III Festiwal 2016 - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

III Festiwal 2016

Wydarzenia > Festiwale Mech.
3-4.03.2016 r.
III Festiwal Mechatroniki - konferencja "Mechatronika w edukacji".
W dniach 3-4 marca 2016 r. w ramach III Festiwalu Mechatroniki w naszej szkole została zorganizowana konferencja pt. „Mechatronika w edukacji”, której towarzyszyły prezentacje i pokazy sprzętu z branży mechatronicznej. Na sympozjum zostali zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego, okolicznych firm i zakładów pracy, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzących szkolenie zawodowe w Szczekocinach, Chęcinach, Staszowie, Łopusznie i Kielcach, a także pedagodzy i młodzież z naszej szkoły. Konferencję w dniu 3 marca poprowadzili zaproszeni przez nas przedstawiciele firm MECHATRONIK i FESTO z Warszawy: Artur Grochowski, Przemysław Gumienny i Piotr Rzepka.
Uczestnicy sympozjum mieli możliwość m.in. zapoznać się z kompleksową ofertą i nowościami w zakresie wyposażenia dydaktycznego oferowanego przez firmy FESTO i MECHATRONIK. W dalszej części konferencji omówiona została perspektywa utworzenia w naszej szkole Lokalnej Akademii FESTO w ramach, której uczniowie technikum mechatronicznego mogliby doskonalić i nabywać nowych umiejętności. Potwierdzenie ich ogólnoeuropejskim certyfikatem FESTO miałoby istotny wkład w zwiększenie ich szans na rynku pracy. Na szczególne zwrócenie uwagi zasługiwało również wystąpienie Artura Grochowskiego, który wskazał na możliwości i sposoby pozyskania funduszy UE oraz podał przykłady i pomysły na ich wykorzystanie w praktyce. Na pokazach sprzętu przywiezionego przez przedstawicieli firm FESTO i MECHATRONIK można było przyjrzeć się sterowanym z urządzeń mobilnych robotom SUMO jak również trochę większym konstrukcjom określanym mianem „ramienia robota”. Dodatkowo istniała możliwość zapoznania się z ofertą obrabiarek CNC firmy EMCO.
W drugim dniu Festiwalu Mechatroniki miały miejsce warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu: sprzętu i oprogramowania elektro-pneumo-hydraulicznego, maszyn CNC EMCO, budowy i programowania robotów oraz prezentacje i pokazy dla młodzieży. W trakcie trwajacej 2 dni imprezy odwiedzili nas uczniowie z gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie oraz z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach wraz z opiekunami, którym zostały przybliżone wymagania związane z kształceniem w zawodzie technik mechatronik oraz zaprezentowane mechatroniczne pracownie zawodowe.
Składamy serdeczne podziękowania dla A.Grochowskiego, P.Gumiennego i P.Rzepki za zorganizowanie konferencji i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych. Liczymy, że nasza dalsza współpraca przerodzi się w podejmowanie kolejnych przedsięwzięć związanych nie tylko z promocją kierunku technik mechatronik, ale również przełoży się na wzrost kompetencji zawodowych naszej kadry, doskonalenie umiejętności uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.
Organizatorzy konferencji ze strony ZSP nr 2: Tomasz Wojtachnio i Zbigniew Marcinkowski
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści