Poradniki - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

Poradniki

Pomoce
Lp
Tematyka
Download
1.
1. Mechatronika
1.1. Podstawowe moduły urządzeń mechatronicznych
1.2. Podstawowe zjawiska fizyczne w elektrotechnice, mechanice, pneumatyce oraz hydraulice
1.3. Przykłady zastosowań urządzeń mechatronicznych

2.
2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
2.1. Prawna ochrona pracy
2.2. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne w procesach pracy
2.3. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
2.4. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej  oraz ochrony środowiska podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi,  pneumatycznymi i hydraulicznymi
2.5. Zagrożenia pożarowe oraz zasady ochrony przeciwpożarowej
2.6. Zasady postępowania w razie wypadku, awarii urządzenia lub zagrożenia pożarem
2.7. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
2.8. Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy
2.9. Organizacja pierwszej pomocy podczas wypadków

3
3. Badanie obwodów elektrycznych prądu stałego
3.1. Podstawowe pojęcia dotyczące obwodów elektrycznych. Elementy i struktura obwodów elektrycznych
3.2. Sposoby oznaczania zwrotów prądu i napięcia. Prawa opisujące zjawiska zachodzące w obwodach prądu stałego
3.3. Metody obliczania obwodów elektrycznych nierozgałęzionych i rozgałęzionych z elementami liniowymi i nieliniowymi. Źródła napięcia i źródła prądu
3.4. Określanie błędu pomiaru. Błędy przyrządów pomiarowych Przyrządy pomiarowe
3.5. Pomiary wielkości charakteryzujących obwody prądu stałego

4
4. Badanie obwodów elektrycznych prądu przemiennego
4.1. Elementy pasywne R, L, C w obwodzie prądu sinusoidalnego
4.2. Obwody szeregowe i równoległe RLC
4.3. Elektromagnetyzm
4.4. Obwody magnetyczne
4.5. Układy trójfazowe
4.6. Pomiary wielkości charakteryzujących obwody prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego

5
5. Analizowanie działania układów analogowych i cyfrowych
5.1. Podstawowe pojęcia elektroniki
5.2. Przyrządy półprzewodnikowe elektroniki
5.3. Prostowniki, stabilizatory
5.4. Wzmacniacze elektroniczne
5.5. Układy kombinacyjne
5.6. Układy sekwencyjne

6
6. Analizowanie działania układów mikroprocesorowych
6.1. Mikroprocesory – struktura i charakterystyka
6.2. Podział ogólny i zastosowanie mikroprocesorów
6.3. Programowanie mikroprocesorów

7
7. Analizowanie działania układów pneumatycznych
7.1. Podstawowe pojęcia i prawa fizyki stosowane w pneumatyce
7.2. Elementy wykonawcze
7.3. Zawory
7.4. Podstawowe układy pneumatyczne

8
8. Analizowanie działania układów hydraulicznych
8.1. Podstawy działania układόw hydraulicznych
8.2. Budowa elementόw i układόw hydraulicznych
8.3. Zasady projektowania, montażu i eksploatacji układόw hydraulicznych

9
9. Wykonywanie dokumentacji technicznej
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Rzutowanie prostokątne
9.3. Rzutowanie aksonometryczne
9.4. Szkicowanie i rysowanie
9.5. Odwzorowywanie rysunkowe zarysów przedmiotu
9.6. Wymiarowanie rysunkowe
9.7. Tolerowanie wymiarów na rysunkach
9.8. Pasowania
9.9. Tolerowanie kształtu i położenia
9.10. Oznaczanie chropowatości powierzchni
9.11. Wprowadzenie do komputerowego wspomagania projektowania

10
10. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych
10.1. Wiadomości wstępne
10.2. Właściwości metali i ich stopów
10.3. Stopy żelaza
10.4. Metale nieżelazne i ich stopy
10.5. Kompozyty. Super twarde materiały narzędziowe
10.6. Materiały z proszków spiekanych
10.7.Obróbka cieplna stali
10.8. Obróbka cieplno-chemiczna
10.9. Korozja materiałów
10.10. Tworzywa sztuczne
10.11. Farby, lakiery i emalie
10.12. Guma. Materiały uszczelniające i izolacyjne
10.13. Materiały ceramiczne. Szkło

11
11. Konstruowanie elementów maszyn
11.1. Statyka
11.2. Kinematyka
11.3. Dynamika
11.4. Wytrzymałość materiałów
11.5. Części maszyn

12
12. Wytwarzanie elementów maszyn
12.1. Pomiary warsztatowe
12.2. Obróbka ręczna
12.3. Maszynowa obróbka wiórowa
12.4. Złącza spajane

13
13. Projektowanie układów elektrycznych urządzeń i systemów mechatronicznych
13.1. Urządzenia sterujące
13.2. Urządzenia wykonawcze
13.3. Układy zasilające
13.4. Układy sterowania

14
14. Projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatron.
14.1. Struktura układów elektropneumatycznych
14.2. Przygotowanie sprężonego powietrza
14.3. Czujniki i przetworniki pomiarowe
14.4. Projektowanie układów pneumatycznych
14.5. Projektowanie układów elektropneumatycznych

15
15. Projektowanie układόw elektrohydraulicznych urządzeń i sytemόw mechatronicznych
15.1. Podstawy działania układόw elektrohydraulicznych
15.2. Układy sensoryczne stosowane w układach elektrohydraulicznych
15.3. Budowa i działanie serwonapędόw elektrohydraulicznych i układόw  proporcjonalnych
15.4. Zasady projektowania układόw elektrohydraulicznych

16
16. Projektowanie układów sterowania w urządzeniach i systemach mechatronicznych
16.1. Struktura urządzeń i systemów mechatronicznych
16.2. Sygnały w urządzeniach i systemach mechatronicznych
16.3. Rodzaje, budowa, funkcje i parametry sterowników PLC
16.4. Regulatory w urządzeniach i systemach mechatronicznych
16.5. Falowniki w urządzeniach i systemach mechatronicznych
16.6. Zasady współdziałania pomiędzy sterownikami, regulatorami  i falownikami
16.7. Zasady projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych

17
17. Projektowanie układów komunikacyjnych w urządzeniach i systemach mechatron.
17.1. Komunikacja w mechatronice
17.2. FELDBUS
17.3. Projektowanie układów komunikacyjnych

18
18. Przygotowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych do montażu
18.1. Wiadomości wstępne
18.2. Przygotowanie do montażu
18.3. Ocena stanu technicznego

19
19. Montaż i demontaż elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych
19.1. Zasady montażu i demontażu
19.2. Montaż i demontaż
19.3. Instalacje zasilające

20
20. Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych
20.1. Testowanie elementów i podzespołów
20.2. Uruchamianie urządzeń mechatronicznych

21
21. Programowanie sterowników PLC
21.1. Sterowanie, regulacja, klasyfikacja sterowników PLC
21.2. Budowa i zasada działania sterowników PLC
21.3. Zasady programowania sterowników PLC, języki  programowania LAD, STL, FBD
21.4. Obsługa programów komputerowych do programowania  sterowników PLC, uruchamianie i testowanie  

22
22. Programowanie układόw manipulacyjnych i robotόw
22.1. Budowa i klasyfikacja układόw manipulacyjnych i robotów
22.2. Programowanie maszyn manipulacyjnych i robotόw
22.3. Zasady aplikacji i użytkowania systemόw robotycznych

23
23. Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych
23.1. Monitorowanie
23.2. Uruchamianie manipulatora
23.3. Uruchamianie systemu mechatronicznego
23.4. Uruchamianie i obsługa oprogramowania do wizualizacji procesów
23.5. Oprogramowanie COSIVIS
23.6. Oprogramowanie MTS
23.7. Roboty przemysłowe – uruchamianie i monitorowanie
23.8. Monitorowanie pracy urządzenia mechatronicznego

24
24. Diagnozowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
24.1. Zasady diagnozowania urządzeń i systemów mechatronicznych
24.2. Metodyka diagnozowania elementów i podzespołów urządzeń i systemów  mechatronicznych
24.3. Pomiary diagnostyczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych
24.4. Oprogramowanie diagnostyczne w urządzeniach i systemach  mechatronicznych

25
25. Naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych
25.1. Podział napraw, typowe operacje wykonywane w procesie naprawy
25.2. Naprawa alternatorów samochodowych
25.3. Naprawa układów zapłonowych
25.4. Naprawa trójfazowych silników indukcyjnych
25.5. Naprawa napędów pneumatycznych

v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści