Przedmioty - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

Przedmioty

Technik mechatronik
W trakcie nauki uczniowie realizują przedmioty ogólnokształcące oraz następujące przedmioty zawodowe:

a) przedmioty w kształceniu teoretycznym
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych
 • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Urządzenia mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne

b) przedmioty w kształceniu praktycznym
 • Montaż i pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Montaż i pomiary w pneumatyce i hydraulice
 • Rysunek techniczny
 • Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
 • Montaż i obsługa urządzeń mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych
 • Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń m-p-h
 • Programowanie maszyn CNC i robotów
 • Podstawy programowania i programowanie sterowników PLC
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści