Kalendarium - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

Kalendarium

Wydarzenia
29.06.2021
"Linia produkcyjna" od firmy PEPPERL+FUCHS POLSKA dla naszej szkoły.
W dniu 29.06.2021 w naszej szkole miało miejsce przekazanie przez firmę PEPPERL+FUCHS POLSKA stanowiska demonstracyjnego przedstawiającego budowę, działanie linii przemysłowej zarządzającej przesyłem i rozdziałem materiałów. Przekazania sprzętu dyrektorowi ZSP nr 2 w Jędrzejowie mgr Pawłowi Kowalskiemu dokonał dyrektor ds. sprzedaży PEPPERL+FUCHS POLSKA mgr inż. Tomasz Michalski. Obecni przy tym byli także kierownik kształcenia praktycznego mgr inż. Tomasz Wojtachnio oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Zbigniew Marcinkowski.
Przekazany przez firmę sprzęt, będzie stanowił istotne wzbogacenie i uzupełnienie wyposażenia pracowni mechatronicznej w ZS nr 2. Pozwoli na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych, zwłaszcza na kierunku technik mechatronik. Umożliwi także zapoznanie młodzieży z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi odnośnie sterowania urządzeniami mechatronicznymi, wykorzystania sterowników PLC, paneli HMI, serwonapędów i czujników przemysłowych.
Miłym zaskoczeniem było przy tej okazji spotkanie z pracującym w firmie absolwentem naszej szkoły Piotrem Simlatem, który jest kierownikiem regionalnym FA Pepperl+Fuchs na Polskę południowo-wschodnią. Pan Piotr Simlat, jak sam powiedział nie mógł sobie odmówić przyjazdu do naszej szkoły, powrócił tu z przyjemnością. Odbyte w trakcie spotkania rozmowy z przedstawicielami Pepperl+Fuchs były interesujące i wzbogaciły naszą wiedzę na temat nowych rozwiązań w mechatronice. Mamy nadzieję, że w przyszłości kontakty z firmą PEPPERL+FUCHS POLSKA zacieśnią się i zaowocują wspólnymi działaniami na rzecz edukacji naszych uczniów. Jeśli młodzież ma zdobywać wiedzę i umiejętności, to niech czyni to w oparciu o doświadczenia najlepszych w branży.
Firma PEPPERL+FUCHS  jest bowiem znana na całym świecie jako przedsiębiorstwo pionierskie i innowacyjne w dziedzinie automatyki przemysłowej.
14.11.2018
Projekt "Wiedza i doświadczenie naszym atutem"
Realizacja przez naszą szkołę projektu "Wiedza i doświadczenie naszym atutem" oraz projektu komplementarnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie przełożyły się na modernizację dotychczasowej pracowni podstaw mechatroniki. Sala zyskała tablicę multimedialną, nagłośnienie, sporą ilość sprzętu mechatronicznego, 6 nowych komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem (FluidSim, CADProfi), jak również 10 mobilnych zestawów stanowiskowych związanych z techniką OZE. Dzięki tym ostatnim uczniowie w oparciu o budowane modele elektrowni wiatrowej, fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, ogniw paliwowych mogą poznać zagadnienia związane z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, magazynowaniem energii z odnawialnych źródeł energii. Pracownia uzyskała również szybki dostęp do Internetu oraz nowy wystrój. Pomalowane zostały ściany, wykonana posadzka oraz wstawione nowe stoły laboratoryjne i krzesła. Wszystko to, po to, aby młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki.
06.02.2013
Modernizacja pracowni mechatronicznych
Dziś w naszej placówce miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu nowych  pracowni mechatronicznych. Wyposażenie ich kosztowało 1 milion 613 tysięcy złotych. Fundusze na ten cel w 52% wyłożył powiat zaś pozostałą kwotę - 48% pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, , Przewodniczący Rady Powiatu w Jędrzejowie - Ewa Kubas-Samociuk, Starosta Jędrzejowski - Edmund Kaczmarek, Wicestarosta Jędrzejowski - Janusz Grabek,  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - Stanisław Nawrot, zaproszeni goście i dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły J.Jędrzejewska przybliżyła przybyłym gościom ogólne cele i efekty projektu zaś T.Wojtachnio przybliżył jego aspekty techniczne. Następnie zaproszono wszystkich przybyłych do zwiedzenia utworzonych pracowni, gdzie opiekunowie sal wraz z młodzieżą  prezentowali zakupiony sprzęt, oprogramowanie oraz ich działanie. Nowe   pracownie pozwolą na kształcenie uczniów w kierunkach technik mechatronik, technik, elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i innych pokrewnych - w tym także zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki - wyposażona w stanowiska z nowoczesnym wspomaganym komputerowo systemem nauczania UniTrain. Interfejs umożliwia interaktywną komunikację między oprogramowaniem na komputerze PC a realnym światem doświadczeń,  który stanowią odpowiednie karty rozszerzeń zawierające rzeczywiste elementy, urządzenia elektryczne i elektroniczne.  Cały osprzęt i oprogramowanie, zapewnia teoretyczną i praktyczną podbudowę dla realizowanych ćwiczeń z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, techniki cyfrowej, maszyn elektrycznych, instalacji, elektrotechniki samochodowej.
           
Pracownia pneumatyki i elektropneumatyki - składająca się z sześciu niezależnych zestawów umożliwiających nauczanie z podstaw pneumatyki i elektropneumatyki. Wszystkie elementy występujące w zestawach są elementami przemysłowymi wyposażonymi w system montażu i demontażu. Nie brakuje tu więc siłowników, zaworów elektromagnetycznych, różnych czujników i innego specjalistycznego sprzętu, który pozwala na budowanie prostych, ale także i bardziej rozbudowanych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Znajdujące się na wyposażeniu oprogramowanie FluidSIM pozwala na projektowanie i symulowanie pracy układów elektropneumatycznych.
Pracownia układów urządzeń i systemów mechatronicznych -
posiada na swym wyposażeniu 6 stanowisk do programowania jednych z najnowszych sterowników PLC - Siemens S-1200, 6 stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik, 6 zestawów Meclab stanowiących mini-linię produkcyjną oraz oprogramowanie CIROSMechatronics, FluidSim. Niewątpliwą atrakcją z punktu widzenia ucznia jest też robot Robtrain, który może pracować w 5 osiach. Pracownia umożliwia   realizację zagadnień związanych z montażem, budową układów i systemów mechatronicznych w oparciu o rzeczywiste elementy jak również wirtualne udostępniane przez odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie. Uczeń ma możliwość zdobycia umiejętności programowania sterowników PLC.
Pracownia do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie   - zapewnia możliwość nauki programowania i programowania rzeczywistych obrabiarek sterowanych numerycznie. W skład wyposażenia pracowni wchodzą 2 obrabiarki dydaktyczne sterowane numerycznie: frezarka i tokarka, wraz z pełnym wyposażeniem, oprzyrządowaniem,   oprogramowaniem oraz trenażerami i pulpitami sterującymi. Ponadto pracownia zawiera 10 stanowisk komputerowych dla ucznia + 1 stanowisko dla prowadzącego z systemem oprogramowania. System oprogramowania – pakiet programów umożliwia naukę programowania oraz programowanie w/w obrabiarek jako obiektów rzeczywistych i wirtualnych przy zachowaniu możliwości wykorzystania posiadanego oprogramowania systemu ZERO OSN oraz programów CAD/CAM -Edukacja.
Pracownia techniczna – technologie, konstrukcje i urządzenia mechatroniczne - zapewnia możliwość nauki wykonywania pomiarów i prowadzenia badań wytrzymałościowych w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, a także badań laboratoryjnych i metalograficznych. W skład wyposażenia pracowni wchodzą: maszyny, urządzenia do prowadzenia badań wytrzymałościowych i pomiarów z oprogramowaniem specjalistycznym; mikroskopy metalograficzne do prowadzenia badań i obserwacji zgładów metalograficznych; przyrządy i zestawy przyrządów pomiarowych niezbędnych do nauki prowadzenia pomiarów, kontroli jakości i stanu technicznego oraz stopnia zużycia części maszyn i mechanizmów. Większość z tych urządzeń posiada dedykowane oprogramowanie i wymaga współpracy z komputerem do wizualizacji i obróbki mierzonych wielkości i parametrów.  
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści