Zestawy OZE - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

Zestawy OZE

Wyposażenie
ZESTAWY OZE
Na wyposażeniu pracowni znajdują się mobilne stanowiska pozwalające na opanowanie teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii jak również elektrotechniki czy elektroniki.

Zestaw - FOTOWOLTAIKA
Pozwala w prosty sposób złożyć stanowisko dydaktyczne do przeprowadzania kompleksowych eksperymentów jakościowych i ilościowych z zakresu elektrotechniki i fotowoltaiki. Zawiera moduły pomiarowe, płyty bazowe i akcesoria dodatkowe umożliwiające wykonanie ćwiczeń związanych z przetwarzaniem energii słonecznej w elektryczną. Dzięki modularnej budowie zestawu możliwe jest precyzyjne testowanie specyficznego zachowania się pojedynczych elementów zestawu  jak również całych systemów fotowoltaicznych.

Zestaw - KOLEKTORY SŁONECZNE
Służy do demonstracji procesu w którym energia ze słońca przekształcana jest w energię cieplną i elektryczną. Zawiera wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Podstawową częścią zestawu są kolektory słoneczne ( płaski i paraboliczny), służące do przekształcania energii promieniowania słonecznego w ciepło, przy zastosowaniu wody jako nośnika energii.

Zestaw - TURBINY WIATROWE
Oferuje możliwość przeprowadzania praktycznych eksperymentów w dziedzinie energii wiatru z elementami fizyki, poznanie budowy i zasady działania elektrowni wiatrowej, róznych rodzajów turbin wiatrowych.

Zestaw - BIOPALIWA
Umożliwia eksperymentalne poznanie kompletnego procesu wytwarzania biopaliwa. Zestaw opakowany jest w stabilną walizkę aluminiową z wyściółkami oraz zawiera wszystkie dodatkowe urządzenia niezbędne do przeprowadzania eksperymentów. Początkowa faza eksperymentu służy do zapoznania się z procesem fermentacji alkoholowej substancji biologicznych. Następnie przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanej chłodnicy/skraplacza - leXsolar poznajemy proces destylacji. Ostatnim etapem eksperymentu jest wykorzystanie wytworzonego biopaliwa do produkcji użytecznych form energii – np. poprzez zastosowanie etanolowego ogniwa paliwowego do wytworzenia energii elektrycznej. System umożliwia nie tylko prezentację procesu wytwarzania bioetanolu, ale także biodiesla poprzez transestryfikację tłuszczów.

Zestaw OGNIWA PALIWOWE
System umożliwia demonstrację zasad działania różnych technologii związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej przy pomocy ogniw paliwowych. Dzięki zawartym w zestawie ogniwu słonecznemu, elektrolizerowi i różnym rodzajom ogniw paliwowych, można zbudować i analizować pracę solarno-wodorowego układu generacji energii elektrycznej. System pozwala na badanie i analizę pracy poszczególnych jego elementów. Oprócz ogniwa paliwowego PEM (PEM = Polymer Elektrolyt Membran) zestaw zawiera także ogniwo etanolowe, które nie jest zasilane wodorem tylko etanolem.

MAGAZYNOWANIE ENERGII
Przy pomocy zestawu mogą być analizowane charakterystyki różnych typów akumulatorów. Dodatkowo zestaw pomoże uczniom/studentom rozszerzyć wiedzę na temat różnych dziedzin zastosowania akumulatorów. W trakcie wykonywania eksperymentów bada się właściwości akumulatorów ołowiowych, NiMH, Lithium-Polymer(LiPo), LiFePo, NiZn  jak również ogniwa paliwowego PEM.

INTELIGENTNA SIEĆ HYBRYDOWA
Hybrydowe systemy zasilania nazywane również inteligentnymi sieciami energetycznymi („smart grid") składają się z generatorów energii, zasilanych z różnych odnawialnych źródeł energii. Inteligentna sieć hybrydowa - zestaw rozbudowany, pozwala na zbudowanie takiego systemu w warunkach laboratoryjnych. Zestaw ten zgodnie z jego angielską nazwą „Ready-to-go" jest gotowy do użycia w każdym miejscu i czasie. podczas wykonywania eksperymentów możliwym jest przeprowadzanie doświadczeń z różnymi źródłami energii oraz badanie ich wpływu na pracę całego systemu.

TURBINA WODNA
Zestaw umożliwia wykonanie ciekawych eksperymentów, które pozwolą dowiedzieć się w jaki sposób działają elektrownie wodne, poznać podstawowe zasady procesu w którym energia wodna przetwarzana jest na energią elektryczną.

v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści