Mechatronika - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

Mechatronika

Technik mechatronik
Określenie mechatronika zostało wprowadzone do terminologii technicznej przez założoną w 1915 r. japońską firmę Yaskawa Elektric Corporation i od 1971 r. było chronione jako nazwa handlowa. Mechatronika w początkowym okresie rozumiana była jako działalność projektowo-konstrukcyjna polegająca na włączeniu elementów i układów elektronicznych do struktury funkcjonalnej różnych mechanizmów precyzyjnych. W 1982 roku Yaskawa zrezygnowała z ochrony patentowej swojego znaku handlowego i od tej pory wszyscy mogą używać tego określenia.
Obecnie przez mechatronikę rozumie się działalność inżynierską obejmującą projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w których występuje wysoki poziom integracji funkcjonalnej układów mechanicznych z elektroniką i sterowaniem komputerowym.
Mechatronika stanowi kombinację mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych. Mówiąc prościej jest nauką istniejąca na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Łączy w sposób synergiczny wiedzę z klasycznej budowy maszyn, hydrauliki, pneumatyki, elektrotechniki elektroniki, optyki i informatyki. Zawiera jednak też wiele obszarów paramechatronicznych, które tworzą fundament mechatroniki i pokrywają wiele znanych dyscyplin, takich jak: energoelektronika, technika cyfrowa, technika mikroprocesorowa, techniki regulacyjne i inne.
Celem mechatroniki jest poprawianie (doskonalenie) funkcjonalności systemów technicznych oraz tworzenie nowych koncepcji maszyn i urządzeń z wbudowaną “sztuczną inteligencją”. Mechatronika powstała w środowisku mechaników, automatyków i robotyków, w sytuacji gdy “mechaniczny” sposób rozwiązywania zadań projektowych okazał się nie adekwatny do oczekiwań i możliwości, jakie dostarczały inne dziedziny technologii, w szczególności elektronika, optoelektronika, inżynieria materiałowa, a zwłaszcza informatyka.
Mechatronika stwarza szansę, nie tylko uczłowieczenia maszyn, ale również zmienia sposób myślenia i podejścia do zagadnień techniki i co najważniejsze, do nauczania nowych technologii i podejścia do zdobywania wiedzy i umiejętności.
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści