Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści
Kierunek technik mechatronik został utworzony w ZSP nr 2 im. gen. S. Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie w 2004 r. Stał się on odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. O słuszności jego wprowadzenia przekonują losy absolwentów tego kierunku. Wielu z nich znalazło ciekawą i dobrze płatną pracę. Kierunek ten oferuje naukę w dobrze wyposażonych pracowniach ogólnokształcących i zawodowych. Młodzież może brać udział w zajęciach dodatkowych z zakresu budowy i montażu urządzeń mechatronicznych, programowania sterowników PLC. Uzupełnieniem zajęć teoretycznych są wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy, na targi mechatroniczne, gdzie uczniowie mogą zapoznać się z nowinkami technicznymi w dziedzinie mechatroniki. Niniejsza strona ma m.in. promować mechatronikę wśród młodzieży oraz  wspomóc proces edukacji na kierunku technik mechatronik.
mgr inż. Zbigniew Marcinkowski
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści