IX-XII.2016 - Archiwum wydarzeń ZS nr 2 w Jedrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

IX-XII.2016

2016 - 2017
01.09.2016
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Dziś w naszej szkole miała miejsce uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dyrektor szkoły mgr inż. J.Jędrzejewska powitała zgromadzoną na placu szkolnym młodzież oraz grono pedagogiczne. Wszystkim życzyła, aby rozpoczynający się rok szkolny przyniósł wiele sukcesów dydaktyczno-wychowawczych, był spełnieniem marzeń dla uczniów i nauczycieli. Następnie wicedyrektor mgr B.Suchmiel odczytał list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawił uczniom poszczególnych klas ich wychowawców: Ic-R.Król, IIc-T.Wojtachnio, IIIc-P.Rybiński, Ik-Z.Górecki, IIk-W.Bugajski, IIIk-E.Banaś, IIow-R.Gola, IIIow-E.Żychlińska, ITg-I.Dudek, IITg-A.Kowalska, IIITg-M.Różyc, IVtg-R.Mider, ITbe-M.Pańczyk, IITbe-R.Kucypera, IIITb-A.Muchowska, IVTb-M.Sosnowska, IITh-M.Strzeszkowska, IIIThr-R.Karp, ITms-K.Olszak, IITms-Z.Karkocha, IIITs-J.Adamczyk, IVTs-M.Bugajska, IVTf-O.Cholewińska, IIITei-A.Haczyk, IVTem-Z.Marcinkowski.
Z.Marcinkowski
09.09.16 r.
Zawodowo w „Grocie”!
Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie które odbyły się w czerwcu. Wraz z wprowadzeniem nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, wprowadzono modyfikację sposobu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Teraz każda z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie potwierdza się odręnym egzaminem jeszcze w trakcie trwania nauki. Do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, absolwenci, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, a także osoby dorosłe do egzaminu eksternistycznego zawodowego. Nowy egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, a nie jak dotychczas z całego zawodu. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu ustalone są w podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla każdej kwalifikacji składającej się na zawód.
Czerwcowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w ZSP nr 2 w Jędrzejowie w 100% zdali uczniowie w zawodach: technik usług fryzjerskich - A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich) oraz technik mechatronik E.18 (Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych).
W zawodzie: technik pojazdów samochodowych - M12 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) uczniowie zdali na poziomie 93%. Powyżej 90% zdobyli także uczniowie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych - T06 (Sporządzanie potraw i napojów) oraz technik informatyk - E12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych). Tuż za nimi w statystyce są uczniowie w zawodach: technik elektryk - E.08 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) i technik budownictwa - B33 (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych). Serdecznie gratulujemy zdobycia kwalifikacji w zawodzie!
Ewelina Żychlińska
16.09.2016 r.
Dzień Patrona Szkoły
Cała społeczność naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi miała zaszczyt świętować 21 rocznicę nadania szkole imienia generała Stefana Roweckiego “Grota”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej przez ojca opata Edwarda Stradomskiego i ojca Wiesława Kunderę - na codzień uczącego w naszej szkole. Po mszy dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska przywitała zaproszonych gości: Starostę Powiatu Jędrzejowskiego - Edmunda Kaczmarka, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - Stanisława Nawrota, Kazimierza Nowakowskiego - pełnomocnika starosty ds kombatantów, Juliana Wielińskiego – żołnierza Armii Krajowej, Marka Zygana - dyrektora I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie oraz młodzież, grono pedagogiczne i wszystkich pracowników szkoły. Pani dyrektor przypomniała genezę nadania szkole imienia generała Stefana Roweckiego “Grota”. Po części oficjalnej młodzież przedstawiła montaż słowno – muzyczny. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali interesujący motyw zatrzymania generała Roweckiego na ulicy Spiskiej przez Gestapo. Przedstawiono sylwetkę generała, jego działalność na tle dramatycznych wydarzeń II wojny światowej. Szkolny chór dodał swoim wzruszającym wykonaniem hymnu podziemia polskiego podniosłości uroczystości:
“Naprzód, do boju żołnierze
Polski Podziemnej! Za broń!
Boska potęga nas strzeże
Woła do boju Was dzwon.
Godzina pomsty wybija,
Za zbrodnie, mękę i krew.
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew.
Do broni! Jezus Maryja!
Żołnierski woła nas zew.”
Kolejnym etapem uroczystości był bardzo ważny moment w życiu szkoły czyli złożenie przez uczniów klas pierwszych ślubowania, którego tekst przeczytał przewodniczący Samorządu Szkolnego Maciej Molenda z klasy III Tb. Od tego momentu uczniowie klas pierwszych: I Tms, I Tbe, I Tg, I C, IK są członkami społeczności szkolnej. Jak co roku uroczystość dnia patrona szkoły była ważnym dniem w kalendarzu imprez szkolnych.
Ewelina Żychlińska
26.09.2016
"Bezpieczna +"...
Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach- “Bezpieczna +”. W ramach tego projektu w poniedziałek 26.09.2016 wychowawcy klas z wice dyrektorem Bernardem Suchmielem uczestniczyli w warsztatach dotyczących mediacji. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się: czym są mediacje? Jakie zasady obowiązują w mediacji? Co to znaczy, że mediacja jest dobrowolna? Czym jest poufność w mediacji? Po części teoretycznej każdy z uczestników mógł wykonać test osobowości.
Prowadzącą warsztaty była Barbara Łagowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jędrzejowie.
Ewelina Żychlińska
29.09.2016
Europejskie Dni Języków
Nauczyciele języków obcych wraz ze Szkolnym Klubem Europejskim przygotowali w ramach świętowania Europejskich Dni Języków szereg atrakcji dla uczniów klas pierwszych. Uroczystej inauguracji dokonała dyrektor szkoły mgr inż Jolanta Jędrzejewska która podkreśliła ogromną wartość nauki języków obcych. Uczniowie wysłuchali przemówienia nauczyciela języka angielskiego Eweliny Żychlińskiej o genezie powstania Europejskich Dni Języków, o tym dlaczego warto uczyć się języków obcych i jakie są tego wymierne korzyści. Po części oficjalnej nauczyciel języka angielskiego Marta Strzeszkowska poprowadziła część artystyczną. W konkursie wiedzy o krajach europejskich najlepszą wiedzą wśród klas pierwszych wykazała sie drużyna z klasy I Tg w składzie: Adrian Czop, Przemysław Gołuzd, Arkadiusz Wyrwa. Jury w składzie nauczycieli języków obcych : Monika Bugajska, Marta Chabuz, Katarzyna Olszak nagrodziła zwyciezców dyplomami i drobnymi upominkami. Kolejnym punktem Europejskich Dni Języków który przyniósł dużo śmiechu zarówno uczestnikom jak i publiczności były łamańce językowe w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Wszyscy wspaniale się bawili kiedy szkolny chór śpiewał znane, popularne utory w różnych językach. Na zakończenie uczniowie klas pierwszych obejrzeli film w języku angielskim z serii National Geographic o Krzysztofie Kolumbie. Obchody Europejskich Dni Języków na stałe weszły już do kalendarza imprez naszej szkoły.
Ewelina Żychlińska
29.09.2016 r.
Wycieczka do DP CleanTech
W dniu 29.09.2016r uczniowie klasy 2K wraz z wychowawcą Włodzimierzem Bugajskim oraz szkolnym doradcą zawodowym Iwoną Dudek wybrali się na wycieczkę zawodoznawczą do zakładu produkcyjnego DP CleanTech w Jędrzejowie. Jest to firma założona w 2004 roku zajmująca się projektowaniem, inżynierią, produkcją oraz przekazaniem do eksploatacji elektrowni wytwarzających energię z odpadów, zapewniając kompletne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadków na czystą energię. Zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez dyrektora zakładu – pana Grzegorza Ragana, a firmę przedstawił nam – pan Michał Wcisło. W części pierwszej spotkania pan Michał za pomocą środków multimedialnych zaprezentował młodzieży zakład pracy. Opowiedział również o wymaganiach stawianych kandydatom na pracowników w ich branży. Zachęcał uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności, korzystania z dodatkowych szkoleń i kursów, zdobywania uprawnień. W drugiej części spotkania uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda linia produkcyjna, specyfika pracy oraz maszyny wykorzystywane w zakładzie. Mogli również przyjrzeć się czynnościom wykonywanym przez pracowników firmy, jak i sprawdzić swoje umiejętności na niektórych stanowiskach pracy. Pan Michał Wcisło zachęcał również uczniów do korzystania z bezpłatnej nauki spawania w ich firmie. Należy mieć nadzieję, że uczniowie wynieśli z wizyty w DP Clean Tech dużo informacji, które wykorzystają do budowania swojej ścieżki kariery.
Iwona Dudek
01.10.2016 r.
Zakończenie praktyk zagranicznych w Hiszpanii
Uczniowie technikum gastronomicznego oraz technikum hotelarskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jak co roku odbywali trzymiesięczne płatne praktyki w sieci hoteli H-Top Hotels Group, hiszpańskiej firmie w pobliżu malowniczych wybrzeży Costa Brava(Gerona) i Costa Maresme (Barcelona). Praktyki zagraniczne są jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży przyczyniając się w znacznym stopniu do zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych.
Dzięki praktykom zagranicznym uczniowie poznają nowe realia kulturowe oraz gospodarcze panujące w krajach Unii Europejskiej. Praca w hiszpańskich sieciach hoteli przyczynia się do przełamanie barier komunikacyjnych uczniów, poznania nowych technologii, zwiększenia tolerancji i otwartości na inne kultury, zmotywowania do samodoskonalenia i nauki języków obcych. Malowniczy krajobraz: piaszczyste plaże, liczne wzgórza, strome klify, zatoczki, piniowe i dębowe lasy, gaje oliwne oraz winnice zostawiają w pamięci niezapomniane wrażenia.
Zachęcamy do brania udziału w praktykach zagranicznych, gdyż nabyte kompetencje pozwolą zwiększyć mobilność na europejskim rynku pracy oraz zwiększą szanse na zatrudnienie.
Kolejne praktyki już za rok….
A.Chabior
04.10.2016 r.
Lekcje z ZUS
Lekcje z ZUS to autorski projekt edukacyjny ZUS i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do realizacji projektu przystąpili również uczniowie klasy II o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
4 października 2016 roku w naszej szkole uczniowie spotkali się z rzecznikiem prasowym ZUS w Kielcach panem Pawełem Szalejem oraz panią Anną Kopką, którzy zapoznali uczniów z założeniami i realizacją projektu oraz przeprowadził lekcję mającą na celu uświadomienie uczniom wpływu informacji prasowych na naszą wyobraźnię. W trakcie spotkania uczniowie i nauczyciele otrzymali materiały dydaktyczne do cyklu czterech godzin lekcyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS" składa się z czterech tematów zajęć: "Świadomy zawsze ubezpieczony", "Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki", "Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach", "e-ZUS, czyli firma pod ręką". Wszystkie materiały dydaktyczne do zajęć zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Pańczyk Magdalena, Gola Renata
11.10.2016 r.
Hotelarze i gastronomowie w Solcu
W dniu 11.10.2016. klasa II Th, III Thr technikum hotelarskie i kl. IV Tg technikum gastronomiczne wraz z wychowawczyniami odwiedziły Malinowe Hotele w Solcu- Zdrój. Obiekty położone są w miejscowości uzdrowiskowej dysponującej naturalnymi warunkami wykorzystywanymi do leczenia chorób cywilizacyjnych i rehabilitacji. Dzięki uprzejmości kierownictwa pokazano nam funkcjonowanie hotelu Medical SPA Malinowy Zdrój, który oferuje gościom pobyty wypoczynkowe, regenerujące oraz kuracyjne. Metody lecznicze obejmują balneoterapię i inne na bazie leczniczej solanki siarczkowo- bromkowo- jodkowo- borowej. Obejrzeliśmy bardzo dobrze wyposażoną strefę wellness, basen wypełniony wodą silnie zmineralizowaną, gabinety zabiegowe do różnych form masaży. Duże zainteresowanie wzbudziła recepcja oraz holl w którym widoczne są wszystkie elementy wyposażenia jakie poznaliśmy na zajęciach lekcyjnych. Oglądaliśmy wyposażenie pokoi dwuosobowych oraz apartamenty. Zapoznaliśmy się również z funkcjonowaniem gastronomii hotelowej, którą tworzy bar, kawiarnia i restauracja. Miłą niespodzianką okazało się poznanie szefa kuchni, którym jest absolwent naszej szkoły, bardzo ceniony przez gości i kierownictwo. Następnie kierownik oprowadził nas po najnowszym obiekcie sieci Malinowe Hotele – Malinowy Raj, połączony z basenami mineralnymi, świadczący usługi wypoczynkowe w bardzo nowocześnie urządzonych pokojach. Goście mają do swojej dyspozycji szeroką bazę kuracyjną, rehabilitacyjną oraz kosmetologiczną. Zabiegi dobierane są indywidualnie dla każdego gościa przez lekarzy specjalistów mających swoje gabinety w obiekcie. Hotel posiada również największą w regionie salę konferencyjną dzięki temu organizuje szereg imprez integracyjnych połączonych z wypoczynkiem i regeneracją. Poznaliśmy nowoczesne hotele, które pomagają swoim gościom wypocząć w komfortowych i eleganckich obiektach a także zapewniają opiekę lekarską i profilaktykę zdrowotną. Kierownik hotelu bardzo szczegółowo udzielał nam odpowiedzi na wszystkie pytania, zachęcając nas do nauki na wybranym kierunku. Wizyta w Malinowych Hotelach pokazała nie tylko obiekty ale profesjonalizm ludzi, którzy tam pracują, może w niektórych obudziła pasję…
Uczniowie klasy II Th, III Thr, IV Tg.
13.10.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu gastronomicznego
22 września w klasie II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczniowie na zajęciach z procesów technologicznych w gastronomii pod okiem pań mgr inż. Renaty Mider i mgr inż. Ilony Soleckiej wypiekli najróżniejsze ciasta owocowe: bananowca, szarlotkę, jabłkowca z chałwą, trociniaka, biszkopt z malinami, owocowe muffiny i wiele innych. Następnego dnia uczniowie zorganizowali kiermasz ciast owocowych. Wypieki cieszyły się wielkim powodzeniem, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.
Tego dnia odbył się również klasowy konkurs na najlepsze ciasto owocowe. Komisja w składzie: Pani Dyrektor szkoły mgr inż. Jolanta Jędrzejewska, wicedyrektor mgr Bernard Suchmiel, wicedyrektor mgr inż. Julian Rymarczyk, mgr Małgorzata Krawiec z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie miała bardzo trudne zadanie: degustację i ocenę 12 rodzajów ciasta. Obrady były bardzo burzliwe.
Dnia 13.10.2016 na uroczystym apelu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Pani Dyrektor mgr inż. Jolanta Jędrzejewska wręczyła nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie:
I miejsce- Karina Ciepielska i Karolina Szot
II miejsce- Dominika Stateczna, Sylwia Wiekiera, Martyna Wiewiór, Karolina Szot
wyróżnienie- Ewa Musiał, Zuzanna Kozińska.
Renata Mider
13.10.2016 r.
Dzień Edukacji Narodowej
"Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To Państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i przykładem. Jesteście przewodnikami w życiu młodych ludzi, ujawniacie pasje, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań. To od wyników Państwa pracy zależy przyszłość młodego pokolenia Polaków. Pragniemy podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Życzymy, abyście Państwo zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali Was w swoich najlepszych wspomnieniach. Niech praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza Państwu zawsze powodów do dumy. Niech każdy postęp uczniów wynagradza trud niełatwej pracy, a życiowe sukcesy wychowanków niech świadczą o tym, że edukacja jest ich kapitałem na przyszłość. Życzymy Państwu wiele twórczej energii, odwagi i siły, do podejmowania nowych wyzwań, a także szczęścia w życiu osobistym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności."
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Renata Rabczyńska

Od życzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika rozpoczęła się akademia w Dniu Święta Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska złożyła życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Podkreśliła jak trudna jest to praca, jak ważna, ale przynosząca ogromną satysfakcję. Do uczniów dyrektor Jędrzejewska zwróciła się z apelem, aby korzystali z wiedzy i doświadczenia nauczycieli bo to zaprocentuje na przyszłość.
W tym roku nagrodę świętokrzyskiego kuratora oświaty otrzymał wicedyrektor Bernard Suchmiel. Nagrodą starosty zostali wyróżnieni nauczyciele: Agnieszka Chabior, Maciej Romek, Michał Fendrych. Nagroda dyrektora szkoły trafiła do czternastu nauczycieli: Anna Kamińska, Marta Kwiecień, Artur Cieślik, Wojciech Piórkowski, Stanisław Łabędzki, Aneta Kowalska, Ewa Banaś, Renata Kucypera, Sylwia Michno, Małgorzata Różyc, Tomasz Wojtachnio, Elżbieta Kołkiewicz, Cezary Terczyński, Renata Mider. Po części oficjalnej uczniowie przygotowali miły prezent dla Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły a mianowicie część artystyczną. Szkolny zespół muzyczny, chór szkolny oraz debiutujący aktorzy stworzyli akademię, którą wszyscy zebrani z przyjemnością obejrzeli. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Ewelina Żychlińska
18.10.2016 r.
Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej
21.10.2016 r.
Olimpiada "Bezpieczna droga".
W dniu 21 października 2016 w ramach rządowego programu " Bezpieczna +" przeprowadzono Olimpiadę "Bezpieczna droga". Koordynatorem działań była pedagog szkolny mgr Sylwia Michno, a test składający się z 30 pytań przygotował mgr inż. Bugajski Włodzimierz. Po czasie przeznaczonym na rozwiązanie testu zastępca kierownika sekcji Ruchu Drogowego KPP Jędrzejów Piotr Krępic przedstawił zagrożenia z którymi spotyka się na drodze młody uczestnik ruchu. Były filmy, slajdy i pytania, na które zawsze padła odpowiedź. Każdy z uczestników Olimpiady otrzymał dyplom uczestnictwa i odblaski, kilkunastu pendrive 8 GB, a najlepszych trzech dyplomy, pendrive 16 GB oraz pamiątkowe puchary. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
1. Rams Mateusz 29 pkt kl 2 Tms
2. Kucia Patryk 29 pkt(decydował czas zakończenia testu) kl 3 Ts
3. Sobczyk Szymon 25 pkt kl 2 Tms
4. Hosaniak Bartosz 22 pkt kl 2 Tms
5. Skowronek Łukasz 22 pkt kl 3 Ts
6. Chudzik Bartłomiej 20 pkt kl 2 Tms
7. Radwan Jakub 20 pkt kl 2 Tms
8. Rusek Sebastian 20 pkt kl 2 Tbe
9. Orkisz Mateusz 20 pkt kl 2 K
10. Cieślik Kacper 18 pkt kl 2 Tbe
11. Gwiazda Mateusz 18 pkt kl 2 Tbe
12. Lniak Hubert 18 pkt kl 2 Tms
13. Zimierski Przemysław 17 pkt kl 3 C
14. Gapiński Tomasz 17 pkt kl 2 K
15. Jach Dominik 17 pkt kl 2 Tms
16. Kociełek Łukasz 17 pkt kl 2 K
17. Omasta Daniel 16 pkt kl 2 Tms
18. Woś Artur 16 pkt kl 2 K
19. Karendał Bogdan 15 pkt kl 3 Tb
20. Marzec Rafał 14 pkt kl 2 K
21. Świerczyński Piotr 14 pkt kl 2 Tbe
22. Bień Paweł 13 pkt kl 2 Tms
23. Olszak Michał 13 pkt kl 3 C
24. Kowalski Marcin 12 pkt kl 2 K
25. Gawroński Karol 11 pkt kl 2 K
26. Pańtak Damian 10 pkt kl 2 K.
Następnie uczestnicy Olimpiady i wyznaczone klasy spotkali się na sali gimnastycznej z przedstawicielami byłych, obecnych i przyszłych paraolimpijczyków w dyscyplinie szemierki na wózkach inwalidzkich. Byli to Stefan Makowski, Grzegorz Lewonowski- wielokrotni mistrzowie świata i olimpijscy oraz nadzieja na Olimpiadę w Tokio Rafał Treter- absolwent szkoły. W ramach działań Fundacji Akademia Integracji goście opowiedzieli zgromadzonej na sali młodzieży o życiu niepełnosprawnych. Mówili o swoich pasjach, walce z samym sobą i chęci życia. Rafał był potrącony przez samochód, a Grzegorz skoczył "na główkę" do wody. Obaj mogą mówić o szczęściu - ich kręgosłup uległ tylko naderwaniu. W innym przypadku nie wstaliby już z łóżka. Był pokaz szermierki. Każdy mógł też spróbować swoich sił - poczuć ten sport i emocje z nim związane. Podsumowując spotkanie: niepełnosprawnymi są tylko w naszych oczach. Mogą wykonywać te same czynności co pełnosprawny człowiek - może tylko inaczej. Każdy z zebranych mógł zobaczyć jakie sporty wykonują osoby na wózkach inwalidzkich - często ekstremalne: koszykówka, hokej, snowbort, windserfing, skoki na bangee, nurkowanie, akrobatyka.
W.Bugajski
24.10.2016 r.
Z Politechniką Świętokrzyską "za pan brat"
Dzisiaj 30 uczniów naszej szkoły reprezentujących kierunki: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik wraz ze swymi opiekunami M. Sosnowską, M.Bugajską i Z.Marcinkowskim odbyło wycieczkę przedmiotową na Politechnikę Świętokrzyską. Wyjazd ten, był możliwy dzięki podpisanej przez dyrekcję naszej szkoły i władze PŚK umowy o wzajemnej współpracy. Zapisy umowy dają naszym uczniom możliwość poznawania nowych technologii oraz kierunków studiów oferowanych przez PŚK. W ramach akcji "Polibus na kołach" młodzież miała okazję zwiedzić budynki i laboratoria uczelni. Podczas pobytu na Wydziale Budownictwa i Architektury, uczniowie mogli przyjrzeć się pracy studentów w pracowni kreślarskiej, jak również zobaczyć efekty końcowe ich pracy - projekty budynków, dizajn mieszkań, czy przykłady wzornictwa przemysłowego. Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn młodzież zapoznała się między innymi z pracowniami Centrum Laserowych Technologii Metali oraz Laboratorium Samochodów i Ciągników-Ośrodek Dąbrowa. W ramach pobytu w CLTM uczniowie mogli przyjrzeć się z bliska różnym konstrukcjom robotów przemysłowych, zobaczyć laboratorium nauki programowania PLC. Niewątpliwą atrakcją była możliwość sterowania łazikiem marsjańskim, który zdobył drugie miejsce na zawodach łazików marsjańskich ERC 2014 European Rover Challenge. Podczas pobytu w Laboratorium Samochodów i Ciągników uczniowie uczestniczyli w pokazie działania urządzeń umożliwiających realizację badań kontrolnych jakości, diagnostycznych i eksploatacyjnych a w szczególności: badań drogowych, badań na hamowni podwoziowej, badań stateczności oraz badań układów hydraulicznych i oceny stanu technicznego pojazdów i ich zespołów. W laboratorium tym nasi uczniowie przetestowali swe umiejętności jazdy samochodem korzystając z jednego z najnowoczesniejszych symulatorów pojazdu samochodowego. Po jeździe testowej okazało się, że brawurowa jazda obnaża wiele braków w prowadzeniu samochodu, zwłaszcza jeśli chcemy popisać się przed kolegami. W trakcie pobytu na kieleckiej uczelni młodzież bezpośrednio od wykładowców mogła też usłyszeć wiele informacji na temat zakresu zdobywanej na PŚK wiedzy i umiejętności, sposobu prowadzenia zajęć, ich zaliczania i co ważne, dowiedzieć się, jak zdobytą wiedzę można wykorzystać potem w praktyce. W trakcie zwiedzania laboratoriów PŚK uczniowie mogli się przekonać, że nasze szkolne pracownie związane z zawodami technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych na tle laboratoriów kieleckiej uczelni całkiem nieźle się prezentują, a często też oferują takie samo lub zbliżone wyposażenie. Pobyt na PŚK był udany. Mamy nadzieję, że młodzież zdobyła cenne informacje na temat nowych technologii, ale również wiedzę na temat możliwości podjęcia dalszego etapu nauki po zdanej maturze.
Zbigniew Marcinkowski
26.10.2016 r.
Konkurs gastronomiczny
Dnia 26.10.2016 w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs gastronomiczny pod hasłem: „Warzywa zabarwione karotenem. Potrawy z dyni.” W konkursie wzięło udział pięć dwuosobowych drużyn, cztery drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie i jedna z Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie. Konkurs odbył się w naszej szkolnej pracowni gastronomicznej. Zadaniem konkursowym było przygotowanie dwóch porcji potrawy, której głównym składnikiem będzie dynia. Oceniane było zaangażowanie uczniów, pomysłowość, kreatywność, sposób prezentacji oraz smak potrawy. Uczniowie przygotowali najróżniejsze potrawy. Komisja w składzie: wicedyrektor szkoły mgr Bernard Suchmiel, wicedyrektor mgr inż. Julian Rymarczyk, mgr Stanisław Nawrot - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, mgr Małgorzata Krawiec - Inspektor EKZS Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, mgr Jadwiga Zapała - specjalistka ds. Promocji Zdrowia ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii miała trudne zadanie. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców konkursu:
I miejsce: Klaudia Bania i Magdalena Podsiadły z klasy II Tg,
II miejsce: Zuzanna Kozińska i Sylwia Wiewiór z klasy II Tg.
Wyróżnieni w konkursie:
Przemysław Zapała i Jakub Piłat z kasy III Tg,
Karolina Szot, Agnieszka Śladkowska z klasy II Tg,

Dnia 26.10.2016 w naszej szkole gościliśmy Panią mgr Jadwigę Zapałę ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Pani mgr Jadwiga Zapała jest specjalistką ds. Promocji Zdrowia. Organizuje i prowadzi spotkania edukacyjne i warsztatowe skierowane do uczniów, pedagogów oraz rodziców w szkołach całego województwa, zwiększając świadomość onkologiczną oraz wiedzę o roli stylu życia w prewencji nowotworów złośliwych. W wykładzie poprowadzonym przez naszego gościa uczestniczyli uczniowie klas I, II, III i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunami oraz zaproszeni uczniowie klas II i III TŻiUG z Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie. Tematem tego spotkania były: „Fakty i mity na temat zdrowego stylu życia”. Uczniowie aktywnie brali udział w warsztatach, odpowiadając na zadawane pytania. Była to dla nich zarówno powtórka szkolnych wiadomości, ale również okazja do zdobycia nowej wiedzy w zakresie żywienia, zdrowego stylu życia i prewencji chorób nowotworowych.
Renata Mider
27.10.2016 r.
Spotkanie z pisarzem
W ramach międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z panią Beatą Znojkową – pisarką i dziennikarką Ziemi Jędrzejowskiej. Brali w nim udział uczniowie klas II TBE, III THR, III TG. Na początku spotkania Anna Zawada, Monika Marzec, Przemysław Zawierucha oraz Katarzyna Znojek - uczniowie kl III TG przedstawili charakterystykę twórczości autorki oraz przeczytali wybrane fragmenty z książek pani Beaty Znojkowej. Potem sama bohaterka spotkania opowiadała o swojej pasji pisania. Przybliżyła początki swojej kariery pisarskiej, zdradziła też, że „pisze się właśnie kolejna książka”. Zabawnie i z wielkim wyczuciem przytaczała ciekawe historie ze swojego życia czym zaskarbiła sobie sympatię młodzieży. Na zakończenie nie zabrakło pytań do pisarki oraz pamiątkowego zdjęcia z panią Beatą Znojkową. Spotkanie zorganizowała Ewa Nemś.
Ewa Nemś
27.10.2016 r.
Targi Warsaw Gastro SHOW 2016r. !
Dnia 27.10.2016r. uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz klas hotelarskich, wzięli udział w I Międzynarodowych Targach Gastronomicznych w Nadarzynie (koło Warszawy).
Uczniowie zapoznali się z ofertą targów, wzięli udział w warsztatach żywieniowych, pokazach i szkoleniach oraz w konferencji „Techniki i technologia gastronomiczna”, poznali sposoby parzenia kawy (różnice między kawą świeżą paloną, a sklepową) i herbaty. Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy i warsztaty Sushi, prowadzone przez specjalistę w zawodach „Sushimasterów”. Mieli okazję posmakować sery i szynki produkcji włoskiej. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się szkolenia baristyczne jak również barmańskie w wykonaniu wicemistrza świata Krzysztofa Drabika.
R.Mider
04.11.2016 r.
Konkurs!
Konkurs biblioteczny "Napisz recenzję ulubionej książki" został rozstrzygniety. 4 listopada zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono zwycięzców. Laureatką zostałą Angelika Raus z klasy II Tg, która napisała recenzję książki"Gwiazd naszych wina" Johna Greena. Wyróżniono również pracę Macieja Jaworskiego z klasy IV Tg, który napisał recenzje książki "Pierwsze Prawo Magii" autorstwa Terryego Goodkinda. Zwycięzcą jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Ewa Nemś
4.11.2016 r.
XIX Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
W dniu 4.11.2016r. w naszej szkole odbył się I etap XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra". Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zawody rozgrywane są w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, teleinformatycznej. Do konkursu w grupie elektrycznej przystąpiło 15 uczniów naszej szkoły z technikum elektrycznego z klas IITbe, IIITei, IV Tem. Młodzież miała do rozwiązania 16 zadań testowych obejmujących zakresem zagadnienia z elektrotechniki, elektroniki, maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyniki I stopnia zostaną ogłoszone na stronie internetowej olimpiady www.euroelektra.edu.pl do dnia 16 grudnia 2016r.
Renata Walczak
9.11.2016 r
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Dnia 9 listopada w naszej szkole odbył się szkolny etap XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Państwo, a gospodarka”. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. W etapie szkolnym wzięli udział uczniowie z klasy 2 Tg oraz 3Thr.Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania o charakterze ogólnym które koncentrowały się wokół problematyki związanej z hasłem przewodnim i rozwiązać zadanie z podstaw ekonomii. Ponadto musieli odpowiedzieć na pytania testowe, które odzwierciedlały całą problematykę zawartą w programie olimpiady. Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów i nagród w jej bieżącej edycji.
M.Pańczyk
10.11.2016
Patriotyzm w nowoczesnym wydaniu

“Tak niewiele żądam
Tak niewiele pragnę
Tak niewiele widziałem
Tak niewiele zobaczę

Tak niewiele myślę
Tak niewiele znaczę
Tak niewiele słyszałem
Tak niewiele potrafię

Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem…”

Piosenka rockowego zespołu Chłopcy z Placu Broni była motywem przewodnim szkolnej akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Wicedyrektor Bernard Suchmiel rozpoczął patriotyczną akademię od przypomnienia tła historycznego oraz genezy Narodowego Święta Niepodległości. Przypomnijmy, że Święto Państwowe obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989r.
Uczniowie klasy III Tg: Monika Marzec, Przemysław Zawierucha, Paulina Sieradzka, Justyna Szwajca, Marlena Cichoń, Katarzyna Znojek, Michał Górnikowski i Mateusz Kita oraz Zuzanna Kozińska i Ewa Musiał z klasy II Tg przygotowali montaż słowno muzyczny w którym postawiono wiele pytań, m.in.: Czym dla młodego człowieka jest patriotyzm? Co dziś znaczy bycie patriotą? I jak dziś możemy pokazać nasz patriotyzm. Uczniowie klasy III Tei Albert Ganczarek i Bartłomiej Tatarski przygotowali prezentacje multimedialną, która była pięknym tłem do montażu słowno-muzycznego.
Ewelina Żychlińska
14.11.2016 r.
LEKCJE Z ZUS
Nasza szkoła otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w projekcje edukacyjnym ZUS pod patronatem MRPiPS oraz MEN. Zajęcia w ramach projektu „Lekcje z ZUS” zrealizowano w listopadzie na zajęciach działalności gospodarczej w klasie 2Tg. Otrzymaliśmy podręczniki – materiały dla ucznia i dla nauczyciela. Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, jego genezą i prawami obowiązującymi ubezpieczonych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Tematy lekcji z ZUS to: kształtowanie się systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i Europie, rola i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rodzaje ubezpieczeń i związane z nimi świadczenia, polski system emerytalny, rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy. 29 listopada 2016 roku nasi uczniowie przystąpią do I etapu Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Trzymamy za nich kciuki!
Magdalenia Pańczyk
15.11.2016 r.
Olimpiada Cyfrowa
W dniu 15 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się pierwszy etap Olimpiady Cyfrowej, której organizatorem jest fundacja Nowoczesna Polska. Do Olimpiady przystąpiło 10 uczniów naszej szkoły: 8 uczniów z technikum informatycznego z klasy III Tei oraz 2 uczniów z technikum samochodowego z klasy III Ts. Olimpiada składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2016 r.), projektu medialnego (styczeń – luty 2017 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2017 r.). Nagrodą główną jest indeks jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce – Collegium Civitas, głównego partnera merytorycznego – oraz zwolnienie z rocznego czesnego. Do zdobycia są również nagrody rzeczowe: laptopy i tablety. Motywem przewodnim tegorocznej Olimpiady Cyfrowej są kompetencje cyfrowe (budowa, działanie, obsługa i parametry urządzeń komputerowych, dane i ich formaty, korzystanie z oprogramowania, myślenie logiczne, algorytmiczne, programowanie, higiena korzystania z urządzeń komputerowych). Zawody I stopnia polegały na rozwiązaniu testu wiedzy i umiejętności składającego się z 30 pytań. Test przeprowadzany był w formie elektronicznej. Wyniki zawodów I stopnia zostaną ogłoszone do końca listopada 2016 r. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady https://olimpiadacyfrowa.pl.
Agnieszka Chabior
21.11.2016 r.
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pomysł zorganizowania tego święta narodził się w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych i był odpowiedzią na konflikt pomiędzy Egiptem i Izraelem. Miał służyć promowaniu idei pokoju na całym świecie poprzez okazywanie innym ludziom życzliwości. Obecnie jest obchodzony w ponad 180 krajach, także w Polsce. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. S. Roweckiego „Grota” pod opieką Pani Anety Haczyk, jak co roku przygotował obchody tego święta. W szkole stanęła tablica informująca o pochodzeniu święta, zawierała także Szkolny Dekalog Człowieka Życzliwego oraz sentencje zaczerpnięte z wypowiedzi bardzo wielu ważnych ludzi takich jak ks. Jan Twardowski, Sofokles czy Daphnedu Maurier z myślą „Słowo życzliwe nic nie kosztuje, a jest najpiękniejszym podarkiem". Uczniowie w tym roku propagowali Dzień Życzliwości i Pozdrowień nie tylko na terenie szkoły. Przedstawiciele SU – Aleksandra Sołtys, Ewelina Kaczmarczykk, Michał Patyna wraz z opiekunami – pedagogiem szkolnym Sylwią Michno i nauczycielem przedmiotów zawodowych Michałem Cichoniem w poniedziałkowe przedpołudnie wyruszyli do szkół gimnazjalnych na terenie Jędrzejowa, a także przedstawicieli organu nadzorującego szkołę w celu złożenia życzeń oraz przekazania słodkiego upominku w postaci pysznych piernikowych serduszek. Ten poczęstunek przygotowali uczniowie technikum gastronomicznego ZSP nr 2 pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Renaty Mider. Z okazji Światowy Dnia Życzliwości i Pozdrowień wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo uśmiechu na twarzy oraz wielu powodów do radości.
Samorząd Uczniowski ZSP nr 2 
22-25.11.2016
Próbne matury z Operonem
"Od wtorku 75 uczniów klas maturalnych naszej szkoły zmagało się z próbnymi arkuszami maturalnymi przygotowanymi przez wydawnictwo Operon. Punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie zadań" - mówi wice dyrektor szkoły Bernard Suchmiel, koordynujący przebieg egzaminów maturalnych. Uczniowie podzieleni na cztery klasy lekcyjne, od wtorku pisali język polski, w środę matematykę, a w czwartek popisywali się swoimi umiejętnościami językowymi. Po części podstawowej przyszedł czas na poziom rozszerzony. Oprócz przedmiotów rozszerzonych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, uczniowie wybierali także biologię, wos, i geografię.
Zaraz po wyjściu z sali, po napisaniu próbnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, tegoroczna maturzystka Ola opowiadała, że w części zamkniętej uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania do dwóch testów źródłowych. W części otwartej do wyboru było napisanie rozprawki o roli literatury m. in. w życiu bohatera „Lalki” Bolesława Prusa, Stanisława Wokulskiego lub dokonanie analizy i interpretacji sonetu “Do Niemna” Adama Mickiewicza.
Za wszystkich tegorocznych maturzystów trzymamy kciuki zarówno teraz na próbnym egzaminie a przede wszystkim na egzaminie w maju 2017!
Ewelina Żychlińska

25.11.2016 r.
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Tegoroczna 58 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym miała temat wiodący: systemy religijne świata. 25 listopada 2016 r.odbyły się w naszej szkole zawody pierwszego stopnia.W zmaganiach wzięło udział 21 uczniow z klas:IITG, ITG, ITMS, IITBE, IITHR, IITMS, IIITS. Praca polegała na rozwiązaniu testu o bardzo wysokim stopniu trudności w czasie 60 minut. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja w składzie: dyr. Bernard Suchmiel, Renata Gola (organizator olimpiady) i Renata Karp.
Renata Gola
25.11.2016 r.
ZSP nr 2 kolejny raz na podium w województwie.
25 listopada 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Rocznie w województwie pobiera się 15 500 litrów krwi - dzięki czemu nie ma konieczności przekładania planowanych zabiegów i operacji. Na uroczystości oprócz władz województwa świętokrzyskiego i zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża był obecny wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Po wystąpieniach okolicznościowych i wręczeniu odznaczeń państwowych i Honorowych PCK podsumowano i wręczono nagrody w Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. 2452 uczniów województwa oddało ponad 1600 litrów krwi. Wsród 51 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego 3 miejsce zajął ZSP nr 2 w Jędrzejowie. 89 uczniów krwiodawców w 4 akcjach HDK oddało 72,9 litrów krwi. To już 11 miejsce na podium popularnego "Grocika". Na ten wynik składają się 2 miejsca pierwsze, 6 miejsc drugich i 3 miejsca trzecie. Uczniowie naszej szkoły należą do najofiarniejszych w województwie świętokrzyskim .
Przed uczniami krwiodawcami w roku szkolnym 2015/16 znalazł się ZSE w Kielcach i ZSI w Kielcach.
Włodzimierz Bugajski
27.11.2016 r.
"Warsztaty z Gwiazdą" z udziałem uczennic ZSP nr 2 w Jędrzejowie
Dnia 27.11.2016r uczennice Technikum usług fryzjerskich z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. S. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie wzięły udział w XVI Śląskim Festiwalu Fryzjerskim, odbywającym się w Katowicach. Młodzież uczestniczyła w uroczystym otwarciu Festiwalu Hair Fair& Beauty Fair. Obserwowała pokaz nowoczesnego sprzętu fryzjerskiego, najmodniejszych upięć, strzyżenia oraz koloryzacji włosów. Dziewczęta uczestniczyły także w szkoleniach z zakresu makijażu i zdobienia paznokci.
Podczas festiwalu uczennice naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach fryzjerskich prowadzonych przez Macieja Wróbleskiego autora programu „Afera fryzjera”. Miały również możliwość zostać modelkami i prezentować najmodniejsze upięcia tego sezonu. Festiwal połączony z warsztatami był doskonałą praktyczną lekcją fryzjerstwa, dla młodzieży. Wiedzę zdobytą podczas wyjazdu będą teraz z pewnością wykorzystywać na zajęciach praktycznych w technikum usług fryzjerskich.
Sylwia Chatys
29.11.2016r.
Olimpiada Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych
Dziś w naszej szkole odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. W zawodach szkolnych wzięli udział uczniowie klasy II Tg. I etap realizowany jest w oparciu o zakres wiedzy znajdujący się w Materiałach dla Ucznia Lekcje z ZUS. Uczestnicy I etapu rozwiązują indywidualnie jednakowy test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
Lista zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja.
Magdalena Pańczyk
29.11.2016
Konferencja "Powiat Jędrzejowski przeciwko handlowi ludźmi".
Dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska, uczniowie klasy II Tg, Aneta Haczyk (opiekun Samorządu Uczniowskiego), Ewelina Żychlińska (opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego)  uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie pt: "Powiat Jędrzejowski przeciwko handlowi ludźmi". W sali widowiskowej Centrum Kultury w Jędrzejowie spotkali się m.in.: przedstawiciele Urzędów Pracy, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Jak mówili zgromadzeni przedstawiciele różnych instytucji, handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Ludzie często w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków do życia, a także wszyscy ci, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi. Pracownicy Urzędów Pracy mówili, w jaki sposób sprawdzić przyszłego pracodawcę, jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą. Przedstawiciele Policji ostrzegali jak ważne jest pilnowanie swoich dokumentów, bycie w kontakcie z rodziną kiedy przebywamy za granicą. Wszystkie te praktyczne porady okazały się niewątpliwie przydatne dla osób poszukujących w przyszłości pracy za granicą. Na zakończenie konferencji podsumowano wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o tematyce profliaktycznej. Nasza uczennica Iga Michalska z klasy II Tg zdobyła wyróżnienie. Prace uczennicy można oglądać w holu Centrum Kultury. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!
Ewelina Żychlińska
29.11.2016 r.
"Bezpieczna +"
W ramach rządowego programu „Bezpieczna +” 29.11.2016r. została zorganizowana w szkole Olimpiada „Ratuj życie”. Uczniowie z klas technikum mogli sprawdzić swoja teoretyczną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy pisząc test przygotowany przez mgr Aleksandra Mazurkiewicza. Najlepsza okazała się Gabriela Przybylska z klasy III Thr, która bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania i jako pierwsza ukończyła test. Dwa następne miejsca zajęli Bartłomiej Tatarski i Kamil Jach. W nagrodę za dobre wyniki otrzymali puchary i urządzenia masowej pamięci pendrive. Pendrivy otrzymali również Ewelina Kaczmarczyk, Katarzyna Jaros, Martyna Frej, Ganczarek Albert i Maciej Jaworski. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali długopisy i pamiątkowe dyplomy.
Następnie uczniowie spotkali się z panem Pawłem Musiałem – ratownikiem medycznym, który podzielił się z nimi swoją wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności praktyczne ćwicząc na zakupionym na te potrzeby fantomie. Poznali również działanie defibrylatora. Pan Paweł Musiał w sposób bardzo ciekawy przedstawił uczniom wszelkie aspekty dotyczące udzielania pomocy przed medycznej i uświadomił uczniom, że jej udzielanie to obowiązek każdego świadka.
S.Michno
1.12.2016 r.
Olimpiada Przedsiębiorczości
W bieżącym roku szkolnym wystartowała kolejna, 12 edycja Olimpiady Przedsiębiorczości.Jej hasłem przewodnim było " Przywództwo w biznesie". Celem Olimpiady jest promocja przedsiębiorczości i wiedzy o gospodarce wśród młodzieży. Program zawodów obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii,zarządzania,psychologii i praktyki biznesowej.Organizatorem konkursu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz uczelnie ekonomiczne.
1 grudnia 2016r. w naszej szkole, również po raz 12 odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości. Wzięło w nich udział 13 osób z klas: IITG, IITH i IIITHR. Uczniów do zawodów przygotowała Renata Gola - nauczyciel przedsiębiorczości.
Renata Gola.
05.12.2016 r.
Hotelarze z wizytą w Klasztorze Ojców Cystersów.
Każdy pracownik obsługi bezpośredniej powinien być przygotowany do udzielania informacji gościom, nie tylko tej dotyczącej samego obiektu, ale również dotyczących atrakcji turystycznych. Klasa II Th technikum hotelarskiego w dniu 05.12.2016. w ramach zdobywania takich informacji odwiedziła Opactwo Cysterskie w naszym mieście, które odwiedzają setki turystów z różnych stron świata. Naszym gospodarzem był ojciec Bazyli, który bardzo ciekawie przytoczył historię powstania klasztoru, opowiedział o ołtarzu głównym, okazałym tabernakulum, oraz o organach z XVIII w., które są jednym z najcenniejszych zabytków tego typu w Europie. Młodzież zobaczyła kaplicę Bł. Wincentego Kadłubka, w której znajdują się Jego relikwie. Dużą ciekawostką okazało się zwiedzanie podziemi klasztornych, które odkrywają przed zwiedzającymi dawne życie Cystersów. Ojciec Bazyli przybliżył młodzieży, jak żyją, pracują Cystersi, ale również jak rozsławiają Jędrzejów dzięki organizowanemu corocznie Festiwalowi Muzyki Organowej w okresie letnich wakacji. Wizyta w klasztorze pomogła zdobyć informacje o największej atrakcji turystycznej regionu.
Edyta Juszczyk- Grad

12.12.2016 r.
Wypieki
W dniach 12-16 grudzień uczniowie klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na zajęciach z procesów technologicznych w gastronomii pod okiem mgr inż. Renaty Mider i mgr inż. Ilony Soleckiej wypiekali bożonarodzeniowe słodkości- świąteczne pierniczki i ciasteczka owsiane z bakaliami. Uczniowie włączyli się w ten sposób do Rządowego Programu „Bezpieczna +” : „Jestem mistrzem, bo robię to, co lubię”. W kolejnym tygodniu nauki uczniowie odwiedzali szkoły gimnazjalne z naszego powiatu i częstowali koleżanki i kolegów gimnazjalistów swoimi wypiekami. Jednym z gimnazjów, które serdecznie przyjęło naszych uczniów (Bartłomiej Kowalski, Justyna Chudebska i Kamila Kamińska, klasa II TG) było Publiczne Gimnazjum w Złotnikach.
Ilona Solecka
13.12.2016 r.
Lekcja historii.
13.12.2016 r. w rocznicę wybuchu stanu wojennego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie odbyła się lekcja historii z przedstawicielem „Kieleckiej Rodziny Katyńskiej” - panią Katarzyną Gadaawską. Stowarzyszenie zrzesza członków rodzin polskich oficerów, policjantów i służb mundurowych, którzy zostali zamordowani przez NKWD wiosną 1940 roku na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego. Do Stowarzyszenia działającego na terenie województwa świętokrzyskiego należą dzieci, wnuki i krewni ofiar zamordowanych w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz innych obozach, a także więzieniach na terenie ZSRR, spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i w miejscach nieznanych. Uroczystą lekcję oficjalnie otworzył Pan Dyrektor Bernard Suchmiel. Uczniowie klas 3TEI, 3TB, 3THR, 1C z wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu. Jego głównym celem było przestawienie informacji związanych ze zbrodnią katyńską oraz tzw. kłamstwem katyńskim. Pani Katarzyna Gadaawska straciła podczas tych okrutnych wydarzeń dziadka i wuja, o których wspominała podczas prelekcji. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali Gościowi za wykład i prezentację bukietem pięknych kwiatów. Żywą lekcję historii zorganizowała Pani Aneta Haczyk.
Aneta Haczyk
14.12.2016 r.
Próbne egzaminy zawodowe.
Zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń-luty 2017 r. Dla wielu uczniów będą to pierwsze sprawdziany wiadomości z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej kierunek zawodowy z którym wiążą swoją przyszłość. Do swych ostatnich egzaminów na kwalifikację będzie podchodzić także młodzież klas kończących naukę w naszej szkole. Uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminów pozwoli tym uczniom zdobyć tytuł zawodowy. Nie dziwi więc fakt, że motywacja i zaangażowanie uczniów w jak najlepsze przygotowanie się do tego zawodowego wydarzenia jest bardzo duże. Nie przeszkadza mu nawet wyczuwalna już atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Podsumowaniem dotychczasowej pracy uczniów i nauczycieli są odbywające się egzaminy próbne, które mają dać odpowiedź na pytanie o aktualny stan przygotowania uczniow do sesji egzaminacyjnej.
Z.Marcinkowski
17-18.12.2016 r.
Bozonarodzeniowy Kiermasz
17 i 18 grudnia 2016r. odbył się w Jędrzejowie pierwszy bożonarodzeniowy kiermasz „W drodze do Betlejem z pastuszkami odpocznij na jędrzejowskim rynku pod zegarami”. Organizatorami byli: Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek i Stowarzyszenie „ Jędrzejowska Galeria na Szlaku”. Kiermasz zaplanowano na dwa dni. W sobotę miejscem kiermaszu był Dziedziniec Muzeum im. Przypkowskich. Niedziela była dniem Wigilii dla mieszkańców i kiermasz odbywał się przed Muzeum. Do udziału zaproszona została młodzież ze ZSP nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie - klasy technik żywienia i usług gastronomicznych 2Tg i 3Tg. Nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prezentacja i smakowite produkty były doskonałą kulinarną ofertą świąteczną.
Ilona Solecka

19.12.2016 r.
Kiermasz świąteczny
Dnia 19.12.2016 uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zorganizowali szkolny kiermasz świąteczny. Na kiermaszu można było zakupić pyszne bożonarodzeniowe pierniczki i ciasteczka owsiane z bakaliami, wypieczone przez uczniów na zajęciach z procesów technologicznych w gastronomii. W ten sposób uczniowie włączyli się do charytatywnej akcji na rzecz absolwentki naszej szkoły.
Ilona Solecka
20.12.2016 r.
Szkolne jasełka
Matka: Muszę powiedzieć Ci coś ważnego…Pamiętasz, parę tygodni temu rozmawiałyśmy na temat przyjazdu taty na święta…No więc…Dzwonił do mnie dzisiaj w nocy i powidział, że …niestety…nie będzie mógł przyjechać…
Córka: co takiego? Przecież obiecał, że tym razem już na pewno przyjedzie! Co z tego że dostanie większe wynagordzenie? W każde święta wynagrodzenie jest większe! Bo nikt normalny nie chce pracować w święta. Wszyscy są w domach. Z rodzinami. Ale nie nasz tata! On woli siedzieć w tym swoim śmiesznym hotelu, obsługiwać gości i cieszyć się z większej pensji na święta…

W tym roku reżyserzy szkolnych jasełek: Marta Chabuz, Katarzyna Olszak i Monika Bugajska postawiły na opowieść wigilijną w której poruszono problemy emigracji zarobkowej, dokonywania wyborów pomiędzy spędzeniem czasu z rodziną a pracą w święta. Spektakl przygotowany przez uczniów: Justyna Szwajca III Tg, Paulina Sieradzka IIITg, Martyna Wiewiór II Tg, Dominika Stateczna II Tg, Szymon Bartocha III Tei, Sebastian Rusek II Tbe, Norbert Kędracki IVTem, Mateusz Grabowski II Tbe, Przemysław Zawierucha IIITg, i Mateusz Kita IIITg dotykał relacji rodzinnych, budowania bliskości w relacji dzieci i rodzice, oraz tego jak ważne w okresie świąt jest poprostu bycie razem.
Całą uroczystość jak zwykle wsparł pięknymi kolędami i pastorałkami, chór szkolny w składzie: Joanna Madej III Ow, Ewa Musiał IITg, Maciej Jaworski IVTg oraz absolwentka naszej szkoły Dagmara Krzepkowska. Na instrumentach zagrali: Kamil Wodecki IIIK, Przemysław Łabędzki IVTs, Adrian Rzepka IC, Mateusz Rams IITms, Artur Suliga ITms, Łukasz Jańczyk IVTem, przygotowani przez Martę Strzeszkowską i Marcina Terczyńskiego. Słowo Boże odczytał katecheta Paweł Kowalski. Życzenia świąteczne i na Nowy Rok dla Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły oraz dla uczniów i ich rodziców złożyli: dyrektor szkoły Jolanta Jędrzejewska, wicedyrektor Bernard Suchmiel oraz kustosz ojciec Wiesław Kundera.
Ewelina Żychlińska
22.12.2016 r.
Wigilie klasowe
Piękną tradycją naszej szkoły są spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami klas. Uczniowie bardzo lubią ten czas kiedy razem z wychowawcą przy wspólnym stole mogą razem śpiewać kolędy, rozmawiać o rodzinnych tradycjach oraz kosztować potraw które przygotowali na ten szczególny dzień. Wychowawca klasy IVTg Renata Mider opowiada, że wszystkie potrawy które znalazły się na stole są własnoręcznie przygotowane przez jej wychowanków. Co prawda zabiera to czas ale za to satysfakcja jest ogromna. Uczniowie przełamali się symbolicznie opłatkiem, złożyli życzenia i zasiedli do wspólnego biesiadowania.
Ewelina Żychlińska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego