IX - XII.2017 - Archiwum wydarzeń ZS nr 2 w Jedrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

IX - XII.2017

2017 - 2018
04.09.2017
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Obecny rok szkolny rozpoczął się trochę później bo 4 września. W związku ze zmienną, deszczową pogodą uroczystość przeniesiona zostala z placu apelowego do sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły mgr inż. J.Jędrzejewska przywitała młodzież i grono pedagogiczne. Wszystkim życzyła, aby obecny rok szkolny był udany i obfitował w wiele sukcesów dydaktyczno-wychowawczych. Następnie wicedyrektor mgr B.Suchmiel odczytał list – Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej oraz przedstawił uczniom poszczególnych klas ich wychowawców: Ic-D.Bluminsztejn, IIc-R.Król, IIIc-T.Wojtachnio, Ik-E.Kołkiewicz, IIk-Z.Górecki, IIIk-W.Bugajski, IIIow-R.Gola, IITg-I.Dudek, IIITg-A.Kowalska, IVTg-M.Różyc, IITbe-M.Pańczyk, IIITbe-R.Kucypera, IVTb-A.Muchowska, ITbg-M.Sosnowska, IIITh-M.Strzeszkowska, IITms-M.Chabuz, IIITms-Z.Karkocha, IVTs-J.Adamczyk, ITs-M.Bugajska, IVTei-A.Haczyk, ITmi-Z.Marcinkowski.
Z.Marcinkowski
15.09.2017
Święto Patrona Szkoły
Od mszy świętej rozpoczęły się uroczyste obchody święta patrona szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie im. Stefana Roweckiego “Grota”. Po mszy głos zabrała dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska: "Szkoła, która za patrona ma tak wybitną postać jaką był generał Stefan Rowecki “Grot” ma moralne zobowiązanie do pamięci, szanowania tradycji i szacunku do historii. Mamy bogate 90 - letnie tradycje związane ze szkolnictwem zawodowym. Dziś jesteśmy największą szkołą zawodową w powiecie jędrzejowskim i jedną z większych w województwie świętokrzyskim, która kształci w wielu zawodach. Obecnie w technikach można się uczyć na dziewięciu kierunkach a w zasadniczej szkole zawodowej (od 1 września w szkole branżowej I stopnia) - aż w 20 zawodach. Realizujemy w szkole wiele projektów unijnych przy wsparciu organu nadzorującego, czyli starostwa powiatowego za co serdecznie dziękuję staroście panu Edmundowi Kaczmarkowi”- powiedziała dyrektor Jędrzejewska.
Uczniowie, dla zaproszonych gości a przede wszystkim dla swoich kolegów klas pierwszych przygotowali montaż słowno - muzyczny przedstawiający sylwetkę patrona szkoły generała Stefana Roweckiego “Grota”. Niezwykle wzruszające były pieśni i ballady patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru, który wykonał m.in. pieśń “Dnia pierwszego września”.
Tradycją jest, że podczas ochodów święta dnia patrona uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie, stając się w ten sposób oficjalnie członkami naszej społeczności szkolnej.
Głos zabrał także starosta powiatu jędrzejowskiego Edmund Kaczmarek, który podkreślił, że ogromnym szczęściem jest to, że od 72 lat możemy żyć i pracować w wolnej, suwerennej Polsce. Należy to docenić a jednocześnie pamiętać o historii. Uczniowie klas pierwszych usłyszeli od starosty życzenia, aby ta szkoła była ich szkołą marzeń, a starostwo dołoży wszelkich starań aby zapewnić do tego wszelkie warunki, aby była to prawdziwa szkoła na miarę XXI wieku.
Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie przez wicestarostę Janusza Grabka - brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa, cystersowi ojcu Łukaszowi który jest kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie.
Święto patrona szkoły było doskonałą okazją do zapowiedzi obchodów 90-lecia szkolnictwa zawodowego, które zainaugurował Maciej Tomczyk- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, absolwent ZSP Nr 2. Główne obchody przewidziane są na 19 maja 2018 roku. Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście, wraz ze społecznością szkolną odśpiewali hymn szkoły oraz złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi.
Ewelina Żychlińska
20.09.2017 r.
Wycieczka do FCA Poland w Tychach
Relacja z wyjazdu do FCA Poland w Tychach uczniów klasy 3 Tms, w zawodach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych.
Wyjazd odbył się 20.09.2017 roku o godzinie 6.30, spod budynku Centrum Kultury w Jędrzejowie. Kierownikiem wycieczki była Zygfryda Karkocha, opiekę nad uczniami sprawowali Anna Kamińska, Mariusz Pawlik oraz Wojciech Piórkowski. Podróż autokarem trwała około 3h. Po przybyciu do FCA Poland w Tychach uczniowie zostali poinformowani o najważniejszych zasadach panujących w zakładzie. Dowiedzieli się m.in że:
• na terenie zakładu nie wolno robić żadnych zdjęć
• wszyscy zobowiązani są do założenia odblaskowych kamizelek,
• każdy uczestnik zwiedzania musi posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w dniu wycieczki, kopia dokumentu lub oryginał musi zostać przedłożony na recepcji,
• grupa może poruszać się tylko i wyłącznie w asyście "przewodnika" i po wyznaczonych specjalnych pasach ruchu pieszego.
Po uzupełnieniu wszelkich formalności odnośnie w/w punktów i przeliczeniu grupy, panowie przewodnicy pokierowali nas na halę produkcji elementów karoseryjnych (nadkola, drzwi, maska etc.). Uczniowie zobaczyli w pełni zautomatyzowaną produkcję z wykorzystaniem pras oraz oprzyrządowania do formowania blach (tłoczników, wykrojników itp.). Następnie udaliśmy się do centrum kongresowego, gdzie na auli został odtworzony film z instruktażem BHP oraz historią fabryki FCA w Tychach. Tam również zostaliśmy podzieleni na dwie 20 osobowe grupy, które rozeszły się, aby przyjrzeć się pracy na hali zgrzewania karoserii samochodowej oraz hali montażu. Zgrzewanie karoserii w fabryce Fiata odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy specjalistycznych robotów przemysłowych - największe stanowisko to 18 robotów (cześć robotów jest przytwierdzona do podłoża hali, a część umieszczona została ponad linią przejazdu karoserii na specjalnie przygotowanej konstrukcji nośnej). Cały proces finalnego zgrzania karoserii na w/w stanowisku trwa kilka sekund. Montaż od A do Z, w fabryce FCA sprowadza się do tego, że każdy pracownik linii montażowej ma przydzieloną określoną rolę, tylko i wyłącznie jedną odpowiednią dla danego stanowiska pracy. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia całego montażu, ponieważ pracownik skupia się wyłącznie na swoim zadaniu, dzięki czemu podczas montażu powstaje mniej błędów. Proces montażu jest bardzo złożony i wielowarstwowy, pewne elementy zostają zamontowane, aby na późniejszych stanowiskach je zdemontować, dozbroić i ponownie zmontować. Finalny produkt, czyli upragniony samochód, zostaje "odpalony", sprawdzony i odesłany na bieżnie do kontroli jakości oraz ostatecznego sprawdzenia stanu układów mechanicznych.
Po zakończeniu zwiedzania, grupa została poproszona o uiszczenie pamiątkowego wpisu w księdze gości. Pożegnaliśmy się z przewodnikami i ruszyliśmy w drogę powrotną do Jędrzejowa. I szkoda tylko że przez cały dzień padał deszcz.
Zygfryda Karkocha
26.09.2017
Promocja Języków Obcych w „Grocie”
W Zespole Szkół Ponadginazjalnych Nr 2 im. S. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie jak co roku hucznie obchodzono Dzień Języków Europejskich. Pierwsza edycja święta języków zorganizowana w 2001 roku zorganizowana przez Radę Europy odniosła ogromny sukces.
„Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa które należy pielęgnować oraz propagowanie uczenia się przez całe życie”- rozpoczęła spotkanie Ewelina Żychlińska- nauczyciel języka angielskiego i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie.
„Uczenie się języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym bo przecież nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie ta nauka stwarza”- dodaje Ewelina Żychlińska.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała wicedyrektor szkoły Anna Kamińska, zachęcając jednocześnie uczniów do nauki języków obcych. Po części oficjalnej przyszedł czas na konkursy i quizy językowe, które przygotowali nauczyciele języków obcych. W konkursie wiedzy o Europie pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Dawid Śliwa, Marcel Kawiorski, Sebastian Wojsław z klasy pierwszej technikum mechatroniczno- samochodowego. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z klasy pierwszej technikum fryzjersko-gastronomicznego: Kacper Tomasik, Dawid Fołtyn i Wiktoria Tasak a trzecie miejsce przypadło drużynie z klasy pierwszej budowlano- samochodowej w składzie: Jakub Dąbrowski, Damian Adamski i Krzysztof Wojsław. Kolejnym punktem obchodów Dnia Języków Obcych były łamańce językowe czyli zdania w których słowa zaczynają się na te same litery. Oprócz tego, że trzeba przeczytać je poprawnie to także płynnie co stanowiło nie lada wyzwanie dla uczniów klas pierwszych. Interesującym punktem obchodów była także prezentacja multimedialna „Znane miejsca w Europie”, gdzie zadaniem uczniów było odgadnięcie prezentowanej budowli bądź znanego miejsca w Europie. Dla zwycięzców konkursów i quizów przewidziano drobne upominki: torby szkolne, zeszyty i długopisy.
Wszyscy jednoznacznie ocenili spotkanie za interesujące i promujące naukę języków obcych w nietypowy bo przez zabawę sposób ale bardzo efektywny.
Ewelina Żychlińska
4.10.2017 r.
Z wizytą w Szwajcarii
W ramach realizacji programu „Nowoczesna szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŚ nauczyciele : Alicja Gardjew oraz Adam Piasecki wzięli udział w wizycie studyjnej w Szwajcarii . Celem wizyty było poznanie szwajcarskiego systemu kształcenia dualnego . Nauczyciele wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami: szwajcarskiej centrali zajmującej się edukacją i innowacjami (SERI), federalnego instytutu do spraw edukacji i kształcenia zawodowego (SFIVET), organizacji zajmującymi się doradztwem zawodowym. W ramach zajęć nauczyciele mieli okazję wizytowania :
 • największej szkoły zawodowej w Szwajcarii znajdującej się w Bernie (szkoła kształci w 16 różnych zawodach z dziedziny inżynierii motoryzacyjnej, elektroniki, technologii informacyjnych i optyki)
 • szkoły technicznej w Winthertur ze 100 letnią tradycją, kształcącą wysokiej klasy specjalistów z zakresu elektroniki, informatyki, inżynierii mechanicznej, metalurgii i elektrotechniki.
 • szkoły hotelarskiej w Zurychu
 • szkoły technicznej TBZ jednej z największych szkół technicznych w Zurychu.
Nauczyciele mieli możliwość poznania systemu edukacji, wyposażenia szkół, działań partnerów społecznych i organizacji, pracy nauczycieli, obserwacji procesu nauki uczniów, organizacji szkól zawodowych, działania systemu szkoleń pomostowych, drożności i przepustowości systemu oświaty zawodowej. W krótkim czasie wolnym mogli podziwiać uroki zabytków Berna i Zurychu.
Adam Piasecki
8.10.2017 r.
Szkolenie fryzjerskie
Dziś uczennice z technikum usług fryzjerskich skorzystały z zaproszenia hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa. Wzięły udział w warsztatach szkoleniowych włoskiej marki fryzjerskiej „VITALITY”S„. Szkolenie odbyło się w Tęczowym Młynie w Kielcach. Pokaz obejmował zakres najnowszych trendów w strzyżeniu, koloryzacji i upięć. Kilka uczennic : Karolina Pobereżnej, Eliza Opała, Kinga Grzesik, Anna Sputo, Ewelina Bodzioch, Magdalena Lipska, zostały wybrane przez szkoleniowców do prezentacji najnowszej kolekcji fryzjerskiej firmy „Vitality”s. Wszystkie uczennice biorące udział w warsztatach uzyskały certyfikaty ukończenia szkolenia i liczne prezenty od hurtowni fryzjerskiej KANEL z Jędrzejowa.
S.Chatys
13.10.2017
Dzień Edukacji Narodowej
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty, świętokrzyskich szkół i placówek oświatowych. Szanowni Państwo!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. To wyjątkowe święto jest okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i podziękowań za odpowiedzialną pracę i codzienny trud w procesie kształcenia i wychowania młodych Polaków. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej szkolnej społeczności.
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

Od listu świętokrzyskiego kuratora oświaty Kazimierza Mądzika rozpoczęła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Przypomnijmy, że to święto ustanowione 27 kwietnia 1972 roku określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Edukacji Narodowej. A od 1982 na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla Grona Pedagogicznego w imieniu dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 złożyła wicedyrektor Anna Kamińska, życząc wytrwałości i sukcesów w życiu zawodowym. Podziękowania za pracę oraz życzenia satysfacji w pracy złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Grad, przekazując jednocześnie bukiet kwiatów na ręce dyrekcji szkoły. Za trud włożony w codzienna pracę, za osiągnięcia w pracy zawodowej i wychowawczej nagrodę dyrektora szkoły otrzymali w tym roku nauczyciele: Janusz Adamczyk, Aneta Haczyk, Zbigniew Marcinkowski, Renata Karp, Iwona Dudek, Robert Król, Magdalena Pańczyk, Artur Oleksiak, Łukasz Komorowicz i Andrzej Grot. Nagrodę starosty powiatu jędrzejowskiego otrzymały nauczycielki: Dorota Bluminsztejn i Małgorzata Różyc. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny który na wesoło pokazywał życie szkoły i relacje uczniowsko- nauczycielskie. Chórek szkolny, jak zwykle niezawodny okrasił uroczystość piosenkami specjalnie przygotowanymi na akademię.
Ewelina Żychlińska
16.10.2017
Międzynarodowy Projekt
Już po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie Krokus, którego inicjatorem jest Irlandzkie Towarzystwo Wiedzy o Holokauście. Jesienią uczniowie w całej Europie sądzą cebulki krokusów. Krokusy kształtem przypominają gwiazdę Dawida którą żydzi zmuszeni byli nosić podczas II wojny światowej. Krokusy zakwitną na wiosnę. Wraz z nimi odrodzi się nadzieja, że już nigdy na świecie dzieci i młodzież nie będą umierać tak jak miało to miejsce podczas wojny. Dziś uczniowie klasy I Tbs pod opieką Eweliny Żychlińskiej opiekuna Szkolneo Klubu Europejskiego, zasadzili cebulki krokusów w imieniu wszystkich uczniów, przed budynkiem szkoły.
Ewelina Żychlińska
31.10.2017
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Mówi się, że młodzi ludzie nie czytają. Słyszy się głosy, że nastolatkowie nie mają żadnych zainteresowań. Jednak uczniowie naszej szkoły swoim zachowaniem wydają się przeczyć tym stereotypom. Bibliotekarz -Ewa Nemś oraz wychowawca klasy IV Tg Ewelina Żychlińska wraz ze swoimi wychowankami postanowili w sposób szczególny zamknąć międzynarodowy miesiąc bibliotek.
“Usiadłam na sofie, oparłam twarz w rękach i pocierałam oczy, unikając wzroku Amana. Znowu zbierało mi się na płacz, ale wiedziałam, że nie mogę się rozpłakać. Nie teraz kiedy Brilka z okna pociągu widzi migającą starą- nową Europę i po raz pierwszy się uśmiecha na myśl o swym przybyciu na ten kontynent obojętności”
Ósme życie Nino Haratischwili
Między innymi takie fragmenty przejmującej epickiej opowieści rozgrywającej się na tle zmieniającej się Europy XX wieku czytali wspólnie uczniowie klasy IV Tg: Mateusz Kompe, Domink Bugno, Angelika Baran, Dominika Kowalska, Aleksandra Cieślik, Karolina Bodzioch. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze wspólnego czytania na głos. Było to dla nich nowe doświadczenie które z pewnością zachęci ich do częstszego odwiedzania szkolnej biblioteki i wypozyczania książek.
Ewelina Żychlińska
3.11.2017 r.
Szlakiem technologii OZE
W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 nauczyciele budowlanych przedmiotów zawodowych Alicja Gardjew oraz Adam Piasecki po raz kolejny brali udział w zajęciach. W ramach zajęć mieli możliwość poznania laboratorium badawczego biomasy, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego w Starachowicach, eksperymentalnego budynku jednorodzinnego automicznego w Podzamczu, Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz nowoczesnego budynku Politechniki ENERGIS. Wszystkie inwestycje to nowoczesne obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, które stanowią przyszłościowe rozwiązania w konstrukcjach budowlanych.
Adam Pisasecki
6.11.2017 r.
Korowód Niepodległości
Z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 6 listopada w Centrum Kultury w Jędrzejowie był realizowany projekt „Korowód Niepodległości”, powstały z inicjatywy wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Główne jego założenia opierają się na spotkaniach z młodzieżą, których celem jest wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych. Z naszej szkoły wzięli w nim udział uczniowie klasy 2TMS oraz 4TEI pod opieką Pani Anety Haczyk, Pana Michała Cichonia oraz Pana Pawła Kowalskiego. Każdy z uczestników dostał flagę Polski. W ramach spotkania odbyła się interaktywna lekcja historii, a także zostały przeprowadzone konkursy i quizy historyczne. Przedstawiciele szkół musieli się zmierzyć z pytaniami historycznymi o różnym stopniu trudności, m.in. jakie przezwisko nosił Józef Piłsudski czy jak nazywał się jego ulubiony koń. Przygotowany przez specjalistę wykład był okazją dla młodych ludzi do uzyskania praktycznej wiedzy w jaki sposób minione pokolenia Polaków pojmowały patriotyzm i jak wpływało to na ich życie codzienne. Przed budynkiem Centrum Kultury można było sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy sportowej, zaś wewnątrz przyjrzeć się z bliska replikom broni, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce oraz przy fotościance.
Aneta Haczyk
8.11.2017 r.
XX Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
W dniu 8.11.2017r. w naszej szkole odbył się I etap XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra". Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zawody rozgrywane są w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, teleinformatycznej. Do konkursu w grupie elektrycznej przystąpiło 9 uczniów naszej szkoły z technikum elektrycznego z klas IITbe i IIITbe. Młodzież miała do rozwiązania 16 zadań testowych obejmujących zakresem zagadnienia z elektrotechniki, maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyniki I stopnia zostaną ogłoszone na stronie internetowej olimpiady www.euroelektra.edu.pl do dnia 18 grudnia 2017r.
Renata Walczak
10.11.2017
Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Polska to pola, wioski, lasy, góry,
Drogi, po których chodzisz, i te chmury,
Co nad twym miastem śmieją się i chmurzą,
Pogodę wróżą, niepokoją burzą...
To te strumienie, które rzeki tworząc,
Płyną do morza, by dalekim morzom,
Dalekim krajom szumieć o twym kraju –
O śniegach w zimie, ciepłych deszczach w maju...
Polska – to twarze bliskie i znajome,
Uśmiech rodziców, śmiech dzieci przed domem,
To ludzie, których dotychczas poznałeś,
I mnóstwo innych, których nie znasz wcale...
To nieznajomi, co do pracy spieszą,
Razem się trudzą i pospołu cieszą,
I wśród trosk różnych jedną wspólną mają –
By lepiej, piękniej było w naszym kraju!

Wierszem Tadeusz Szyma pt “Ojczyzna” wicedyrektor szkoły Bernard Suchmiel rozpoczął uroczystość szkolną z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, które obchodzimy 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości w Polsce zostało ustanowione po raz pierwszy w 1937 roku. W 1945 roku zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Nadzorczej, jednak 44 lata później przywrócono je nową ustawą. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795-1918). Uczniowie naszej szkoły specjalnie na tę uroczystość przygotowali montaż słowno- muzyczny dla dyrekcji, grona pedagogicznego a przede wszystkim dla swoich koleżanek i kolegów z młodszych klas. Podczas akademii można było usłyszeć o trudnych losach Polski, o rozbiorach, I i II Wojnie Światowej oraz wybitnych Polakach którzy walczyli o niepodległość Polski. Uczennica klasy III Tg Ewa Musiał jak zawsze pięknie zaśpiewała piesń patriotyczną “Jedenasty listopada” ze słowami Elżbiety Buczyńskiej a muzyką Jarosława Piątkowskiego:

Niepodległość - trudne słowo.
Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?
Kto mi wytłumaczy?
Tak to słowo - bardzo ważne.
Jeśli słuchać umiesz
To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.
Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego

Miłym akcentem na zakończenie akademii było wręczenie przez dyrektor szkoły Jolantę Jędrzejewską certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu fryzjerskim.
Ewelina Żychlińska 
15.11.2017
Nagroda dla najlepszych! Wycieczka do Leonardo da Vinci
Jak obiecała dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska za najlepsze wyniki w nauce oraz za 100% frekwencję, za zaangażowanie w życie szkoły w poprzednim roku szkolnym uczniowie zostali nagrodzeni wycieczką do centrum nauki Leonardo da Vinci na Podzamczu Chęcińskim. Spotkanie rozpoczął kustosz dworku sarmackiego wspaniałą lekcją historii opowiadajac o tym jak przez lata kształtowały się losy tego miejsca, jak go dewastowano a potem sukcesywnie remontowano i przywracano mu “drugie życie”. Po wspaniałym wykładzie i zwiedzaniu pomieszczeń dworku przyszdł czas na zwiedzanie centrum nauki. Głównym celem centrum nauki jest promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej, ciekawości i samodzielnego myślenia. Budowa centrum wprowadziła na grunt regionu świętokrzyskiego innowacyjną formę popularyzacji nauki.
Tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania wymuszane jest sytuacją globalną – rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Metody zdobywania tu wiedzy prowadzą do aktywnego kontaktu ze zjawiskami naukowymi, demonstrują ich działanie w atrakcyjny i najbardziej przystępny sposób, umożliwiają uczestnikowi eksperymentów wcielenie się w rolę badacza. Po tym jak uczniowie zbadali min zawartość wody w organiźmie, zmierzyli długość skoków, swoją szybkość i zwinność przyszedł czas na warsztaty. W ramach realizacji programów unijnych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach dotyczących trzech zagadnień: wody, ziemi i kliamtu. Warsztaty poprzedziły krótkie wykłady a potem przyszedł czas na eksperymenty iście z labolatoriów naukowych. Wycieczka okazała się wspaniałą nagrodą i jest niewątpliwą motywacją dla uczniów do solidnej nauki i frekwencji na zajęciach szkolnych w nowym roku szkolnym. Uczniowie przebywali na wycieczce pod czujnym okiem pedagog szkoły Sylwi Michno i nauczyciela języka angielskiego oraz opiekuna Szklonego Klubu Europejskiego Eweliny Żychlińskiej.
Ewelina Żychlińska
16.11.2017 r.
To już 59 akcja HDK w Grociku
16 listopada 2017 roku została przeprowadzona kolejna akcja Honorowego Krwiodawstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr im. Gen . Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, większym niż przewidział organizator Bugajski Włodzimierz. Brakło artykułów regeneracyjnych- czekolad i soczków, które zostały dowiezione w póżniejszym terminie i przekazane uczniom krwiodawcom. 52 uczniów z 11 klas szkoły oddało 23,400 litry krwi. Najliczniej były reprezentowane klasy 4 Tei 10 uczniów, 3 Tbe 9 uczniów i 3 Tms 8 uczniów. Łącznie w czasie wszystkich 59 akcji HDK 1189,350 litrów krwi. Opiekunowie Szkolnego Klubu HDK nr 123 serdecznie zapraszają uczniów i absolwentów Szkoły na jubileuszową 60 akcję Honorowego Krwiodawstwa w dniu 17 stycznia 2018 r (środa) w pracowni informatycznej w CKP przy Szkole.
Włodzimierz Bugajski
21.11.2017 r.
Dzień Życzliwości
21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To święto, którego początki sięgają konfliktu zbrojnego pomiędzy Egiptem a Izraelem w latach 70. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach, także w Polsce i u nas w szkole. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi i wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką!
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. S. Roweckiego „Grota” pod opieką Pani Anety Haczyk przygotował obchody tego święta nie tylko na terenie naszej placówki. W szkole stanęła tablica informująca o pochodzeniu święta, zawierała także Szkolny Dekalog Człowieka Życzliwego oraz sentencje zaczerpnięte z wypowiedzi bardzo wielu ważnych ludzi, takich jak ks. Jan Twardowski, Sofokles czy Daphnedu Maurier. Przedstawiciele SU z klas 2 Tg, 3 Tg, 2 Tms wraz z opiekunami – Paniami: dyrektor Jolantą Jędrzejewską, dyrektor Anną Kamińską, Iwoną Dudek, Renatą Mider, Sylwią Chatys i Anetą Haczyk we wtorkowe przedpołudnie wyruszyli do szkół gimnazjalnych na terenie Jędrzejowa, a także do przedstawicieli organu nadzorującego szkołę w celu złożenia życzeń oraz przekazania słodkiego upominku w postaci pysznych piernikowych serduszek. Ten poczęstunek przygotowała Pani Renata Mider wraz z uczniami technikum żywienia i usług gastronomicznych ZSP nr 2. Z okazji Światowy Dnia Życzliwości i Pozdrowień wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo uśmiechu na twarzy oraz wielu powodów do radości.
Aneta Haczyk
23.11.2017 r.
Olimpiada cyfrowa
W dniu 23 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się pierwszy etap II edycji Olimpiady Cyfrowej, której organizatorem jest fundacja Nowoczesna Polska. Olimpiada Cyfrowa składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2017r.), miniprojektu (styczeń-luty 2018r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018r.). Do Olimpiady przystąpiło 9 uczniów naszej szkoły: 7 uczniów z technikum informatycznego z klasy IV Tei oraz 2 uczniów z technikum samochodowego z klasy IV Ts. Nagrodą główną jest indeks jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce – Collegium Civitas, głównego partnera merytorycznego – oraz zwolnienie z rocznego czesnego. Do zdobycia są również nagrody rzeczowe: laptopy i tablety. Motywem przewodnim tegorocznej Olimpiady Cyfrowej było kreatywne korzystanie z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości ( odpowiedzialne tworzenie komunikatów, przetwarzanie komunikatów, sztuka prezentacji, komunikacja i media jako przedmiot refleksji etycznej, dziennikarstwo obywatelskie, realia globalnego obiegu informacji). Zawody I stopnia polegały na rozwiązaniu testu wiedzy i umiejętności składającego się z 50 pytań. Test przeprowadzany był w formie elektronicznej. Wyniki zawodów I stopnia zostaną ogłoszone do 27 listopada 2017 roku. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady https://olimpiadacyfrowa.pl.
Agnieszka Chabior
23.11.2017 r.
"Żywa lekcja historii"
Dziś na terenie naszej szkoły odbyła się „Żywa lekcja historii” w ramach projektu „Kampania Edukacyjna Polskie drogi do niepodległości”. Była ona realizowana przez Fundację Wiedza - Rozwój - Bezpieczeństwo na podstawie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W ramach tego projektu powstały m.in.: filmy dokumentalne i audycje radiowe, w których wystąpili nie tylko rekonstruktorzy, ale także znani aktorzy, jak np. Jan Nowicki, który wcielił się w postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkanie w „Grocie” zorganizowali – Pan dyrektor Bernard Suchmiel oraz Pani Aneta Haczyk. W prelekcji wzięli udział uczniowie pierwszych klas technikalnych oraz 2C Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na lekcję przybyła Pani Teresa Piwnik, córka Józefa Piwnika „Topoli”, brata komendanta Jana Piwnika „Ponurego”, wraz z Panią Katarzyną Wroną oraz Panem Markiem Wroną, który całe spotkanie nagrywał. Pani Teresa reprezentuje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Kielce. Podczas „Żywej lekcji historii” zaprezentowano film o partyzantce świętokrzyskiej. Następnie Gość Specjalny wygłosił prelekcję na temat swojej rodziny podczas II wojny światowej, przedstawił również anegdoty rodzinne o zabarwieniu humorystycznym np.: o wiewiórce, która uratowała życie babci. Nie zabrakło także wspomnień pełnych patosu i wzruszeń. Pani Teresa zwróciła uwagę na bardzo ważną kwestię, że nie należy kategoryzować ludzi ze względu na narodowość. Według niej, i nie tylko, nie wszyscy Niemcy czy Rosjanie byli źli, tak samo jak nie wszyscy Polacy byli dobrzy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy w podzięce wręczyli uczestnikom słodkie upominki. Takie spotkania są bardzo cennym doświadczeniem dla młodego pokolenia, które poszukuje odpowiedzi - czym był i jest patriotyzm.
Aneta Haczyk
26.11.2017
Targi fryzjerskie
Uczennice naszej szkoły z technikum usług fryzjerskich 26 listopada wzięły udział w XVII Branżowych Targach Fryzjerko-Kosmetycznych Beauty Fair- MCK odbywających się w Katowicach. Młodzież uczestniczyła w uroczystym otwarciu Festiwalu, a także miała okazję obserwować m.in.:
 • pokaz nowoczesnego sprzętu fryzjerskiego,
 • pokaz najnowszych trendów fryzjerskich (upięcia okolicznościowe i strzyżenie),
 • Mistrzostwa w Zdobieniu Paznokci Fantasmagorie Bussines,
 • paradę szkół Technikum Fryzjerskiego,
 • paradę szkół ZKZ Gliwice - „Tęczowy Pokaz”,
 • konkurs o Puchar Śląska Kategoria Juniorzy,
 • pokaz firmy EuroFasion - stylizacja paznokci,
 • X Mistrzostwa Makijażu Ekstrawaganck”.
S.Chatys
27.11.2017
Spotkanie organizacyjne
Ruszyły wielkie przygotowania do obchodów 90-lecia szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. S. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie. 27.11.2017 odbyło się spotkanie organizacyjne na którym ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Obchodów 90 lecia szkolnictwa zawodowego w Jędrzejowie. Jednogłośnie wybrano, że przewodniczącym będzie Paweł Olszak, sekretarzem - Marcin Pacholec, a księgowością zajmie się Halina Kowal. W Komitecie organizacyjnym znaleźli się także: Marek Grad, Paweł Szostak, Wiesław Barański, Adam Piasecki, Stanisław Stradomski, Ryszard Górecki, Cezary Terczyński, Włodzimierz Bugajski, Maciej Romek, Michał Cichoń, Tomasz Lato oraz dyrekcja szkoły Jolanta Jędrzejewska i Bernard Suchmiel.
Ustalono, że główne uroczystości odbędą się 23.06.2018 w budynku szkoły ZSP nr 2 przy ulicy Okrzei. Spotkanie rozpocznie się od mszy świętej na placu apelowym szkoły. Komitet debatował min. nad przebiegiem uroczystości, wysokością wpisowego, formą rozpowszechnienia informacji o uroczystościach, pamiątkowych medalach, broszurach z historią szkoły. Niebawem uruchomiony zostanie formularz zgłoszeniowy na stronie szkoły oraz cykl wywiadów ze znanymi absolwentami szkoły.
Ewelina Żychlińska
28.11.2017
Współpraca szkoły z pracodawcami
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stefana Roweckiego “Grota” był miejscem spotkania zorganizowanego przez dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Piotra Prędotę oraz dyrekcję ZSP nr 2 w Jędrzejowie z pracodawcami. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska pokreślając, iż szkolnictwo zawodowe przechodzi głębokie zmiany programowe, które mają poprawić jakość i efektywność kształcenia. Zaproszeni pracodawcy z powiatu jędrzejowskiego z którymi szkoła ma podpisanych ponad sześdziesiąt umów na odbywanie praktyk i zajęć praktycznych przez uczniów ZSP nr 2, prowadzili ożywioną dyskusję o obecnym stanie szkolnictwa zawodowego a także o prognozach na przyszłość. Jak się okazuje większość pracodawców z naszego powiatu ma trudności ze zrekrutowaniem potrzebnym ich pracowników. Przyczyną jest niedostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zarówno dla pracodawców jak i dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ścisła współpraca jest niezwykle potrzebna i korzystna. Dziś pracodawcy życzyli by sobie aby więcej osób kończyło szkoły zawodowe i branżowe, a nie kształcili się ogólnie w liceach a potem na studiach głównie humanistycznych. Przedsiębiorcy podkreślali, że najważniejsze jest aby młodzi ludzie wybierali zawód zgodny ze swoimi predyspozycjami. Należałoby już na etapie szkół podstawowych uświadamiać uczniom ich predyspozycje zawodowe aby nie popełniali błędów przy wyborze szkoły a co za tym idzie kierunku kształcenia. Trzeba śledzić lokalny rynek pracy i tym kierować się wybierając zawód. Jak zaznaczyła dyrektor szkoły ZSP nr 2 Jolanta Jędrzejewska szkoła jest na tyle przygotowana zarówno jeśli chodzi o wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, jak i o doposażoną baze dydaktyczną i nowoczesne pracownie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, że jest możliwość kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej jak i w branżowej szkole I i II stopnia we wszystkich kierunkach na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. W czerwcu 2018 roku szkoła będzie obchodzić 90 lecie szkolnictwa zawodowego w ZSP nr 2, co najlepiej świadczy o bogatym doświadczeniu i tradycjach szkoły oraz wykształceniu przez szkołę ogromnej rzeszy wykwalifikowanych specjalistów w różnych zawodach.
Kierownik szkolenia praktycznego z ZSP nr 2 Tomasz Wojtachnio przypomniał zaproszonym gościom najważniejsze zapisy Kodeksu Pracy, a Bożena Kucybała z OHP w Jędrzejowie przedstawiła warunki zawierania umów młodocianych pracowników z pracodawcami. Wszystkie strony spotkania przyznały, że takie dyskusje są niezwykle potrzebne aby na bieżąco dostosowywać kształcenie zawodowe do potrzeb współczesnego, lokalnego rynku pracy.
Ewelina Żychlińska
28.11.2017
Wycieczka do VANSTARU
W dniu 28 listopada 17 uczniów klasy II Tms wraz w wychowawcą Panią Martą Chabuz odwiedzili w miejscowości Książe Skroniów firmę VANSTAR europejskiego lidera w produkcji układów wydechowych. Dzięki uprzejmości właściciela firmy uczniowie zostali zapoznani z historią powstania firmy jak również z planami jej rozwoju. Mieli możliwość poznania technologii wytwarzania systemów odprowadzenia spalin samochodów ciężarowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych linii produkcyjnych. Poznali zasadę działania skomplikowanych urządzeń sterowanych numerycznie (CNC) prasy, giętarki rur, urządzenia do cięcia plazmowego 2D i 3D, spawarki, zgrzewarki. Zapoznali się z organizacją produkcji oraz ewidencji, magazynowania i dystrybucji produktów oraz warunkami socjalnymi pracowników. Właściciel firmy zachęcił uczniów do rozpoczęcia pracy po skończonej szkole tworząc nadzieję na zawodowy rozwój. Wszyscy uczniowie z dużym zainteresowaniem odnieśli się do organizacji firmy. Wynikiem tego jest seria dobrych i bardzo dobrych ocen uzyskanych z quzizu sprawdzającego wiedzę zawodową uzyskaną w trakcie wycieczki dydaktycznej. Następna oczekiwana przez uczniów wycieczka to zwiedzenie montowni samochodów OPEL w Gliwicach.
A.Piasecki
29.11.2017
Laureaci konkursu „HIV/AIDS a uzależnienia”
Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie „HIV/AIDS a uzależnienia” organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jędrzejowie oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Jędrzejowie. Celem konkursu było propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami jak również rozbudzenie wyobraźni, twórczego myślenia i umiejętności multimedialnych młodzieży. 29 listopada nastąpiło rozstrzygniecie konkursu i uroczyste wręczenie nagród w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Pierwszą nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyła uczennica naszej szkoły z klasy II TB Ilona Gawłowska natomiast drugie miejsce zajęła Anna Gajda uczennica klasy IIITH. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Opiekunowie szkolnego koła PCK:
Agnieszka Chabior, Małgorzata Sosnowska, Aleksander Mazurkiewicz

29.11.2017
„Grot” NAJLEPSZY !!!
W dniu 29.11.2017 roku w I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie odbył się I Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany przez Szkolny Związek Sportowy. W zawodach brała udział młodzież z trzech jędrzejowskich szkół :
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie: Gniazdo Mateusz (IIITbe), Straszak Mateusz (IIIK), Kucia Stanisław (ITbs), Błasiak Dominik (ITbs), Żebrowski Konrad (ITbs), Chudzik Patryk (ITbs), Szarek Krystian (ITbs), Mularczyk Łukasz (ITmi), Tutaj Krzysztof (ITmi), Szwedo Michał (ITmi), Miśkiewicz Mateusz (ITmi), Sowula Konrad (ITmi), Stateczny Przemysław (ITmi), Baran Patryk (ITmi), Sikora Dawid (ITbs), Kamiński Paweł (ITbs), Fert Mateusz (ITbs)
Turniej obfitował w dużo pięknych akcji, efektownych bramek oraz parad bramkarskich. Statuetkę najlepszego bramkarza turnieju otrzymał nasz uczeń - Straszak Kamil z klasy III K. Piłka ręczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży, co mamy nadzieję, że przełozy się w przyszłości na szereg sukcesów w tej dyscyplinie. Wszystkim naszym zawodnikom składamy ogromne podziękowania i gratulacje.
Wyniki i klasyfikacja końcowa:
ZSP Nr 2 „GROT” - ZSP Nr 1 ks. S. Konarskiego 4 : 4
ZSP Nr 2 „GROT” - I LO im. Mikołaja Reja 8 : 4
ZSP Nr 1 ks. S. Konarskiego - I LO im. Mikołaja Reja 10 : 9

Pierwsze miejsce: ZSP Nr 2 „GROT”
Drugie miejsce: ZSP Nr 1 ks. S. Konarskiego
Trzecie miejsce: I LO im. Mikołaja Reja
27-30.11.2017 r.
Uczniowie "Grota" śladami odnawialnych źródeł energii
W dniach 27 i 28 listopada uczniowie kl.III oraz 29 i 30 listopada uczniowie kl.II technikum elektrycznego, mechatronicznego i budowlanego wzięli udział w wycieczce edukacyjnej w ramach realizacji projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem wyjazdu było poszerzenie kompetencji naukowo - technicznych uczniów poprzez zapoznanie z budową, organizacją i funkcjonowaniem zakładów produkujących energię w sposób konwencjonalny i niekonwencjonalny. W ramach wycieczki młodzież zapoznała się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii takich jak woda, słońce oraz geotermia. Uczestnicy zwiedzili elektrownię szczytowo- pompową w Międzybrodziu Bialskim zlokalizowaną na szczycie Góry Żar, a właściwie w jej wnętrzu (https://www.youtube.com/watch?v=haGPfyieI6s ). Zobaczyli jak działa zakład, zapoznali się z zasadą działania hydrogeneratorów i urządzeń pracujących w elektrowni. Zlokalizowane wewnątrz góry turbiny zajmują wraz z pozostałymi instalacjami przestrzeń o wielkości porównywalnej do kościoła mariackiego. Na szczycie góry Żar uczniowie zwiedzili ogromny sztuczny zbiornik wodny, który tworzy integralną część elektrowni oraz podziwiali niezwykłą panoramę Beskidu Małego. Jest to również miejsce sportu i rekreacji. Wierzchołek góry, ze względu na dobre warunki do latania w tym rejonie, jest pasem startowym dla lotniarzy i paralotniarzy. Południowy stok służy jako trasa narciarska, wzdłuż której kursuje kolej linowo-terenowa oraz wyciąg orczykowy. Na górze znajduje się również elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,6 MW zlokalizowana na wysokości 740 m n.p.m., co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250W. Oprócz elektrowni szczytowo-pompowej, która jest przeznaczona do regulacji systemu energetycznego tylko w czasie szczytów i zapadów obciążenia, uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem elektrowni zbiornikowej w Tresnej, która cały czas oddaje energię elektryczną do systemu. Kompleks energetyczny składa się z zapory ziemnej i hydroelektrowni o mocy 21 MW. W czasie wycieczki młodzież miała również możliwość zapoznania się z wykorzystaniem rekreacyjnym i grzewczym wód geotermalnych. W Białce Tatrzańskiej skorzystali z dobroczynnych właściwości wód w Termach Bania korzystając z licznych basenów z bąbelkami, jacuzzi, zjeżdżalni, rwącej rzeki czy basenu ze sztuczną falą. Woda w basenach Białczyńskiej Termy to woda mineralna, która dzięki energii Ziemi osiąga wysoką temperaturę. Zawiera ona: siarczki, krzemionkę, potas, wapń, magnez i żelazo. Podwyższona temperatura i lekko kwaśny odczyn ułatwiają wchłanianie przez organizm tych cennych substancji. Kąpiele w wodzie termalnej: obniżają poziom stresu, ułatwiają relaksację i przywracają równowagę psychofizyczną, poprawiają ciśnienie i przemianę materii, wspomagają proces odchudzania, eliminują bóle głowy o bezsenność, przyspieszają rekonwalescencję, eliminują schorzenia i niedoskonałości skóry, wyraźnie poprawiając jej wygląd. Innym wykorzystaniem wód geotermalnych jest ogrzewanie mieszkań i budynków usługowych. Taka magistrala ciepłownicza istnieje w miejscowości Bańska Niżna (https://www.youtube.com/watch?v=xCrXiWN8NEY ).
Uczniowie w trakcie pobytu na Podhalu korzystali z gościnnych progów schroniska położonego na polanie Głodówka (1138 m n.p.m.), na południowym stoku Cyrhli, przy drodze z Bukowiny Tatrzańskiej do Morskiego Oka. Jest to urokliwe miejsce skąd rozpościera się malowniczy widok na panoramę Tatr, który na zawsze pozostanie w pamięci.
Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali nauczyciele: Alicja Gardjew, Renata Walczak, Jacek Garus i Stanisław Łabęcki.
Renata Walczak
30.11.2017 r.
II MIEJSCE W BUSKU – ZDROJU!
Bardzo dobrze zaprezentowała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie podczas Andrzejkowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Busku-Zdroju, który odbył się 30 listopada br. Nasza drużyna w stawce ośmiu zespołów zajęła drugie miejsce ulegając w finale zawodów Politechnice Kielce 1:0, która była złożona z zawodników futsalowego zespołu AZS Politechnika występującego w Kieleckiej Lidze Futsalu. Najlepszym bramkarzem turnieju został uczeń ZSP nr 2 w Jędrzejowie – Dawid Pańczyk z klasy III K.
Nasza szkołę reprezentowali: Pańczyk Dawid (klasa III K), Mackiewicz Patryk (III C), Dzwonek Karol (II TMS), Rusek Sebastian (III TBE), Gniazdo mateusz (III TBE), Straszak Kamil (III K), Krzyżyk Szymon (II TMS), Klasiński Hubert (III TBE), Trela Daniel (III TMS), Kamiński Paweł (I TBS).
Wyniki naszego zespołu:
ZSP nr 2 – Absolwenci Busko 2:1 (bramki: S. Rusek, P. Mackiewicz)
ZSP nr 2 – ZSP nr 1 Busko-Zdrój 3:1 (S. Rusek-2, P. Mackiewicz)
ZSP nr 2 – LO Kazimierza Wlk.. 1:0 (K. Dzwonek)
ZSP nr 2 – Politechnika Kielce 0:1
P.Rybiński
30.11.2017 r.
Projekt Amnesty International w bibliotece szkolnej
Nasz biblioteka skorzystała z zaproszenia do udziału w projekcie autorstwa Amnesty International: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi". Dzięki tej akcji w listopadzie Ewa Nemś przeprowadziła zajęcia z edukacji praw człowieka. W sumie wzięło w niej udział ponad 100 uczniów z klas I TFG, I TMS, III TH, IV TG.
Celem Amnesty Internationale jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie lokalnej społeczności w walce przeciw dyskryminacji, nienawiści i przemocy. Młodzież naszej szkoły nie jest obojętna na krzywdę drugiego człowieka. Brała czynny udział w zajęciach żywo dyskutując na temat dyskryminacji i niesprawieliwości współczesnego świata.Każde zajęcia kończyły się wysłuchaniem piosenki Czesłąwa Niemena: "Dziwny jest ten świat",która choć napisana w latach 60 -tych ma nadal aktualny przekaz.
Nemś Ewa
1.12.2017 r.
Pobyt w Centrum Leonardo Da Vinci w Podzamczu.
W dniu dzisiejszym grupa młodzieży z naszej szkoły -klasa I Tmi oraz II tg pod opieką swych nauczycieli S.Michno, M.Olesińskiego i Zbigniewa Marcinkowskiego - miała możliwość odwiedzić Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Wybrany przez nas termin nie był przypadkowy, 1 grudnia miała bowiem miejsce inauguracja nowej wystawy ekologicznej pt. „Człowiek – trybik w machinie przyrody” .
Ekspozycja stanowiła komplet uzupełniających się elementów mechatronicznych, multimedialnych oraz scenograficznych, pozwalających na samodzielne zdobywanie wiedzy z dziedziny ekologii i przyrody przez osoby w każdym wieku. Nasi mechatronicy, informatycy oraz gastronomowie mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi pojęciami z dziedziny ekologii i przyrody, takimi jak: atmosfera, gospodarka wodna, ekosystem, segregacja, recykling, flora, fauna, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Głównym celem wystawy było upowszechnienie informacji o stanie środowiska naturalnego w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu korelacji człowiek-środowisko, środowisko-człowiek. Idea ekspozycji pozwoliła na przeprowadzenie naszej młodzieży przez ścieżkę edukacyjną, składającą się z etapów: POZNAJ STAN ISTNIEJĄCY, ROZWIĄŻ PROBLEM oraz POZNAJ KONSEKWENCJE SWOICH DZIAŁAŃ. Uczniowie po wysłuchaniu wykładu inauguracyjnego szybko przeszli do zdobywania doświadczenia w praktyce zwiedzając kolejne stoiska wystawy. Każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie. Uczniowie zwiedzili wiele stanowisk ekologicznych w tym m.in. platformy z modelami farmy wiatrowej, farmy fotowoltaicznej czy elektrowni wodnej. Obserwowali obieg wody w przyrodzie, mogli zapoznać się z zagadnieniami sortowania i recyklingu odpadów. Nie brakło też chętnych do poznania możliwości swego ciała. Uczniowie bili kolejne rekordy w biegu na czas, podciąganiu się, sprawdzali swój refleks na ścianie z przyciskami. Inni ćwiczyli szare komórki obmyślając kolejne kroki przy budowaniu konstrukcji z drewnianych elementów, czy próbowali się zmierzyć z trudnościami na które natrafiają osoby poruszajace się na wózku inwalidzkim. W paru przypadkach dochodziło do sytuacji, kiedy uczniowie konkurowali także z nauczycielami. A wszystko to w miłej atmosferze panującej w Centrum Nauki. Podsumowaniem pobytu w Podzamczu były warsztaty ekologiczne. Młodzież poprzez szereg eksperymentów chemicznych mogła przybliżyć i uzupełnić swą wiedzę z zakresu ekologii.
Tematyka wystawy doskonale się wpisuje w realizowany w naszej szkole projekt "Wiedza i doświadczenie naszym atutem", w ramach którego część realizowanych zajęć związana jest z odnawialnymi źródłami energii. Mamy nadzieję, że współpraca z Centrum Nauki Leonarda da Vinci przełoży się na możliwość odbywania kolejnych „wypadów” w trakcie których, młodzież naszej szkoły będzie mogła zdobywać i ugruntowywać swoją wiedzę a także miło spędzić czas.
Zbigniew Marcinkowski
6.12.2017
Mikołajki
Mikołajki były doskonałą okazją do zaproszenia w gościnne progi naszej szkoły uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie. 150 uczniów klas VII szkoły podstawowej i II klas gimnazjum odwiedziło nas wraz z opiekunami. W tym czasie ich starsi koledzy z klas III gimnazjum pisali próbny egzamin gimnazjalny. Spotkanie w naszej szkole rozpoczęło się od przedstawienia bogatej oferty edukacyjnej szkoły oraz od poznania zainteresowań młodych ludzi. Na pierwszym piętrze uśmiechnięte uczennice technikum hotelarskiego rozdzieliły na zaaranżowanej recepcji która grupa i w jakiej kolejności odwiedzi pracownie zawodowe. Ponieważ baza szkoły jest bardzo bogata z pewnością każdy gość znalazł dziś coś dla siebie, zgodnie z zainteresowaniami. Goście ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie mieli okazję z bliska zobaczyć jak wyglądają pracownie przedmiotowe, jak działają urządzenia, czego będą się uczyć na wybranym kierunku kształcenia. Przypomnijmy, że w ZSP nr 2 można zdobyć tytuł technika w kierunkach: technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik rolnik, technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz w wielu zawodach szkoły branżowej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 odwiedzili także Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne. Bardzo cieszymy się ze wspólnie spędzonego dnia z młodszymi kolegami i już dziś zapraszamy do kontynuowania edukacji w naszej szkole, która może pochwalić się 90 letnimi tradycjami w szkolnictwie zawodowym.
Ewelina Żychlińska
06.12.2017 r.
IV MIEJSCE W LICEALIADZIE 2017!
Reprezentacja ZSP nr 2 im. gen. S. Roweckiego „Grota” zajęła IV miejsce w I Licealiadzie, która odbyła się w hali LO im. M. Reja w Jędrzejowie. W czterech rozegranych meczach nasz zespół zwyciężył jedno spotkanie, dwa zremisował i poniósł jedną porażkę. Kolejny raz najlepszym bramkarzem turnieju został uczeń ZSP nr 2 w Jędrzejowie – Dawid Pańczyk z klasy III K. Nasza szkołę reprezentowali: Pańczyk Dawid (klasa III K), Mackiewicz Patryk (III C), Dzwonek Karol (II TMS), Rusek Sebastian (III TBE), Gniazdo Mateusz (III TBE), Lach Mateusz (III TBE) Krzyżyk Szymon (II TMS), Klasiński Hubert (III TBE), Trela Daniel (III TMS), Budziński Konrad (II TB).
Wyniki naszego zespołu:
ZSP nr 2 – ZSP nr 1 Jędrzejów 0:0
ZSP nr 2 – LO Sędziszów 6:0 (bramki: P. Mackiewicz-2, M. Lach, K. Dzwonek, H. Klasiński, Sz. Krzyżyk)
ZSP nr 2 – ZSP nr 1 Buso-Zdrój 1:1 (S. Rusek) karne 1:2
ZSP nr 2 – LO Jędrzejów 0:4
P.Rybiński
7.12.2018 r.
Konkurs Foto
Radosław Baran, uczeń klasy 4 TEI wziął udział w ósmej edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego, na który wpłynęło 15817 prac z całego świata. Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś w skład Honorowego Komitetu Patronów weszli: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Celem projektu jest budowanie wspólnej przestrzeni pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Uczestnicy wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. Ambasadorem, czyli opiekunem Radka w konkursie była wychowawczyni Aneta Haczyk.
Aneta Haczyk
7.12.2017 r.
Olimpiada Przedsiębiorczości
W tym roku szkolnym już po raz trzynasty odbyła się Olimpiada Przedsiębiorczości - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Hasło tegorocznej edycji to: Sukces w biznesie - ludzie, wizerunek,
strategia.Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zawodach od początku. Tak było i tym razem: 7 grudnia 15 uczniów z klas : II TBE, II TMS i III TG przystąpiło do rozwiązywania skomplikowanego testu zawierającego 50 pytań.Najlepszymi w szkole okazali się : Klaudia Bania III TG, Kamil Błoński III TG oraz Mateusz Biela z II TBE. Opiekunem merytorycznym zawodników była Renata Gola - nauczyciel przedsiębiorczości.
R.Gola
08.12.2017 r.
NASI NAUCZYCIELE WYCHOWANIA-FIZYCZNEGO NA „LECH CONFERENCE” W POZNANIU!
Nauczyciele wych.-fizycz. naszej szkoły – Paweł Rybiński oraz Michał Olesiński wzięli udział w największej w Polsce i jednej z największych w Europie Konferencji dla nauczycieli wych.-fizycz. i trenerów piłki nożnej – Lech Conference. Prelegentami Konferencji byli m. in. Jacek Magiera – były trener Legii Warszawa, Nenad Bjelica – trener Lecha Poznań, Glenn Van der Kraan – trener grup młodzieżowych Feyenordu Rotterdam czy Stephen Torpey – trener Akademii Manchesteru City.
P.Rybiński
11.08.2017 r.
Spotkanie z poezją Bolesława Leśmiana
W tym roku przypada 140 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci Bolesława Leśmiana. Z tej okazji 11 grudnia w czytelni szkolnej w pięknej scenerii przy dźwiękach muzyki i zapalonych świecach odbyło się spotkanie z poezją poety. Młodzież klasy III Th i klasy III Tg przedstawiła ciekawy rys biograficzny poety oraz recytowała najpiękniejsze wiersze. W miłej atmosferze wysłuchalismy również poezji śpiewanej Bolesława Leśmiana w wykonaniu wybitnych gwiazd estrady polskiej. A tak o mistrzu poezji pisze jedna z tych gwiazd - Magda Umer: "Był kruchy, nieśmiały, maleńki, nieładny, niezaradny, chorowity, pełen kompleksów i wątpliwości na każdy temat. Ale miał mądre i kpiące oczy, był inteligentny, dowcipny, oczytany i pisał, widział, czuł - jak nikt". Spotkanie zorganizowała pani Beata Ragan - nauczyciel języka polskiego oraz pani Ewa Nemś - nauczyciel bibliotekarz.
Ewa Nemś
15.12.2017 r.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
15 grudnia 2017 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały rozdane stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród 133 nagrodzonych znalazła się Gabriela Przybylska-uczennica technikum hotelarskiego w naszej szkole. Nagrody przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą ocen w szkole. Gabrysia już po raz drugi została wyróżniona w ten sposób. Klasę trzecią ukończyła ze średnią ocen 5,23. Osiągnęła to uzyskując cztery oceny celujące, a pozostałe bardzo dobre. W ten sposób znalazła się w elitarnym gronie najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim. Gabriela akt przyznania stypendium odebrała z rąk Agaty Wojtyszek- Wojewody Świętokrzyskiego oraz Kazimierza Mądzika- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Gabrysi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
R.Karp
18.12.2017
Narodowy Program Czytelnictwa w naszej szkole
Nowości czytelnicze już w naszej szkole.
„Zakupiono 471 pozycji książkowych za kwotę 15tysięcy złotych. Przy sporządzeniu listy książek brałam pod uwagę przede wszystkim potrzeby czytelnicze naszych uczniów. Listę książek zaakceptował Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. 90% zakupów stanowią nowości wydawnicze: beletrystyka dla młodzieży, literatura popularno- naukowa, oraz literatura do nauki zawodów. 10% stanowią lektury. Łącznie nasza biblioteka posiada zbiór 25 tysięcy pozycji książkowych”- mówi koordynator projektu, bibliotekarz Ewa Nemś. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Stanowią one centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie bibliotek oraz bieżące uzupełnienie zbiorów bibliotek szkolnych o nowości wydawnicze. Program składa się z trzech priorytetów. W naszej szkole realizowany jest priorytet trzeci- rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem tego priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań aktywności czytelniczej uczniów.
Serdecznie zapraszamy uczniów do korzystania z bogatych zbiorów naszej biblioteki. Z pewnością każdy odwiedzający bibliotekę wyjdzie z niej z ciekawą książką.
Ewelina Żychlińska
 
20.12.2017
Jasełka bożonarodzeniowe na deskach Centrum Kultury

" Są święta w naszym kalendarzu
Najdroższe i najbliższe bo
Wywołują fale marzeń
Najczulszych i najmilszych
Ich dziwny czar ten nastrój stwarza
Dla życia najważniejszy.
Rozlewa się na ludzkich twarzach
Uśmiechem najpiękniejszym
Ten nastrój wszystkim się udziela
Ogarnia serca, dusze
Radością szczęścia i wesela
I wielkich czystych wzruszeń"

Wierszem Krystyny Chojeckiej rozpoczęły się jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu naszych uzdolnionych aktorsko i muzycznie uczniów, a jak się okazuje mamy i nie mało. Przedstawienie stawiające pytanie co jest w życiu naprawdę ważne i na czym polega magia świąt Bożego Narodzenia, okrasiły kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru szkolnego. W tym roku swoje talenty muzyczne zaprezentowali dodatkowo Jakub Kucharski z klasy 2 Tms grający na pianinie oraz na skrzypcach Artur Suliga także z klasy 2 Tms. Młodzi aktorzy zaprezentowali się na deskach Centrum Kultury w składzie: Katarzyna Stawiarska 1tfg, Kamila Włodarczyk 1tfg, Ewa Musiał 3 tg, Zuzanna Kozińska 3tg, Dominika Stateczna 3 tg,Wiktoria Cebulska 3th, Patrycja Karendał 3th, Aleksandra Ostrowska 3th, Dariusz Polak 3th, Mariusz Kaczmarek 3tbe, Damian Adamski 1tbs, Kamil Karkocha 1tbs, Miłosz Kubaja 1tbs, Marcel Król 2 Tms, Robert Adamek 2 Tms, Jakub Kucharski 2 Tms, Adrian Banasiewicz 2 Tms, Mateusz Włodarczyk 2tbe, Kacper Kraus 2tbe. Chór szkolny: Zuzanna Kozińska 3tg, Ewa Musiał 3tg, Magdalena Lipska 1tfg, Roksana Korycińska 1tfg, Magdalena Wojtkowicz 1tfg, Karolina Pobiereżnyj 1tfg, Karolina Śliwińska 1tfg, Weronika Zachariasz 1K.
Jasełka przygotowali nauczyciele języków obcych. Życzenia świąteczne złożyła dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska, kustosz klasztoru ojców cystersów Wiesław Kundera oraz w imieniu Starosty powiatu jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka-Małgorzata Krawiec.
Ewelina Żychlińska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego