IV Festiwal 2017 - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

IV Festiwal 2017

Wydarzenia > Festiwale Mech.
24.05.2017
IV Festiwal Mechatroniki
W środę w naszej szkole odbył się Festiwal Mechatroniki, który jest organizowany przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Była to już czwarta edycja tej imprezy, która na stałe zadomowiła się w kalendarzu uroczystości szkolnych w ZSP nr 2 w Jędrzejowie. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to "Technik mechatronik - zawód z którym można podbić świat". Impreza ta ma na celu m.in. promować naukę zwaną mechatroniką i zawód mechatronika, pokazywać możliwości związane z tym zawodem jak również prezentować osiągnięcia naszych uczniów w tej dziedzinie w środowisku szkolnym i lokalnym. Festiwal rozpoczęła część oficjalna w której dyrektor szkoły mgr inż J.Jędrzejewska przywitała zaproszonych przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie (M.Tomczyk), Politechniki Świętokrzyskiej (dr inż. R.Chatys oraz dr inż. Jakub Takosoglu), studentów PŚK oraz młodzież gimnazjów i naszej szkoły. Następnie uczeń klasy II Tms Bartłomiej Chudzik zaprezentował mini-referat pt. "Istota mechatroniki" opisujący historię powstania tej dziedziny nauki oraz jej zastosowanie. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie uczniów klasy I Tms Marcela Króla i Artura Suligi, którzy przedstawili prezentację pt. "Technik mechatronik w ZSP nr 2 w Jędrzejowie". Uczniowie w swym wystąpieniu pokazali i omówili wyposażenie naszych pracowni mechatronicznych oraz opowiedzieli o tym co robią na lekcjach, czego sie uczą - w ten sposób złamali "tabu" towarzyszące ciągle temu kierunkowi od momentu jego zaistnienia w szkolnictwie. Do naszego wyposażenia odniósł się w dalszej części spotkania także dr Jakub Takosoglu, który stwierdził, że posiadane przez naszą szkołę urządzenia i sprzęt mechatroniczny są bardzo nowoczesne i możemy się nimi śmiało chwalić na zewnątrz (podobną opinię prezentowali również zewnętrzni egzaminatorzy, którzy przeprowadzali w naszej szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik). Przedstawiciel PŚK zaprezentował wykład pt. "Sztuczna inteligencja w życiu codziennym". Zwrócił młodzieży uwagę na istotne aspekty rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji w postępie cywilizacyjnym ludzkości. Na koniec wystąpienia zaprezentowany został "łazik marsjański", o którego projektowaniu, budowie i możliwościach opowiedzieli studenci PŚK. Po tej dawce wiedzy rozpoczął się Quiz Techniczny, w którym wzięły udział reprezentacje klas II Tms (B.Chudzik, J.Radwan, K.Nasidłowski), II Tbe (K.Jabłoński, M.Gniazdo, P.Świerczyński) oraz III Tei (P.Pietras, K.Matus, W.Libiszewski). Konkurs przebiegał w stylu popularnej telewizyjnej Familiady - kto pierwszy naciśnie przycisk, ten pierwszy odpowieda na pytanie. Quiz poprowadziła niezastąpiona mgr Marta Strzeszkowska. Po emocjonującej rywalizacji najwiekszą ilość punktów z wiedzy ogólnotechnicznej zgromadzili uczniowie z II Tbe. Tuż za nimi uplasowali się uczniowie z klasy II Tms i III Tei. Aby ostudzić trochę rozgrzane "procesory" w głowach młodzieży na dwóch eranach wyświetlona została prezentacja multimedialna "Mechatronika na wesoło". Pokazane w niej sytuacje z róznych dziedzin mechatroniki wywoływały salwy śmiechu, nie powinny jednak znajdować naśladownictwa w rzeczywistości. Po prezentacji do współzawodnictwa przystąpili reprezentanci klas I Tms i ITbe, którzy rozegrali między sobą konkurs rzutów karnych mini-robotów. Był to ostatni punkt naszego festiwalu. Pozostało juz tylko rozdać nagrody i dyplomy uczestnikom, co z niewątpliwą przyjemnością uczynili dyrektor szkoły mg inż. J.Jędrzejewska wraz z dr J.Takosoglu. Na koniec chętni, których nie brakowało mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na fotościance z łazikiem marsjańskim, a co cierpliwsi nawet posterować nim z tabletu. Kolejne spotkanie z Mechatroniką już za rok. Zapraszamy.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Festiwalu Mechatroniki dla mgr inż. Adama Piaseckiego i mgr M.Strzeszkowskiej oraz uczniów klasy I Tms.
Zbigniew Marcinkowski
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści