2016/2017 - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

2016/2017

Zajęcia dodatkowe
10.03.2017 r.
Zajęcia dodatkowe z elektroniki i robotyki
Od połowy lutego trwają w naszej szkole zajęcia dodatkowe z elektroniki i robotyki. Jest to już IV edycja takich warsztatów. Haslo przewodnie tegorocznych zajęć to: "Zrób robota i pokaż go kolegom". Te teoretyczno-praktyczne warsztaty są adresowane do zainteresowanych elektroniką i robotyką uczniów klas I kształcących się w zawodzie technik mechatronik i technik elektryk. Na zajęcia uczęszcza 32 osoby. Młodzież podzielona została na grupy co ułatwia bardziej indywidualne podejście do ucznia i zapewnia większą ilość poświęconego mu czasu. Celem zajęć jest :
  • promowanie dyscyplin techniki takich jak: mechatronika, elektrotechnika i elektronika
  • zapoznanie z podstawami teoretycznymi techniki lutowania
  • nabycie praktycznych umiejętnosci posługiwania się materiałami i sprzętem lutowniczym
  • nabycie/doskonalenie umiejętnosci czytania dokumentacji technicznej i rozpoznawania wybranych elementów elektronicznych/mechatronicznych
  • wykonanie i uruchomienie układu elektronicznego/mechatronicznego (małego robota)
Do tej pory na zajęciach młodzież zapoznała się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi techniki lutowania, narzędziami i materiałami lutowniczymi. Dzisiaj pierwsza grupa uczniów z klasy I Tms łączyła teorię z praktyką. Młodzież uczyła się posługiwać lutownicą, prawidłowo lutować elementy elektroniczne na płytkach testowych. Na twarzach uczniów malowało sie skupienie i chęć wykonania jak najlepiej poleceń wydanych przez prowadzącego zajęcia nauczyciela. Każdy prawidłowo wykonany lut, wylutowany lub wlutowany element sprawiał, że uczniowie nabywali większej pewności siebie i wiary w swe umiejętności. Będzie to miało istorne znaczenie w trakcie budowy "małych robotów", które każdy z uczestników na zakończenie cyklu zajęć będzie mogł uruchomić, pokazać kolegom i koleżankom a następnie zabrać do domu.
Zajęcia prowadzi Zbigniew Marcinkowski.
24.03.2017 r.
Mechatronicy budują swoje "mini - roboty"
Dziś nadszedł, moment na który od kilku tygodni czekali uczniowie klasy I Tms uczący się w zawodzie technik mechatronik. Młodzież uczestnicząca w zajęciach dodatkowych z elektroniki i robotyki pt. "Zbuduj robota i pokaż go kolegom" zakończyła cykl zajęć teoretycznych i praktycznych poświęconych technice lutowania. Uczniowie opanowali umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem lutowniczym i wykonywania lutów. Dziś przystąpili do kolejnego etapu tych zajęć. Rozpoczęli pracę nad budową własnych układów robotyki. W trakcie zajęć młodzież uczyła się czytać dokumentację techniczną, schematy elektryczne jak również poznawać budowę i rolę elementów elektronicznych i mechanicznych, które wchodzą w skład budowanych przez przez nich mini-robotów. Uczniowie bez pośpiechu, z dużą dokładnością realizowali kolejne etapy budowy swych modeli. Każdy prawidłowo rozpoznany element, wykonany lut wywoływał uśmiech na twarzy i stwierdzenie: "nieźle, nieźle, prawie idealnie" czy "ale ze mnie Kozak". Równolegle mini-roboty buduje kilku uczniów z klasy II Tms, zaś w kolejce na swe zajęcia oczekuje grupa elektryków z I Tbe.
Z.Marcinkowski
07.06.2017
Mini-roboty na start - podsumowanie zajęć
Dziś w ZSP nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie pierwsza grupa 15 uczniów zakończyła trwające od połowy lutego zajęcia dodatkowe z elektroniki i robotyki pt. "Zrób robota i pokaż go kolegom". Była to już IV edycja takich teoretyczno-praktycznych warsztatów. Zajęcia są adresowane głównie do zainteresowanych elektroniką i robotyką uczniów klas I kształcących się w zawodzie technik mechatronik i technik elektryk. Główne cele, które przyświecały tym spotkaniom to:
• promowanie dyscyplin techniki takich jak: mechatronika, elektrotechnika i elektronika
• zwiększanie atrakcyjności procesu edukacji zawodowej
• doskonalenie umiejętności czytania dokumentacji technicznej i rozpoznawania wybranych elementów elektronicznych i mechatronicznych
• nabywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie techniki lutowania oraz montażu układów elektronicznych i mechatronicznych –
• wykonanie i uruchomienie układu mechatronicznego (małego robota)
Zajęcia mimo, że wymagały dodatkowego zostawania po lekcjach cieszyły się dużym powodzeniem. Uczniowie przechodząc przez kolejne etapy zajęć nabywali i doskonalili swą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Końcowym efektem ich pracy był działający w oparciu o zestaw czujników mini-robot, który uczniowie zabrali do domu. Dodatkową nagrodą były pamiątkowe certyfikaty wręczone przez dyrektor szkoły mgr inż. Jolantę Jędrzejewską podczas festiwalu mechatroniki.
Z.Marcinkowski
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści