oddawanie krwi, nieustanną ofiarność, humanitarną postawę oraz osobiste zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego dyplomy i drobne upominki otrzymali z klasy IV Tb: Kolekta Konrad, Patyński Mateusz, Miernicki Bartosz, Koterwa Krzysztof, Gil Patryk. Z klasy IV Ts Bartosz Norbert. Z klasy IV Tei: Musiał Tomasz, Radziejewski Igor, Szałas Jakub, Celary Adrian, Bernacki Michał, Marcinkowski Eryk, Świetlik Bartłomiej. Z klasy IV Tg: Trela Martyna, Zawierucha Przemysław, Kompe Mateusz, Płaneta Adriana, Sieradzka Paulina. Po akademii uczniowie przeszli wraz ze swoimi wychowawcami po raz ostatni do sal lekcyjnych na rozdanie świadectw, życzenia i podziękowania za wspólną pracę.
Absolwentom naszej szkoły życzymy wytrwałości, radości i powodzenia na egzaminie dojrzałości!

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

“Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres.
Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż.

Bo wolność - to nie cel lecz szansa by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja.

Wolność to skrzypce z których dźwiękow cud
Potrafi wyczarować mistrza trud.
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz...”

Piosenka Marka Grechuty “Wolność” jest kwintesencją tego jak rozumiemy wolność i to właśnie jej wysłuchaliśmy podczas uroczystości szkolnej upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 maja. Przypomnijmy, że Konstytucja 3 maja, czyli Ustawa Rządowa z dnia 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku jako ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją.
Uczniowie w montażu słowno – muzycznym przypomnieli tło historyczne podczas uchwalania Konstytucji, a szkolny chór wykonał pieśni patriotyczne.
Ewelina Żychlińska

6-28.05.2018 r.
Uczniowie z Grota na wycieczce w Czechach
O tym, jakie korzyści płyną z nauki i że warto się uczyć wiedzą wszyscy. Oprócz dobrych ocen za opanowanie wiedzy, uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni wycieczką na Morawy w Czechach. Uczniowie klasy trzeciej uczący się w zawodzie technik budownictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnyych nr 2 im. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie wzięli udział w wycieczce edukacyjno–turystycznej w ramach projektu z funduszy unijnych. Brno to miasto na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Jest to drugie co do wielkości miasto Czech i największe miasto Moraw. Miasto jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym. Znajduje się tutaj sześć uczelni, w tym Uniwersytet Masaryka i Uniwersytet Techniczny. Brno to tętniące życiem miasto w centrum Europy. Południowomorawska metropolia wspaniale łączy ze sobą historię, nowoczesną architekturę i kulturę. Uczniowie ZSP nr 2 byli zakwaterowani w pięknie położonym myśliwskim hotelu z którego roztaczała się panorama miasta. Głównym punktem programu był udział w specjalnie zaaranżowanym wykładzie na Politechnice na temat pasywnego budownictwa oraz zastosowania OZE w budownictwie jednorodzinnym. Kierownik katedry zapoznał uczniów a jednocześnie przyszłych studentów ze strukturą nauczania oraz rozwojem budownictwa w Czechach . Uzupełnieniem wiedzy w aspekcie aktywnego wspomagania budownictwa pasywnego było spotkanie z członkami Stowarzyszenia Domów Pasywnych w Brnie. Rozwój i tendencje zmian w budownictwie uczniowie mogli zaobserwować na jednych z największych targów budowlanych. Część turystyczną wyjazdu wypełniło zwiedzanie starówki, Twierdzy Spilberg, Starego Ratusza, Katedry św. Piotra i Pawła. Niestety wycieczka do Brna minęła bardzo szybko ale obrazy i wspomnienia z podróży do Czech pozostaną na długie lata.
E. Żychlińska & A.Piasecki
10.05.2018
Sejmik matematyczny
Dnia 10 maja 2018r. odbyła się XIII edycja Sejmiku Nauk Matematyczno Przyrodniczych. Mgr Zygfryda Karkocha przewodnicząca Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego przywitała uczestników spotkania. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły mgr inż. Jolanta Jędrzejewska. Podczas Sejmiku spośród dwudziestu zgłoszonych do konkursu prac przedstawiono siedem wyróżnionych. Uczestnicy spotkania obejrzeli następujące prezentacje:
· HIV i AIDS – autor - Ilona Gawłowska kl. 2tbe,
· Matematyka w historii – autor - Klaudia Bania kl.3tg,
· Życie w świecie procentów – autorzy - Bartłomiej Olszewski i Marcel Król kl.2tms,
· Układ słoneczny – autor - Dariusz Polak kl.3th,
· Borelioza – autor – Bartłomiej Kowalski kl.3tg,
· Liczba - autor – Sebastian Rusek kl.3tbe,
· Wyładowania atmosferyczne – autor – Szymon Misterski kl.2tbe.
Dziękujemy autorom tegorocznych prezentacji za udział w konkursie i zapraszamy za rok do kolejnej edycji Sejmiku. 
12.05.2018 r.
Utrzymali poziom
12 maja 2018 r w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego został przeprowadzony XXII finał wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Kielcach. W zawodach rywalizowało 5 drużyn za Starachowic, Włoszczowej, Staszowa, Jędrzejowa i Sandomierza.
Powiat Jędrzejowski reprezentował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.gen Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie , który w ubiegłym roku zajął 2 miejsce. Drużynę szkolną tworzyli Sobczyk Szymon i Hosaniak Bartosz z klasy 3 Tms oraz Miśkiewicz Mateusz z klasy 1 Tmi. Rezerwowym zawodnikiem był Samek Adrian z klasy 1 Tbs. Drużyna szkolna zajęła pierwsze miejsce w konkurencji -obsługa pojazdu oraz drugie miejsca w konkurencjach:
-testy z przepisów ruchu drogowego, skrzyżowań i historii motoryzacji,
-jazda sprawnosciowa skuterem po torze przeszkód,
-pierwsza pomoc przedmedyczna,
-jazda sprawnościowa samochodem z talerzem Stewarta po torze przeszkód.
Zwyciężyła szkoła z Włoszczowy, która będzie reprezentować województwo świętokrzyskie na finale krajowym w Poznaniu. Uczniowie za drugie miejsce otzrymali nagrody rzeczowe - słuchawki bezprzewodowe.
W.Bugajski
12.05.2018 r.
Finał XIX edycji Olimpiady Techniki Samochodowej w Warszawie
W sobotę, 12 maja, w siedzibie firmy Robert Bosch w Warszawie odbył się Etap Finałowy (praktyczny) XIX edycji Olimpiady Techniki Samochodowej pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Sponsora – Firmy Bosch oraz wydawnictwa Automotoserwis. W zmaganiach z zadaniami przygotowanymi przez specjalistów Firmy Bosch uczestniczyło 13 finalistów z całej Polski, którzy zakwalifikowali się do tego etapu w czasie półfinału, który odbył się 17 marca w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, gdzie musieli oni rozwiązać zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę z zakresu szeroko pojętej budowy i obsługi pojazdów samochodowych. W tegorocznym półfinale OTS uczestniczyło 356 uczniów. Do ścisłego Finału (ścisłej trzynastki) zakwalifikował się uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie z kl IV Ts Patryk Kucia. W czasie zmagań finałowych uczestnicy musieli wykonać dwa zadania:
Zadanie 1. polegało na wykryciu przyczyny niesprawności silnika o zapłonie samoczynnym stojącego na stanowisku samochodu Volkswagen Golf VII 2,0 TDI wyposażonego w zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail, którego użytkownik zgłosił brak mocy silnika pojawiający się przy średnim i dużym obciążeniu.
Zadanie 2. dotyczyło wykrycia przyczyny niesprawności polegającej na niedziałaniu wielu układów sygnalizowanym przez lampki kontrolne zestawu wskaźników zaprezentowanego na stanowisku samochodu Volkswagen Golf VI.
Za każde zadanie można było zdobyć maksymalnie 20 punktów. Punkty zsumowane z etapu półfinałowego (teoretycznego) i części praktycznej wyłoniły zwycięzcę – w tym roku został nim Arkadiusz Kałęcki z Grodziska Mazowieckiego. W tej klasyfikacji uczeń Naszej Szkoły Patryk Kucia zajął 11 lokatę 54 pkt. Za osiągnięcie tej lokaty Patryk Kucia otrzymał List Gratulacyjny oraz Zaświadczenie nadające mu tytuł Finalisty zwalniające z części pisemnej Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz cenne nagrody rzeczowe (min. atomatyczną ładowarkę do akumulatorów samochodowych firmy Bosch).
Na podstawie wyników indywidualnych osiągniętych przez finalistów reprezentujących poszczególne placówki edukacyjne zsumowanych z wynikami drugiego ucznia z danej szkoły, który uzyskał największą liczbę punktów w półfinale, zestawiono klasyfikację zespołową najlepszych placówek w Kraju. Tytuł Samochodowej Szkoły Roku przypadł Zespołowi Szkół Samochodowych w Łodzi, którego uczniowie (Adrian Pałgan 66 pkt.; Przemysław Skorupa 59 pkt.) zdobyli 125 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie zajął w tej klasyfikacji 12. miejsce i 84 pkt. (Patryk Kucia 54 pkt.; Patryk Kośmider 30 pkt. Opiekunami finalisty byli: Tomasz Wojtachnio i Tomasz Lato.
Uczestnikom gratulujemy! Dziękujemy za wsparcie partnerom i sponsorom tegorocznej edycji Olimpiady Techniki Samochodowej odbywającej się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, organizowanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz redakcję Auto Moto Serwisu.
Największą i najważniejszą nagrodę otrzymali wszyscy Finaliści Olimpiady po ostatecznym podsumowaniu wyników od przedstawiciela Firmy Robert Bosch, który oznajmił, że każdy z uczestników Finału OTS ma zapewnioną pracę w Centrum Bosch w Warszawie po ukończeniu szkoły z możliwością dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego w branży samochodowej.
Tomasz Wojtachnio 
14.05.2018 r.
"Syta nagroda"
O tym, że na wiadomości i umiejętności zdobywane w szkole ma znaczny (jeżeli nie największy) wpływ wysoka frekwencja na zajęciach dydaktycznych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dość dobrze zdają sobie z tego sprawę uczniowie klasy I Tmi (mechatronicy i informatycy), którzy w pierwszym semestrze wykazali się najmniejszą ilością opuszczonych godzin spośród wszystkich klas w ZSP nr 2. Dyrekcja szkoły postanowiła nagrodzić tą wzorową postawę pierwszaków i "zafundowała" im ucztę "ala pizza". 10 zestawów pizzy Americana nie stanowiło żadnego problemu dla młodzieży, która szybko się z nimi "rozprawiła".
A może będzie "powtórka z rozrywki" po drugim semestrze?
Z. Marcinkowski
17-18.05.2018 r
Moda na zawód
O tym,że moda na szkolnictwo zawodowe wraca można było przekonać się podczas dni otwartych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. S.Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie. Podczas zaledwie dwóch dni odwiedziło mury szkoły blisko 400 uczniów z terenu powiatu jędrzejowskiego. To co się działo podczas tych dwóch dni w szkole można nazwać prawdziwym oblężeniem gimnazjalistów, co bardzo cieszy gospodarzy. Przybyłych gości w drzwiach witały usmiechnięte uczennice ze słodkościami. Mleczne krówki rozchodziły się w oka mgnieniu. Recepcja przygotowana przez uczennice technikum hotelarskiego witała młodszych kolegów i kierowała na wskazane miejsca. Parę minut po dziewiątej dyrekcja szkoły serdecznie przywitała tłumnie zgromadzonych gości na sali gimnastycznej. Po przywitaniu, przyszedł czas na przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej, kierunków w jakich można się kształcić w technikum oraz w szkole branżowej. Od września czeka sporo nowości na uczniów klas pierwszych, gdyż zostanie utworzony nowy, atrakcyjny kierunek: technik geodeta. Ponieważ szkoła od lat współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, aby jeszcze lepiej przygotować młodych ludzi do wkroczenia na rynek pracy, był też czas na prezentację prężnie działającej firmy Vanstar. Właścicielem firmy jest absolwent naszej szkoły Paweł Szostak, który zatrudnia w swoim zakładzie wielu naszych absolwentów. Po części oficjalnej przyszedł czas na obejrzenie szkoły i prezentację nowoczesnych pracowni przedmiotowych. Gimnazjaliści podzieleni na grupy mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracowniom, zobaczyć jak wyglądają zajęcia na przedmiotach zawodowych, wszystkiego osobiście dotknąć i o wszystko co ich interesuje zapytać. Niewątpliwą atrakcją była możliwość skorzystania z usług fryzjerskich czy zakosztowania smakołyków na pracowni gastronomicznej. Dla miłośników sportu przygotowano pokaz karate oraz pokaz wyciskania sztangi. Centrum Kształcenia Praktycznego w tym dniu także przygotowało szereg atrakcji dla gości. Osoby zainteresowane motoryzacją mogły zajrzeć pod maskę samochodu, a odważniejsi spróbować swoich sił za kierownicą pod czujnym okiem instruktora praktycznej nauki zawodu.
Serdecznie dziękujemy gimnazjalistom ze szkół w: Sędziszowie, Węchadłowie, Nagłowicach, Słupi Jędrzejowskiej, Wodzisławiu, Seceminie, Boleścicach, Złotnikach, Żarczycach, Sędziszowie, Oksie, Motkowicach, Miąsowej, Jędrzejowie oraz ich opiekunom za odwiedzenie nas tak licznie w tych dniach. Rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły już ruszyła. Zapraszamy do sekretariatu szkoły, bądź rejestracji online. Czekamy na tych, którzy chcą zdobyć konkretny, dobrze płatny i przynoszący wiele satysfakcji zawód!
18.05.2018 r.
Podsumowanie I edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej
Zakończyła się I edycja Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, która odbywała się pod hasłem: " Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie". Celem olimpiady było przede wszystkim pogłębienie wiedzy na temat obowiązujących przepisów konsumenckich. Uczniowie z naszej szkoły biorący udział w zawodach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz " Elementarze młodego patrioty" ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego p. Agatę Wojtyszek, a Klaudia Bania oraz Anna Lubińska - uczestniczki etapu wojewódzkiego - dodatkowo cenne nagrody rzeczowe.
Renata Gola
22.05.2018 r.
Prelekcja
Dnia 22 maja w pracowni planowania żywienia odbyła się prelekcja na temat: „Otyłość młodzieży w szkole. Rola i zadania szkoły w propagowaniu zdrowego żywienia”. Wykład, w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przeprowadziły mgr inż. Renata Mider i mgr inż. Ilona Solecka. Wykład obejmował następujące zagadnienia: przyczyny otyłości, konsekwencje otyłości, otyłość w polskiej szkole, praktyczne wskazówki i zasady, które mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia otyłości, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, itp. Uczniowie klasy drugiej technikum żywności i usług gastronomicznych mieli możliwość zważenia i zmierzenia masy ciała, obliczenia własnego wskaźnika stopnia otyłości - BMI.
Ilona Solecka
23.05.2018 r.
Konkurs wiedzy o województwie świętokrzyskim : "Jeden region - wiele miejsc"
Z czego słyną Ćmielów, Kurozwęki, Michałów? Ile gmin jest w województwie świętokrzyskim? Z ilu członków składa się Zarząd Województwa? Kto jest gospodarzem powiatu? – to tylko część z pytań, na które musieli odpowiedzieć uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego podczas etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy o województwie świętokrzyskim pt. „Jeden region – wiele miejsc”. Konkurs odbył się 23 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wzięło w nim udział ponad 80 uczniów z 28 szkół. Wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Komunikacji Społecznej odbyło się w ramach obchodów 20 – lecia województwa świętokrzyskiego. Konkurs pt. „Jeden region – wiele miejsc” miał na celu rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym regionu świętokrzyskiego oraz promowanie wiedzy o regionie.
Etap I konkursu odbył się w szkołach ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. W eliminacjach wojewódzkich uczestniczyło 28 szkół. Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej. Naszą szkołę reprezentowały : Anna Piątek oraz Monika Pasek z klasy III TG pod opieką p.Renaty Goli. Uczestniczki oraz przygotowujący je nauczyciel otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
Renata Gola
23.05.18
V edycja Szkolnej Olimpiady Mechatronicznej
Podobnie jak w latach poprzednich, maj w naszej szkole zaczyna być postrzegany (głównie przez mechatroników) jako miesiąc mechatroniki. Kalendarz wydarzeń mechatronicznych rozpoczyna bowiem olimpiada wiedzy mechatronicznej a kończy Festiwal Mechatroniki. Olimpiada jest dedykowana uczniom klas I i II zwłaszcza tym, którzy uczą się w zawodzie technik mechatronik. Jej celem jest między innymi popularyzacja mechatroniki, możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów, a także zwiększenia zainteresowania młodzieży tą dziedzina i dziedzinami jej pokrewnymi. W tym roku wzięło w niej udział 38 uczniów w tym 10 uczniów klasy III (poza konkursem). Młodzież miała do rozwiązania test 25 pytań, które uwzgledniały zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki, bhp oraz pneumatyki i mechaniki. Końcowe wyniki prezentują się następująco:
I miejsce - Piotr Dziopa
II miejsce - Konrad Sowula
III miejsce - Krzysztof Tutaj
wszyscy uczniowie z klasy I Tmi
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców będą wręczone podczas Festiwalu Mechatroniki w dniu 29.05.18r.
Zbigniew Marcinkowski
29.05.2018
“Pomysł na zdrowy deser”
Torty, musy owocowe, ciasteczka owsiane, leśny mech, ciasto kokosowe z białej fasoli to tylko niektóre z propozycji które przygotowały drużyny podczas konkursu gastronomicznego zorganizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie. Już po raz piąty nauczyciele przedmiotów gastronomicznych zorganizowali międzyszkolny konkurs który cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów klas gastronomicznych. Co roku temat konkursu jest inny. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem: “Pomysł na zdrowy deser”.
“Celem konkursu jest podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego, dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych, rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości oraz integracja szkół o tym samym profilu kształcenia” - mówią organizatorki konkursu, nauczyciele Renata Mider i Ilona Solecka.
Sześć drużyn w dwuosobowym składzie przygotowały dwie porcje potrawy konkursowej. Jedna porcja została wyeksponowana na stole bankietowym, a druga podana jury do oceny organoleptycznej. Jury w składzie: Stanisław Nawrot- naczelnik wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Małgorzata Krawiec z wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Aneta Kowalska- wychowawca III klasy technikum gastronomicznego ZSP nr 2 w Jędrzejowie, oraz Renata Mider i Ilona Solecka- nauczyciele przedmiotów gastronomicznych ZSP nr 2 w Jędrzejowie. Ekspertem technicznym konkursu był Rafał Blicharski na co dzień pracujący w restauracji Potocki Dwór, który jest także absolwentem ZSP nr 2 w Jędrzejowie, kierunku gastronomicznego. Po podliczeniu punktów za organizację pracy, tempo pracy, higienę pracy, stopień trudności, atrakcyjność potrawy, dekorację, sposób podania oraz walory smakowe potrawy jury ustaliło, że pierwsze miejsce należy się drużynie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie w składzie: Agnieszka Bartos i Dagmara Budziosz, nad którymi opiekę merytoryczna sprawowała nauczyciel Edyta Skiba. Jury było pod wrażeniem torciku kakaowo- marchewkowego z owocami, przełożonego musem ananasowym i masą ananasową. Do dekoracji torciku uczennice użyły: biszkopty, borówki, płatki owsiane, wstążkę, owoc granatu oraz śmietanę. Drugie miejsce przypadło uczennicom klasy III Tg Ewie Musiał i Zuzannie Kozińskiej za przygotowanie “Zdrowej rozkoszy”, ciasteczek owsianych oraz owocowego smoothie. Na trzecim miejscu znalazły się uczennice Dominika Stateczna i Martyna Wiewiór z klasy IIITg, które przygotowały “Leśny mech”. Dla najlepszych drużyn w konkursie gastronomicznym Starostwo Powiatowe ufundowało nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy pomysłów.
Ewelina Żychlińska
29.05.2018 r.
Nowoczesna pracownia planowania żywienia
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. S. Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie otwarto nowoczesną pracownie planowania żywienia. Pracownia zajmuje dwa pomieszczenia w budynku szkoły. Pierwsza sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny: rzutnik, tablice i osiem laptopów z oprogramowaniem. Każdy uczeń ma swoje stanowisko do nauki. Sala wykładowa jest zaaranżowana w formie nowoczesnej kafejki internetowej. Natomiast drugie pomieszczenie to sala wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, którego mogą pozazdrościć najlepsze restauracje. Gościem uroczystego otwarcia pracowni planowania żywienia była dyrektor Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska “GRYF” Bogusława Wypych.
“Wasza szkoła jest szkołą wzorową pod względem umiejętnego pozyskiwania środków finansowych i pisania projektów we współpracy z naszym stowarzyszeniem. Jesteście wzorem nie w Jędrzejowie, nie w powiecie jędrzejowskim ale w województwie i zawsze Was chwale i stawiam za wzór. Podliczając naszą kilkuletnią współpracę szacuje, że wspoólnie zrealizowaliśmy projekty o wartości około 3 mln złotych. Dlatego ta placówka jest tak doskonale doposażona w najnowocześniejszy sprzęt i może kształcić młodzież na tak wysokim poziomie.” Naczelnik wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie- Stanisław Nawrot dodał jak cenne są takie inicjatywy doposażenia pracowni bo podnoszą poziom kształcenia w powiecie jędrzejowskim i pokazują jak nowoczesne mamy szkoły które potrafią sprostać wyzwaniom edukacji XXI wieku. Dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska podziękowała zarówno dyrektor Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska “GRYF” Bogusławie Wypych za pomoc w realizacji wielu projektów, za nienaganną współpracę oraz Starostwu Powiatowemu za wsparcie w podejmowaniu takich inicjatyw. Słowa podziękowań usłyszały także nauczycielki przedmiotów gastronomicznych: Ilona Solecka i Renata Mider. Na zakończenie nie mogło zabraknąć słodkiego akcentu w formie owocowego tortu.
Pracownia planowania żywienia została sfinansowana w ramach projektu “Teoria i Praktyka Szansą na Lepsze Jutro”.
Ewelina Żychlińska
29.05.2018 r.
Festiwal Mechatroniki
To już V edycja "Festiwalu Mechatroniki", który nasza szkoła organizuje wspólnie z Politechniką Świętokrzyską od 2014 r. Celem imprezy jest promowanie mechatroniki jako dyscypliny technicznej, przekazywanie młodzieży wiedzy na temat nowych technologii i wzbudzanie wśród niej zainteresowań technicznych np. robotyką czy elektroniką. W tym roku w przygotowanym przez nas festiwalu oprócz naszych "mechatroników" wzięli udział uczniowie klas 7 ze szkół podstawowych nr 3, nr 4 i nr 5 w Jędrzejowie oraz szkoły w Jasionnie - łącznie 127 osób. Gości powitała wicedyrektor ZSP nr 2 mgr Anna Kamińska, która życzyła wszystkim dobrej rozrywki i niesamowitych wrażeń. W świat mechatroniki wprowadził obecnych na sali uczeń klasy I - Mateusz Miśkiewicz, który przedstawił krótki wykład na temat "Istoty mechatroniki i jej rozwoju". Było to preludium do mającej miejsce tuż po tym prezentacji łazika marsjańskiego przez dr Jakuba Takosoglu - Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej. Pojazd ten stworzony został przez drużynę z koła technicznego "Impuls" z PŚK. Łazik zajął drugie miejsce podczas III edycji European Rover Challenge 2016 (udział w nim wzięły 23 drużyny z 7 krajów świata). Dr J. Takosoglu w ciekawy i przystępny sposób omówił budowę pojazdu oraz jego możliwości. Brakło tylko tej przysłowiowej wisienki na torcie - możliwości zaprezentowania łazika w ruchu, co spowodowane było m.in. wyjazdem studentów "Impulsu" na tegoroczne mistrzostwa świata pojazdów marsjańskich do USA z nową konstrukcją łazika i konicznością zabrania pewnej "aparatury sterowniczej" od starszego brata. Obiecane jednak mamy że w przyszłorocznej edycji festiwalu mechatroniki pokazu tego na pewno nie zabraknie. Tuż po wystąpieniu przedstawiciela politechniki została wyświetlona prezentacja multimedialna ukazująca mechatroników z klas I i II ZSP nr 2 w Jędrzejowie w trakcie prac związanych z budową mini-robotów. Prezentacja w zabawny sposób omawiała kolejne kroki młodych adeptów robotyki w drodze do końcowego sukcesu - gotowych, działających mini-robotów oraz omawiała parametry i możliwości tych "zabawek". Zgromadzeni na sali mogli więc zobaczyć "wędrujące za światłem pluskwy", "robota - klaskacza" reagującego na klaśnięcie w dłonie, omijającego przeszkody "skarabeusza" i "biedronkę" jak również grające w piłkę roboty ROBO i multimedialnego duszka. Była to chwila w której uczniowie klas 7 mogli się wykazać swoją spostrzegawczością i odpowiedzieć na zadawane przez prowadzącą festiwal mgr Martę Strzeszkowską pytania - otrzymując za trafne odpowiedzi drobne gadżety. Po tej dawce "teorii" siódmoklasiści wzięli udział w drużynowych mini-mistrzostwach szkół podstawowych, podczas których odbył się slalom "wędrujących pluskiew" czy sterowanych z pilota "piłkarzy". Tuż po tych mechatronicznych zmaganiach zaprezentowane zostały latające drony. Zwłaszcza jeden ten największy o średnicy 63 cm wywołał żywe zainteresowanie Pokaz lotu i niektórych tylko możliwości (względy bezpieczeństwa i stosunkowo mała ilość miejsca) wzbudził spore emocje które na bieżąco starał się studzić sam dron wytwarzając swymi silnikami strugi chłodnego powietrza. Kolejnym punktem festiwalu był quiz techniczny wzorowanym na Turnieju "1 z 10". Do zmagań teoretycznych przystąpili tym razem już sami mechatronicy z klasy I. Wciskane przez nich przyciski i zapalające się lampki na specjalnie przygotowanych pulpitach zwiastowały gotowość zespołów do udzielenia odpowiedzi. Ostatecznie konkurs pytań wygrał zespół w składzie Mateusz Miśkiewicz i Bartłomiej Łukasik, przed Patrykiem Baranem i Wojciechem Trelą. Trzecie miejsce zajęli Konrad Sowula i Wiktor Rutkowski. W trakcie festiwalu ogłoszone zostały wyniki odbytej tydzień temu Szkolnej Olimpiady Wiedzy Mechatronicznej - skierowanej do uczniów klas I i II. Pierwsze miejsce zajął Piotr Dziopa (I Tmi), drugie Konrad Sowula (I Tmi) a trzecie Krzysztof Tutaj (ITmi). Aby trochę odpocząć po tych teoretycznych zmaganiach na ekranach wyświetlona została prezentacja multimedialna "Mechatronika nie taka straszna jak ją malują". Pokaz obfitował w wiele śmiesznych zdjęć związanych z tą dziedziną techniki oraz osobami uprawiającymi ten zawód. Wszystko co dobre ma jednak swój koniec, nadeszła chwila zakończenia i podsumowania festiwalu czyli ceremonia wręczania nagród i podziękowań. Czynili to wspólnie nasi znakomici goście: dr Jakub Takosoglu (PŚK), dr hab. Rafała Chatys (PŚK), Renata Kwas - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział w Jędrzejowie, wicedyrektor szkoły Anna Kamińska oraz organizator festiwalu Zbigniew Marcinkowski. Tuż po tym, uczestnicy tegorocznego Festiwalu Mechatroniki przystąpili do sesji zdjęciowej na naszej foto - ściance, gdzie "pozował" także łazik marsjański.
Uśmiechy na twarzach zgromadzonych na sali gości, zaangażowanie w konkursy i "ciche" komentarze pozwalają nam sądzić, że impreza zakończyła się sukcesem. Kto wie może na sali znajdowali się przyszli "wielcy" mechatronicy?
Zbigniew Marcinkowski
1.06.2018 r.
Odszedł jeden z nas
W dniu 1 czerwca zmarł nasz kolega, Jacek Bertman - długoletni nauczyciel języka polskiego i wychowawca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie. Pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia i żalu rodzinie. Zapamiętamy naszego kolegę jako bardzo ciepłego serdecznego człowieka cieszącego się ogromnym autorytetem wśród kolegów i sympatią swoich uczniów.
7.06.2018 r.
IV edycja Szkolnego Konkursu Matematycznego „Rach – Mistrz ??!”
Tym razem do konkursu przystąpiło 30 uczniów klas technikalnych. W ciągu 60 minut uczestnicy musieli rozwiązać 13 zadań. Komisja konkursowa w składzie: mgr I. Dudek, mgr Z. Karkocha, mgr R. Kucypera oraz mgr M. Sosnowska wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Oto mistrzowie rachunków:
w kategorii K – 1 – Mateusz Miśkiewicz, kl.1 Tmi
w kategorii K – 2 – Kacper Podsiadły, kl. 2Tms
w kategorii K – 3 - Szymon Sobczyk, kl.3 Tms.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.
Z.Karkocha
13.06.2018r .
XVI Objazdowy Festiwal Filmowy
Uczniowie naszej szkoły z klasy III Technikum Mechatroniczno - Samochodowego postanowili wesprzeć organizację Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie. WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest blisko siedemdziesiąt światowej klasy filmów. Na międzynarodowym festiwalu w Warszawie, na festiwalu objazdowym w czterdziestu polskich miejscowościach i w ramach festiwalu on-line rocznie ogląda je łącznie ponad sto tysięcy widzów. WATCH DOCS jest najstarszym festiwalem filmów dokumentalnych w Warszawie – pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2001 roku. W tym roku w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie uczniowie technikum 13 czerwca obejrzeli na sali konferencyjnej duński film Oczekiwanie. Bohaterka mając zaledwie 10 lat uciekła z Afganistanu z rodzicami i rodzeństwem dzień po tym, jak jej najstarszy brat został zamordowany. Przez kolejne cztery lata rodzinie odmawiano azylu, choć powrót do Afganistanu oznacza dla nich pewną śmierć. Dokument pokazuje, jak przewlekłe procedury dewastują życie ludzi, którzy uciekli ze swojej ojczyzny, aby je ocalić. Reżyser pokazuje skomplikowany świat afgańskiej rodziny, a jednocześnie opowiedzieć o życiu dziecka, które staje się ofiarą najpierw konfliktu politycznego, a potem maszyny urzędniczej. Uczniowie brali udział w festiwalu pod opieką pedagog Sylwii Michno i opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego, anglisty Eweliny Żychlińskiej. Organizatorzy festiwalu Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Ewelina Żychlińska

17.06.2018 r.
Konkurs Literacko-Plastyczny o Wincentym Kadłubku
17 czerwca 2018 r. w Galerii Jędrzejowskiego Centrum Kultury odbyła się gala konkursowa połączona z wręczeniem nagród oraz prezentacją prac Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Błogosławiony Wincenty Kadłubek-Mistrz Kultury Polskiej".
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
- konkurs literacki: Mateusz Miśkiewicz kl.I Tmi, Karolina Fatyga kl.II K, Patrycja Cyganowska kl.III Th
- konkurs plastyczny: Klaudia Bania kl.III Tg, Iga Michalska kl.III Tg, Anna Piątek kl.III Tg, Anna Gajda kl.III Th.
W kategorii literackiej II miejsce zajęła Patrycja Cyganowska.
W kategorii plastycznej I miejsce zajęła Klaudia Bania, III miejsce Iga Michalska, wyróżnienie otrzymała Anna Piątek. Opiekunami uczniów byli: Aneta Kowalska, Ewa Bogusz, Aneta Haczyk, Beata Ragan. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.
Beata Ragan
23.06.2018 r.
Obchody 90 - lecia szkolnictwa zawodowego w Jędrzejowie
\
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie
oraz Komitet Obchodów 90-lecia Szkolnictwa Zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie

składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością ten jubileusz oraz wszystkim tym, którzy wspomogli organizację uroczystości:

- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie;
- panowie Paweł i Leszek Szostak- firma VANSTAR;
- pan Wiesław Barański;
- panowie Andrzej i Piotr Szczęsny;
- panowie Ryszard i Mateusz Góreccy- firma ELGÓR;
- pan Piotr Rosół;
- Bank Spółdzielczy w Kielcach;
- Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Hadyniak;
- pan Tomasz Kwiecień- firma e-markecik;
- firma DP CLEAN TECH POLAND;
- pan Piotr Biernacki;
- pan Tomasz Lato;
- panowie Stanisław i Tadeusz Kot;
- Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie;
- państwo Bogusława i Rafał Pasoń- firma ELTRON;
- Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie;
- Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
27.06.2018 r.
Uroczyste pożegnanie nauczycieli
Podczas Plenarnej Rady Pedagogicznej uroczyście podziękowaliśmy za owocne lata pracy dla naszej szkoły pięciorgu nauczycielom. Na emeryturę przeszli z dniem 1 lipca nauczyciele: Dorota Bluminsztejn - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, Małgorzata Różyc - nauczyciel fizyki i matematyki, Tadeusz Kwas - nauczyciel chemii, o.Wiesław Kundera - nauczyciel religii, Andrzej Grot- nauczyciel przedmiotów zawodowych. Dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska podziękowała nauczycielom za poświęcenie, za rzetelną pracę na rzecz uczniów, oddanie i serce które wkładali w edukację i wychowanie młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie.
Z okazji przejścia na emeryturę życzymy dużo zdrowia, radości i uśmiechu każdego dnia. Życzymy aby czas emerytury był czasem, w którym znajdziecie chwilę na wszystko to, na co brakowało czasu do tej pory.
Ewelina Żychlińska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego